Voor UNICEF zou geen enkel kind mogen sterven aan een ziekte die kan worden vermeden. Daarom leveren we levensreddende vaccins aan 45% van de kinderen wereldwijd.

De COVID-19 -pandemie toont ons ongenadig wat er gebeurt zonder het beschermende schild van vaccins.

Gezondheidsstelsels in de hele wereld zijn overbelast en hoe langer de pandemie voortduurt, hoe meer essentiële diensten worden verstoord en hoe groter de impact is op kinderen. Zo lopen ze het risico hun reguliere, levensreddende vaccins mis te lopen. 

Samen met onze partners ondersteunen we vaccinatieprogramma’s in meer dan 95 landen. Het is een reusachtige opdracht die enkel mogelijk is dankzij de vastberadenheid van duizenden vrijwilligers en gezondheidsmedewerkers die geen enkele uitdaging uit de weg gaan om kinderen te beschermen tegen ziekten.

Gezondheidsmedewerkers beklimmmen bergen

Oorlog is de ideale voedinsbodem voor ziektes. Aangezien heel veel ziekenhuizen in Jemen gebombardeerd of verlaten zijn, sterft naar schatting om de tien minuten een kind aan een ziekte die had voorkomen kunen worden.

Samen met onze partners zetten we grootschalige vaccinatiecampagnes op. Dankzij een deur-aan-deurcampagne in het hele land konden we vorig jaar 5 miljoen kinderen inenten tegen polio. Mobiele gezondheidsploegen gaan tot bij de kinderen, waar ze zich ook bevinden, zelfs op plaatsen die vanwege het conflict niet meer toegankelijk zijn voor andere gezondheidsdiensten. Ieder teamlid is vastbesloten gevechtslinies, bergen en valleien te overwinnen om kinderen te vaccineren.

In Jemen sterven meer kinderen aan ziektes die kunnen voorkomen worden, dan door geweld. We kunnen het ons dus niet veroorloven te stoppen.

Ziektes kunnen zich ook aan een dodelijk tempo verspreiden in de nasleep van een natuurramp, als drinkbaar water, toiletten en zeep schaars zijn.

Na de aardbevingen in Nepal in 2015, ondersteunde UNICEF een nationale vaccinatiecampagne om 3.6 miljoen kinderen in te enten tegen polio. Daarvoor moesten UNICEF-teams door het hoge gebergte om de kinderen te bereiken die zich in het epicentrum bevonden en het zwaarst waren getroffen.

COVID-19 bemoeilijkt dit levensreddende werk.

Door COVID-19 dreigen vaccinatiecampagnes te worden afgelast doordat gezondheidssystemen zijn overbelast, door verplaatsingsbeperkingen of omdat ouders hun kinderen thuis houden uit angst voor een coronabesmetting. Daardoor missen ze inentingen tegen ziekten die voor hen wel gevaarlijk zijn, zoals mazelen en polio. 

UNICEF blijft zich samen met zijn partners inzetten om vaccins te blijven leveren en de levensreddende vaccinatiecampagnes draaiende te houden. 
 
Ook is het van levensbelang voor kinderen dat volwassenen zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen COVID-19. We kunnen niet toestaan dat één ziekte leidt tot het uitbreken van andere ziekten die jaren van vooruitgang in de gezondheid van kinderen kunnen terugdraaien. Als zorgverleners zijn ingeënt, hebben kinderen weer toegang tot gezondheidszorg.

Najeeba zet zich iedere dag in om haar ideaal te bereiken: een wereld waarin alle kinderen, overal, beschermd zijn tegen ziektes die kunnen vermeden worden.

Sinds 1980 hebben Najeeba en duizenden andere gezondheidswerkers die ondersteund worden door UNICEF, geholpen om het aantal kinderen die worden gevaccineerd te verviervoudigen.

Ze steken rivieren over

UNICEF leverde in 2020 1.9 miljard vaccins. De weg van een vaccin start in ons logistiek centrum en eindigt in alle uithoeken van de wereld.

Kinderen die gevaccineerd zijn hebben een grotere kans om te overleven, op te groeien en hun volledige potentieel te bereiken. Daarom zorgt UNICEF ervoor dat de vaccins alle kinderen bereiken – ook als ze op afgelegen plekken wonen.

