Forse stijging kindslachtoffers in de Centraal Afrikaanse Republiek

BANGUI/BRUSSEL – De situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek is nog zwaarder en gevaarlijker voor kinderen dan vijf jaar geleden. Er is sprake van een acute ontwikkelingscrisis in één van de armste en minst ontwikkelde landen van de wereld. Veel mensen zijn op de vlucht, er is nauwelijks gezondheidszorg of zuiver water en er is een ernstig tekort aan voedsel. Twee van de drie kinderen heeft dringend hulp nodig, blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF.

Volgens de meest recente cijfers zijn meer dan 1 miljoen mensen – waarvan minstens de helft kinderen – in het land op de vlucht. Meer dan 573.000 mensen zijn gevlucht naar buurlanden. Op dit moment hebben 1,5 miljoen kinderen dringend humanitaire hulp nodig.  Dat is een toename van 300.000 kinderen sinds 2016. Meer dan 43.000 kinderen onder de vijf jaar hebben een extreem verhoogd risico op overlijden door ernstig acute ondervoeding. Het land heeft het op één na hoogste sterftecijfer voor zuigelingen.  Ook de moedersterfte is er zeer hoog. Minder dan drie op de vijf kinderen halen het tot de basisschool, en bijna de helft heeft geen toegang tot zuiver water.
De Centraal Afrikaanse Republiek staat wereldwijd op de voorlaatste plaats volgens de Human Development Index als het gaat om levensverwachting, inkomen en onderwijs.
Bezetting door zwaarbewapende groepen.

Vijf jaar geleden bereikten zware gevechten de hoofdstad Bangui en het geweld blijft toenemen. Duizenden kinderen zijn gevangen door bewapende groepen of zijn slachtoffer van seksueel geweld. Op dit moment wordt vier vijfde van het land bezet door rebellengroeperingen die hun geweld vaker richten op onschuldige burgers dan op elkaar. Gezondheidscentra, onderwijsinstanties, moskeeën en kerken, en plekken waar ontheemde mensen onderdak hebben gevonden, worden aangevallen. Kinderen hebben dringend bescherming nodig. Ook het geweld tegen humanitaire hulpverleners neemt fors toe; het aantal aanvallen tegen hulpverleners is dit jaar al verviervoudigd ten opzichte van 2017.

Dit doet UNICEF voor deze kwetsbare kinderen:

• hulp verstrekken voor ernstig ondervoede kinderen. Samen met partners bereikt UNICEF 890.000 vrouwen en kinderen om ondervoeding te voorkomen;
• het verstrekken van vaccinaties om kinderen te beschermen tegen dodelijke ziektes en hen toegang verlenen tot zuiver water en sanitaire voorzieningen. UNICEF geeft de helft van alle nodige vaccinaties;
• het opzetten van tijdelijke leer- en beschermingsruimtes waar kinderen noodonderwijs krijgen;
• hulp bieden aan het herstel en de herintegratie van kinderen die zijn vrijgelaten uit gewapende groepen of die het slachtoffer werden van seksueel geweld;
• het snel bereiken van kwetsbare gemeenschappen via levensreddende basisbenodigdheden;
• het verstrekken van bijna alle noodvoorraden in de Centraal Afrikaanse Republiek (met name therapeutische voeding, vaccins en onderwijsmateriaal)

UNICEF lanceerde een oproep voor 56,5 miljoen USD dollar om in de meest dringende noden voor dit jaar te voorzien.  Op dit moment is ongeveer 44% van dit bedrag gefinancierd.

Lees het rapport (EN)