Het Kinderrechtenverdrag viert zijn 25ste verjaardag

Op 20 november 2014 zal het 25 jaar geleden zijn dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aannam. Deze verjaardag is de ideale gelegenheid om eens te kijken naar de vooruitgang die dit Verdrag al heeft betekend voor de kinderen van de wereld. Het is ook de gelegenheid om de uitdagingen aan te kaarten die nog te overwinnen zijn.

Evenementen: meer informatie
#IMAGINE project

Taart 25 jaar kinderrechten

Het Verdrag samengevat

Het doel van het Kinderrechtenverdrag, dat werd aangenomen in 1989, is om de rechten van kinderen te erkennen en te beschermen. Dit Verdrag ligt dus aan de basis van het werk van UNICEF.

Het is de eerste internationale tekst die kinderen expliciet als rechthebbenden erkent. Het is gebaseerd op vier leidende principes: non-discriminatie; het hoger belang van het kind; het recht op overleving en ontwikkeling; en de mening van het kind. Dit Verdrag is de meest geratificeerde mensenrechtenconventie in de geschiedenis. Zo is het Verdrag van toepassing in alle landen van de wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten, Somalië en Zuid-Soedan. Geen enkel ander internationaal mensenrechtenverdrag heeft ooit zo’n consensus gekend onder de wereldnaties.

Door het Verdrag te ratificeren verbinden landen zich ertoe om de rechten die in het Verdrag uiteengezet worden te respecteren, en aanvaarden ze ook om zich te onderwerpen aan de controle van een comité van onafhankelijke experten.

De verwezenlijkte vooruitgang

Sinds het Verdrag in werking trad op 2 september 1990 is de situatie van de kinderrechten in de wereld er op verschillende vlakken op vooruit gegaan.

Het Verdrag erkent het recht van elk kind om in goede gezondheid te leven. Zo is het aantal gevallen van polio in de wereld sinds 1988 met meer dan 99% gedaald. Het aantal kinderen dat elk jaar sterft is eveneens teruggedrongen met 50%.

Het Verdrag stelt ook dat alle kinderen het recht hebben om hun mening te geven over zaken die hen aanbelangen, en dat er rekening mee wordt gehouden. Om dit recht ook in de praktijk te brengen riep UNICEF België in 1999 het « What Do You Think? » project in het leven. Door dit project kunnen kinderen hun stem te laten horen aan de beleidsmakers van ons land.

Het recht op onderwijs werd ook als fundamenteel recht erkend. Het werk dat de landen samen met UNICEF leverden op vlak van onderwijs van kinderen heeft een stijging van de scholingsgraad mogelijk gemaakt van 33% naar 50% tussen 1990 en 2011.

Sinds 2000 is het aantal kinderen dat tewerkgesteld is met meer dan 30% gedaald.

De vele uitdagingen die nog overblijven

Toch zijn er vandaag nog 168 miljoen kinderen die moeten werken.

Het kindersterftecijfer in de eerste 28 dagen blijft eveneens onrustwekkend: 44% van alle sterfgevallen bij kinderen onder de vijf jaar komen voor tijdens de eerste levensmaand.

Tenslotte zijn er nog bijna 58 miljoen kinderen van schoolgaande leeftijd die geen basisschool lopen.

De voorbije 25 jaar hebben bewezen dat verandering echt mogelijk is. De kinderen die vandaag geboren worden hebben meer kans om gezond te leven, om toegang te krijgen tot onderwijs en om zich ten volle te ontplooien. Desondanks hebben we de idealen vooropgesteld in het Verdrag nog lang niet bereikt.

Daarom moeten we onze acties opdrijven, zodat de kinderrechten voor alle kinderen gelden en gerespecteerd worden, ook voor de meest achtergestelde en kwetsbare kinderen.

Evenementen: meer informatie
#IMAGINE project

Een foto voor elk van de afgelopen 25 jaar:

1989 New York VN
1990, Genève
1991, Dubrovnik
1992, Somalië
1993 Zuid-Soedan
1994 Oeganda
1995 Srebrenica
1996 Tanzania
1997 El Salvador
1999 Kosovo
2001 NYHQ
2001 Pakistan
2002 Afghanistan
2003 India
2004 Darfoer
2005 DRC
2006 Venezuela
2007 Palestina
2008 Pakistan
2009 NYHQ
2010 Haïti
2011 Sierra Leone
2012 Bangladesh
2013 Filipijnen
2014 Liberia