Trefwoorden

Hoe UNICEF vrouwen mobiliseert in de strijd tegen Ebola

Vrouwen, die de voornaamste slachtoffers van Ebola zijn, spelen een sleutelrol in de strijd tegen de epidemie. Door hen de nodige informatie en middelen te geven kunnen we de verspreiding van de Ebola epidemie in het oosten van de Democratische Republiek Congo stoppen.

« Bijna 60% van de slachtoffers van Ebola zijn vrouwen.” Espérance Kazi kan het niet genoeg benadrukken tijdens een ontmoeting met de vrouwen van Beni, het epicentrum van de Ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo (DRC). Deze jonge vrouwenrechtenactiviste heeft zich aangesloten bij UNICEF om ervoor te zorgen dat vrouwen niet langer de eerste slachtoffers van het Ebolavirus zijn.

De jonge Espérance organiseert wekelijks educatieve groepsgesprekken rond het Ebola-virus. Bij de aanwezigen zijn huisvrouwen, straatverkoopsters, meisjes die moeder zijn geworden en niet meer naar school gaan, vrouwen die zijn moeten vluchten voor het geweld en ontheemd zijn, weduwen…

Deze bijeenkomsten zijn een gelegenheid om informatie te geven over Ebola, en welke preventiemaatregelen kunnen genomen worden zodat vrouwen de strijd kunnen aangaan en niet langer het slachtoffer te worden van het virus.

Uit de geanimeerde gesprekken en de verhalen die de vrouwen vertellen, blijkt dat traditionele opvattingen een belemmering zijn in de strijd tegen Ebola:

“Van meisjes wordt alleen verwacht dat ze voor de kinderen en het gezin zorgen,” leggen de deelnemers aan de informatiesessie uit.

In de provincie Noord-Kivu zijn bijna 4 op de 10 vrouwen analfabeet. Ze houden zich bezig met huishoudelijke taken en hebben weinig of geen toegang tot radio, televisie en kranten. Doordat ze minder goed geïnformeerd zijn, zijn vrouwen ook kwetsbaarder voor Ebola.

Tijdens de ontmoetingsmomenten en dialoogsessies kunnen vrouwen hun ervaringen uitwisselen over de ziekte, hun zorgen delen, maar ook hun angsten overwinnen. Dankzij deze discussies, groeit bij hen het besef ze dat ze een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd tegen Ebola.

“Via deze vrouwen zal de informatie die ze hier hebben gekregen ook met anderen worden gedeeld”, legt Espérance uit. “Er wordt altijd gezegd dat als je een vrouw opleidt, je een hele natie opleidt.”

Sinds het begin van de epidemie kregen door de inzet van mensen als Espérance meer dan 13 miljoen mensen levensreddende informatie over de ziekte.

Kabagayi Donah uit Karangura leest een poster over preventiemaatregelen tegen Ebola. – © UNICEF/UN0307494/Bongyereirwe

“Als we een vermoedelijk geval van Ebola melden, betekent dit niet dat we onze gezinnen in de steek laten, wel dat we ervoor kiezen om ons leven, dat van onze gezinnen en van onze gemeenschap, te redden”, besluit een van de deelnemers. Ze geeft toe dat voor deze sessie haar instinct haar influisterde dat het beter was een verdacht geval niet te melden.

Espérance is ervan overtuigd dat de epidemie een halt kan worden toegeroepen door zoveel mogelijk vrouwen informatie te geven over Ebola. Zij zijn immers niet alleen bijzonder kwetsbaar voor de ziekte, ze zijn ook de beste vectoren om de informatie verder te verspreiden binnen hun families en gemeenschappen.

UNICEF’s responsplan in de strijd tegen Ebola

Samen met zijn partners ondersteunt UNICEF de overheid in de strijd tegen Ebola. Teams van specialisten op vlak van coördinatie, gezondheid, WaSH en psychosociale zorg zijn ingezet.

Ook zetten we in op communicatie en sociale mobilisatie en organiseren we preventiesessies in kerken, scholen, op markten, voor vrouwenverenigingen, bedrijfsleiders en journalisten. Op die manier konden we al 15.339.003 mensen bereiken.

Dit laat ons toe direct in contact te treden met risicogroepen, preventief gezondheidsadvies te geven en mensen aan te moedigen tijdig medische hulp te zoeken. Ook kunnen we hierdoor geruchten ontkrachten, zoals de angst die leeft dat mensen die zich laten onderzoeken op Ebola nooit levend terugkomen uit de gezondheidscentra. Dit doen we via getuigenissen van mensen die Ebola hebben overleefd.

De Ebola-epidemie in cijfers (op 12 mei 2019)

1.705 bevestigde gevallen

1.036 geregistreerde sterfgevallen

484 besmette kinderen

15.676.599 mensen ontvingen informatie over de ziekte.

4.371 scholen en publieke locaties zijn uitgerust met handwasfaciliteiten.

4.727 getroffen gezinnen werden bijgestaan.

2.298 kinderen die gescheiden zijn van hun ouders of wees zijn geworden door Ebola.

Help kinderen die getroffen zijn door Ebola. Doe een gift