‘Hongersnood 12-12’ gaat afsluiten op €12,5 miljoen

Brussel, 12.12.2017 – De gemeenschappelijke oproep ten voordele van de slachtoffers van de voedselcrisissen in Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen, wordt op 31 december aanstaande afgesloten. ‘Hongersnood 12-12’, gelanceerd in maart van dit jaar, kon rekenen op een brede steun. In totaal werd € 12,5 miljoen ingezameld. Er blijven maar enkele dagen meer over voor wie nog een gift wil doen.

Op 14 maart lanceerde Consortium 12-12 een nationale oproep ten voordele van de 20 miljoen mensen die bedreigd waren met zware ondervoeding in Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen en in een 5-tal andere landen. Met deze oproep sloten Consortium 12-12 en zijn lidorganisaties (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België en UNICEF België) zich aan bij de mobilisatie van de internationale gemeenschap, die sedert 1945 zulke ernstige humanitaire crisis niet meer had gekend. Deze oproep sluit binnen enkele weken af op een positief bilan.

“We hebben € 12,5 miljoen ingezameld, waarvan € 10 miljoen op het gemeenschappelijk rekeningnummer BE19 0000 0000 1212,” zegt Erik Todts, directeur van Consortium 12-12. “Dit is het beste resultaat sedert 2010, zonder de bijdrage van de Belgische regering erbij te tellen”.

Honderd benefietacties werden op www.1212.be aangemeld, maar in werkelijkheid was de mobilisatie ruimer. De actie van de Ancienne Belgique (Brussel)  leverde met € 42.690 het hoogste resultaat op, overigens afkomstig van vele honderden bijdragen (tickets, bekergeld, Boterhammen in het Park,…).

“Dankzij zoveel vrijgevigheid, konden onze lidorganisaties een groot aantal mensen ter hulp komen, vooral vrouwen en kinderen.”

De humanitaire hulp bestaat vooral uit voedselhulp, nood- en bijvoeding en gezondheidszorg, naast toegang tot drinkwater, onderwijs en bescherming van kwetsbare groepen.

De noden blijven hoog : giften blijven welkom.

Ook na het afsluiten van deze gemeenschappelijke oproep op 31 december 2017, gaan de organisaties door met de hulpacties ter plaatse en blijven zij de situatie van nabij opvolgen. Uitbreiding van de hongersnood werd vermeden, maar de noden blijven hoog en cholera-epidemies, stortregens en vooral geweld maken humanitaire tussenkomsten vaak bijzonder lastig.

Wie de acties van Consortium 12-12 verder wil steunen, heeft 2 mogelijkheden :

 • een gift doen voor 31 december 2017 op rekening BE19 0000 0000 1212. Eens deze datum voorbij, kunnen geen fiscale attesten voor giften meer worden uitgereikt
 • een gift doen op de rekening van een lidorganisatie:
  • Caritas International                  BE88 0000 0000 4141
  • Dokters van de Wereld              BE26 0000 0000 2929
  • Handicap International              BE80 0000 0000 7777
  • Oxfam-Solidariteit                     BE37 0000 0000 2828
  • Plan International België          BE84 0000 0001 5659
  • UNICEF België                           BE31 0000 0000 5555

Half-september werd een overzicht gepubliceerd van de acties die de hulporganisaties konden realiseren met giften van de campagne ‘Hongersnood 12-12′.

Half maart 2018 volgt een uitvoerig en gedetailleerd narratief en financieel verslag van deze campagne.


Meer informatie:

Erik Todts
Directeur
Tél : (+32) 476/98.24.04
directeur@1212.be