Trefwoorden

Gezond water voor duizenden schoolkinderen in Kinshasa

De meeste scholen in de Democratische Republiek Congo hebben geen waterpunten met drinkbaar water, noch hygiënische toiletten. Dankzij het WaSH-programma van UNICEF verbetert de situatie geleidelijk aan.

Een betere gezondheid voor de leerlingen

In de Democratische Republiek Congo heeft maar één school op vier adequaat sanitair. Vaak zijn er  geen waterpunten, noch hygiënische toiletten. Met de financiële steun van het Brusselse Gewest, werd het ambitieuze programma ‘Gesaneerde scholen’ opgezet om dit probleem aan te pakken.

Het WaSH programma voorziet een geïntegreerde aanpak op basis van zuiver water (Wa), de sanering en de toegang tot sanitaire infrastructuur (S), maar ook het promoten van hygiëne (H). Dit vertaalt zich in volgende interventies in de scholen:

  • Installaties van waterpunten die toegang geven tot drinkbaar water
  • Promotie van handenwassen in de school

Installatie van gescheiden toiletten voor meisjes en jongens

Het programma houdt eveneens rekening met het belang van gescheiden toiletten voor meisjes. Zonder dat onderscheid, haken vele jonge meisjes af bij het begin van de puberteit. Er is dus extra aandacht voor vrouwelijke hygiëne, voor de menstruatie in het bijzonder.

De basisschool Marie-Madeleine in Nsele, op 40 kilometer van het centrum van Kinshasa, kreeg het label ‘Gesaneerde school’. Dankzij het programma ging de school er enorm op vooruit. Zo is het aantal inschrijvingen fors gestegen: vandaag gaan er 400 leerlingen naar school, tegenover 200 voor de school het label kreeg.

Bewustmaking van het belang van hygiëne

Om de leerlingen bewust te maken van het belang om hun handen te wassen, werd een team van 10 leerlingen samengesteld, de zogenaamde kindreporters. Zij zien erop toe dat er altijd water beschikbaar is om de handen te wassen, maar ook dat de andere leerlingen hun handen wassen op 5 kritieke momenten: voor het eten, voor het bereiden van het eten, voor het geven van borstvoeding, na het verversen van de luier van hun baby en na gebruik te hebben gemaakt van het toilet.

Tevreden leerlingen in een gesaneerde school

De leerlingen van hun kant zijn tevreden over dit project dat bijdraagt tot hun welzijn. Het programma draagt bij tot de vermindering van de verspreiding van ziektes in hun onmiddellijke omgeving, dankzij de sanitaire installaties die werden gebouwd.

« We zijn erg tevreden over het programma. Vroeger werden vele leerlingen ziek. Sinds onze school gesaneerd is, zijn er geen afwezigheden meer door ziektes ten gevolge van slechte hygiëne. Daardoor zijn de prestaties van onze leerlingen erop vooruit gegaan, ” vertelt Emmanuela Mbuyi, leerling uit de zesde klas.

Steun van het Brusselse gewest voor het WaSH programma van UNICEF

Het Brussels Gewest steunt sinds 2010 het WaSH-programma van UNICEF, in Lubumbashi (Katanga) en in het stadsgewest van Kinshasa. WaSH beoogt een daling van de sterfte en ondervoeding bij kinderen. In zeven jaar konden meer dan 55.000 leerlingen en meer dan 1150 leraars van 94 basisscholen gebruik  maken van de subsidies van het gewest. De scholen worden specifiek uitgekozen omwille van hun precaire situatie in de stad en de kwetsbaarheid voor cholera of andere epidemies.

Met de steun voor WaSH, zorgt staatssecretaris Debaets ervoor dat het Brussel Gewest bijdraagt aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen, met name dat in 2030 iedereen toegang heeft tot zuiver water.
Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld