Gestolen kindertijd: kinderen in gewapende groeperingen in Zuid-Soedan

“Thomas” is 12 jaar en een ‘kindsoldaat’, of een kind verbonden aan een gewapende macht of groepering. Volgens de principes van Parijs verwijst de term naar “iedereen onder de 18 jaar die ingelijfd is bij of ingezet wordt door strijdkrachten of gewapende groepering op welke manier dan ook”.

De principes geven ook aan dat het niet alleen gaat om kinderen die deelnemen aan vijandelijkheden, maar ook kinderen “… ingezet als strijders, koks, spionnen of voor seksuele doeleinden”.

Meer weten over kindsoldaten


Gewone kinderen met een uitzonderlijke bagage

Kinderen die ingelijfd zijn bij gewapende groepen hebben, net als ieder ander kind, behoefte aan liefde, verzorging en veiligheid. Ze dromen over de toekomst, maken grappen, spelen voetbal en willen winnen, net als andere kinderen. Maar ze hebben uitzonderlijke ervaringen meegemaakt die hen de rest van hun leven bij zullen blijven.

Maak kennis met Mark, die is vrijgelaten en hulp kreeg via het re-integratieprogramma van UNICEF:


Wat je moet weten over kindsoldaten in Zuid-Soedan


1) Er worden meer jongens dan meisjes ingezet door gewapende groepen. Van alle bevrijde kinderen, zijn 12% meisjes.
2) 28 % van de kinderen die bevrijd zijn in de regio West Equatoria zijn jonger dan 15 jaar.
3) Niet alle kinderen in gewapende groeperingen dragen wapens. Sommigen worden ingezet om schoon te maken, als drager, kok of wachter.
4) Meisjes bij gewapende groeperingen zijn vaak het slachtoffer van seksueel en gendergerelateerd geweld.
5) Niemand kent het exacte aantal kindsoldaten in Zuid-Soedan, onder meer door het lage aantal geboorteregistraties, waardoor het moeilijk is de leeftijd te verifiëren.


“Kinderen inzetten in gewapende groeperingen schendt bijna elk kinderrecht dat bestaat. Deze kinderen zijn beroofd van hun kindertijd en hebben zaken gezien die geen enkel kind zou mogen meemaken. Maar het is niet te laat om hen een toekomst te geven.”

Mohamed Ag Ayoya
Vertegenwoordiger UNICEF Zuid-Soedan


De lange weg naar huis

Nadat een kind bevrijd is uit een gewapende groepering, begint een re-integratieprogramma dat 3 jaar duurt. Een sociale werker staat hen bij gedurende het hele proces.
Ze krijgen psychosociale steun, gezondheidszorg en basisbenodigdheden om helemaal opnieuw te starten, zoals kleren en schoolmateriaal.

Ook sporen we hun familie op, zodat ze met hen herenigd kunnen worden en krijgen ze ondersteuning om terug naar school te gaan en terug opgenomen te worden in de gemeenschap.


Gekidnapt, gebruikt en voor dood achtergelaten, het verhaal van James

Dit is een waargebeurd verhaal. We zochten James opnieuw op in 2020, na de afronding van het re-integratieprogramma.

Lees hoe het nu met James gaat


“Ik fluisterde bij mezelf: Veel geluk, je kan het!”

Specialist Kinderbescherming Federica Pantaleoni vertelt over de vrijlating van 32 jongens uit gewapende groeperingen in Mirmir, Zuid-Soedan.

Lees haar verhaal


10 feiten over UNICEF’s werk met kinderen verbonden aan gewapende groeperingen

1) UNICEF ondersteunde de bevrijding van 3692 kinderen in Zuid-Soedan sinds 2015.
2) Meer dan 3.300 geverifieerde gevallen van ernstige schendingen van de kinderrechten gerapporteerd aan het nationale controleorgaan sinds december 2013.
3) Mits voldoende fondsen plant UNICEF de bevrijding van 2100 kinderen in 2020.
4) UNICEF’s grootste re-integratieprogramma bevindt zich in Yambio, in het zuidwesten van Zuid-Soedan.
5) Het re-integratieprogramma kost 2000 US dollar per kind voor een periode van 3 jaar.
6) De meeste kinderen die het re-integratieprogramma voltooien worden niet opnieuw ingelijfd in een gewapende groepering
7) Verschillende ambassades in Zuid-Soedan hebben een ‘vriendengroep’ gevormd en pleiten samen bij de verschillende partijen om te stoppen kinderen te recruteren en te gebruiken, en ondersteunen het UNICEF re-integratieprogramma
8) UNICEF beschermt de identitieit van de kinderen om weerwraak, stigma en herrecrutering te voorkomen.
9) UNICEF heeft 4.2 miljoen dollar nodig in 2020 om verder te gaan met de bevrijding en de re-integratie van kinderen verbonden aan gewapende groeperingen

Deze programma’s die vitale steun bieden aan kinderen die zijn vrijgelaten door strijdkrachten en gewapende groepen in Zuid-Soedan, riskeren te worden stopgezet door een gebrek aan financiering.

Lees het persbericht