Trefwoorden

UNICEF vraagt politieke moed om ongelijkheid in onze samenleving aan te pakken

Het rapport “Fairness for Children: A League table of inequality in child well-being in rich countries” gepubliceerd door UNICEF toont een onrustwekkende groei van de ongelijkheid in Europa. UNICEF doet aanbevelingen naar de politiek om het tij te keren.

Bottom End Inequality
Het rapport “Fairness for Children: A League table of inequality in child well-being in rich countries”  focust op de ongelijkheid in inkomen, opleidingsniveau, zelf gerapporteerde gezondheid en tevredenheid met het leven. Over het algemeen is de vooruitgang die geboekt werd om de ongelijkheid te verminderen minimaal. In België is de ongelijkheid in de 4 domeinen toegenomen. Vooral de bijzonder slechte resultaten op vlak van onderwijsongelijkheid en levenstevredenheid zijn erg zorgwekkend. Bovendien blijkt dat de ongelijkheid op de verschillende vlakken elkaar negatief beïnvloedt en versterkt.

Zo lopen kinderen die in arme gezinnen leven een groter risico lager te scoren op levenstevredenheid en slechte schoolresultaten te behalen. Ze hebben ook minder kans vaak aan sport te doen of evenwichtig te eten. Dit dreigt een drastische invloed te hebben op hun kansen om te slagen als volwassene.

De kindertijd is een bepalende etappe in het leven. Als we kinderrechten ernstig nemen moeten we dringend handelen om die kinderen te ondersteunen die het meest kwetsbaar zijn en die het vaakst over het hoofd worden gezien.

Gelijke kansen voor ALLE kinderen
Ook in België blijft, ondanks de beleidsaandacht en de genomen maatregelen, de ongelijkheid verder toenemen en is er een groeiende groep kinderen die geen eerlijke start krijgt in het leven. We kunnen spreken van een sociale bom die onder onze samenleving wordt gelegd. De strijd tegen deze ongelijkheid moet dringend opgevoerd worden om het tij te keren.

Voorbeelden hebben aangetoond dat vooruitgang mogelijk is en dat ongelijkheid geen fataliteit hoeft te zijn. UNICEF België vraagt politieke moed om de ongelijkheid in onze samenleving aan te pakken, kwetsbare kinderen centraal te zetten in het beleid en zo alle kinderen een eerlijk start in het leven te geven. We zullen concrete voorstellen doen naar de politiek verantwoordelijken op basis van de conclusies van deze Report Card om beleidsmakers op te roepen meer structureel in te zetten op gelijke kansen voor ALLE kinderen.

Innocenti Report Card 13 stelt dat overheden volgende maatregelen moeten nemen om het welzijn van kinderen te versterken:

  • Bescherm de inkomens van gezinnen met de armste kinderen;
  • Zet in op een hernieuwd engagement om de verschillen in onderwijsprestaties zo vroeg mogelijk te verkleinen;
  • Promoot en ondersteun een gezonde levensstijl voor alle kinderen;
  • Neem subjectief welzijn ernstig;

Lees ook: Kinderen in geïndustrialiseerde landen: een gelijke start in het leven voor alle kinderen? 

Over de Report Cards
cover Report Card A4_webDe Report Card-reeks vormt een van de belangrijkste instrumenten waarmee UNICEF betrouwbare data en informatie verzamelt op basis waarvan het beleid rond kinderen in de ontwikkelde landen kan verbeterd worden. Ze geeft weer hoe het gesteld is met het welzijn van kinderen in deze landen en geeft een duidelijk beeld van de ongelijkheid waar kwetsbare kinderen in onze samenleving mee worden geconfronteerd. Met concrete cijfers en voorbeelden wordt aangetoond waar het fout loopt. De vergelijking met andere landen toont bovendien aan dat het welzijn van kinderen in ieder land niet een onvermijdelijke uitkomst is van de individuele omstandigheden of van het niveau van economische ontwikkeling, maar dat het mee wordt gevormd door beleidskeuzes.