De inzet van gezondheidswerkers heeft wereldwijd zijn vruchten afgeworpen  – vaccins redden jaarlijks meer dan twee miljoen kinderen van dodelijke ziekten zoals mazelen en longontsteking.

Het is niet genoeg om vaccins naar afgelegen plekken te brengen. Om doeltreffend te blijven, moeten de vaccins op een lage temperatuur worden bewaard. Als er onderweg iets fout loopt, kan de lange weg voor niets zijn gweest.

Het is geen gemakkelijke onderneming, maar ze blijft levensnoodzakelijk. Ondanks de vooruitgang die is geboekt, sterven er dagelijks nog steeds 16.000 kinderen onder de vijf jaar – vaak omdat ze geen toegang hebben tot de gezondheidszorg en tot de levensreddende vaccins die ze nodig hebben.

Ze rijden langs lange, verlaten wegen

Ook als er geen noodtoestand is, gaan gezondheidsmedewerkers ondersteund door UNICEF op pad om kinderen te vaccineren die anders niet worden bereikt.

Armoede, ongelijkheid en afstand kunnen de toegang tot gezondheidszorg onmogelijk maken. Deze mensen zorgen ervoor dat de kloof toch wordt overbrugd. 

Afstand is niet de enige drempel om kinderen te vaccineren. UNICEF geeft opleidingen aan gezondheidswerkers zodat ze families kunnen sensibiliseren over de levensreddende voordelen van routinevaccinaties en om mythes rond vaccinatie te ontkrachten.

In Afghanistan zijn vrouwelijke gezondheidswerkers van cruciaal belang. Om culturele redenen hebben alleen vrouwen toegang hebben tot de privé-vertrekken van gezinnen om te controleren of ieder kind is ingeënt. 

Veel vrouwen in Afghanistan hebben niet de opleiding en de mogelijkheid om buitenshuis te werken. Afia is een uitzondering. Dapper zoekt ze gezinnen op om ervoor te zorgen dat geen enkel kind nog verlamd raakt door polio. 

Ze reizen per boot

Dit team is een van de duizenden die sinds 1988 hebben meegeholpen om polio uit te roeien in 123 landen over de hele wereld.

In augustus 2020 werd Afrika vrij verklaard van het wilde poliovirus - een mijlpaal die we te danken hebben aan een van de meest kosteneffectieve manieren om het leven van kinderen te beschermen: vaccins.  

… per (motor-) fiets …

Er worden meer kinderen beschermd tegen ziektes dan ooit tevoren, maar er is nog veel werk aan de winkel. Meer dan een derde van de kinderen die niet volledig gevaccineerd werd tegen difterie, tetanos en kinkhoest wonen in India, waar vaccinatie een voortdurende uitdaging is. Gemmenschapswerkers als Sanjay zijn een essentieel onderdeel van de oplossing.

“Mijn taak is erg belangrijk,” zegt Johrul, een vaccinkoerier uit Bangladesh. “Al deze vaccins moeten veilig en op de juiste temperatuur op hun bestemming aankomen.”

... per rendier ...

…en per vliegtuig

UNICEF zet steeds alle mogelijke middelen in om hulp te bieden waar nodig, ook en vooral de meest uitzichtloze situaties en op de minst toegankelijke plaatsen. Te voet, per boot of per vliegtuig zorgen we ervoor dat we de kinderen bereiken met levensnoodzakelijke gezondheidszorg om hen te helpen overleven en gezond te blijven.

Ze werken ook terwijl ze onderweg zijn

Bijna een derde van de 27 miljoen baby’s die jaarlijks worden geboren in India, worden niet volledig gevaccineerd tijdens hun eerste kritieke levensjaren. Daardoor zijn ze gevoelig voor ziektes. Gezondheidswerkers zetten alles op alles om de achterstand in te halen.

En ze zetten innovatieve methodes in

In afgelegen dorpen in Vanuatu hebben gezinnen geen toegang tot gezondheidscentra of elektriciteit. Ze zijn alleen te voet of, als de weersomstandigheden het toelaten, met kleine plaatselijke boten bereikbaar. Dit betekent dat een op de vijf kinderen routinevaccinaties misloopt. 

Dankzij een nieuw programma, dat gebruik maakt van een drone om vaccins af te leveren bij afgelegen gemeenschappen, hoeven ze nu geen levensreddende inentingen meer te missen.