Trefwoorden

HIV en AIDS blijven kinderen en jongeren achtervolgen

Deze week vindt de 21ste internationale conferentie over de strijd tegen AIDS plaats in Durban. Ondanks de enorme vooruitgang die reeds geboekt is in de strijd tegen de AIDS-pandemie, zijn nog vele inspanningen nodig om kinderen en jongeren te beschermen tegen infectie, ziekte en dood.

UNICEF/UNI201846/Schermbrucker
UNICEF/UNI201846/Schermbrucker

Malawi, augustus 2015. Longezo, 3 jaar, heeft HIV en staat op het punt zijn medicijnen te nemen.

Sinds 2000 werd de overdracht van HIV/aids van moeder op kind met 70% teruggedrongen door gecoördineerde acties in landen waar HIV/AIDS vaak voorkomt. Daartoe behoren landen uit Sub-Sahara-Afrika, de regio met het grootste aantal infecties en overlijdens door HIV/AIDS. De laatste 15 jaar zijn door deze programma’s wereldwijd 1.6 miljoen nieuwe infecties bij kinderen vermeden. Door het ter beschikking stellen van anti-retrovirale behandelingen werden 8.8 miljoen levens gered van zowel kinderen als volwassenen.

© UNICEF/UNI197919/Schermbrucker
© UNICEF/UNI197919/Schermbrucker

Bertha heeft HIV, maar dankzij een behandeling met aidsremmers is haar dochter Tecla kerngezond ter wereld gekomen.

Maar voor UNICEF is het aantal overlijdens van jongeren ten gevolge van AIDS alarmerend.

« Nu zo veel levens gered zijn dankzij preventie, behandelingen en zorg, na zo veel gevechten gewonnen zijn tegen vooroordelen en onwetendheid rond deze ziekte; hoewel alle grote etappes die bereikt werden , is aids nog steeds de tweede doodsoorzaak bij 10- tot 19-jarigen wereldwijd – en de eerste doodsoorzaak in Afrika, » zegt Anthony Lake, algemeen directeur van UNICEF.

Het aantal overlijdens door AIDS bij jongeren tussen 15 en 19 jaar is meer dan verdubbeld sinds 2000. In 2015 waren er ieder uur gemiddeld 29 nieuwe infecties in deze leeftijdscategorie. Hoewel het aantal nieuwe infecties bij adolescenten gestabiliseerd is, is UNICEF bezorgd over de verwachtte bevolkingstoename in de komende jaren, die een toename van het aantal infecties zal teweegbrengen.

© UNICEF/UNI197904/Schermbrucker
© UNICEF/UNI197904/Schermbrucker

Vooral de meisjes zijn kwetsbaar en vertegenwoordigen 65% van de nieuwe infecties onder adolescenten wereldwijd. In Sub-Sahara-Afrika, waar 70% van alle mensen met HIV wonen, waren 3 adolescenten op 4 die besmet in 2015 werden, meisjes.

Veel jongeren weten echter niet of ze al dan niet seropositief zijn doordat ze schrik hebben voor de test. Slechts 13 van de meisjes en 9% van de jongens hebben de test ondergaan vorig jaar. Een nieuwe enquête uitgevoerd via U-report, een mobiele applicatie voor sociale mobilisering van UNICEF, toont aan dat 68% van de 52.000 ondervraagde jongeren in 16 landen, dat ze de test niet wensen te ondergaan omdat ze schrik hadden seropositief te zijn en uit angst voor sociale stigmatisatie.

© UNICEF/UNI201823/Schermbrucker
© UNICEF/UNI201823/Schermbrucker

Nieuwe infecties bij kinderen die plaatsvinden door transmissie bij de geboorte of tijdens de borstvoeding, zijn spectaculair gedaald sinds 2000, namelijk met 70%. Toch roept UNICEF op de inspanningen te verhogen om de overdracht van het virus van moeder op kind volledig te elimineren. Innovatie is dringend nodig en er is nood aan nieuwe politieke wil, om die kinderen te bereiken die tot nu toe werden vergeten. En 2015 kwam de helft van de nieuwe infecties van kinderen tussen 0 en 14 jaar voor in amper 6 landen, namelijk Nigeria, Kenia, Mozambique, Tanzania en Zuid-Afrika.

« De enorme vooruitgang van de drie voorbije decennia betekent niet dat de strijd gestreden is, » zegt Lake. «Het gevecht tegen AIDS is niet voorbij zolang inspanningen op vlak van preventie en behandeling niet verdubbeld worden ; zolang we niet alle jongeren bereiken via de reeds geboekte vooruitgang; zolang stigmatisering et angst bestaat die jongeren ervan weerhouden zich te laten testen.»

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld