Hongersnood treft Zuid-Soedan

In Zuid Soedan is de hongersnood uitgeroepen. Circa 100.000 mensen dreigen van honger te sterven door oorlog en de ingestorte economie. Nog eens 1 miljoen mensen staan op de rand van hongersnood. Circa 5 miljoen mensen hebben dringend nood aan voedsel- en landbouwhulp.

© UNICEF/UN053447/Gonzalez Farran
© UNICEF/UN053447/Gonzalez Farran

Het gebied Unity State in het noorden is er het ernstigst aan toe: mensen sterven er nu al van de honger. De situatie is nog nooit zo urgent geweest sinds de gevechten meer dan drie jaar geleden uitbraken.

Meer dan 1 miljoen kinderen zijn ernstig acuut ondervoed. Als we deze kinderen niet snel bereiken zullen velen sterven”, aldus Jeremy Hopkins, directeur van UNICEF in Zuid Soedan. “We roepen alle partijen op om hulporganisaties ongehinderd toegang te verlenen tot de getroffen mensen. Alleen dan kunnen we een grote ramp voorkomen.”

Volgens de het IPC, dat voedselschaarste en beleid rond voedselveiligheid analyseert, heeft in totaal 40 procent van de Zuid-Soedanese bevolking dringend voedsel nodig, en hulp om de landbouw weer op te starten. Toegang tot de getroffen mensen in het conflictgebied is snel nodig om de dreigende ramp tegen te gaan.

Met name kinderen zijn enorm kwetsbaar voor overlijden door ondervoeding. Door gebrek aan voedsel raken ze verzwakt en worden ze sneller ziek, met mogelijk overlijden tot gevolg. Kinderen die overleven kunnen achterstand in mentale en fysieke groei oplopen en dragen daar mogelijk hun hele leven de gevolgen van.

De hongersnood vormt een ernstig gevaar voor de bevolking. Velen moesten vluchten voor het conflict en hebben sindsdien amper toegang tot gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen. Volgens het IPC rapport lijdt in 14 van de 23 provincies meer dan 15 procent van de mensen aan acute ondervoeding, in sommige gebieden zelfs 42 procent. Veel mensen hebben alle bronnen waaruit ze voedsel kunnen krijgen uitgeput. Van origine zijn de meesten boer, maar de oorlog heeft de landbouw lamgelegd. Mensen hebben geen vee meer, en geen landbouwwerktuigen. Al maanden lang zijn ze totaal afhankelijk van de planten die ze kunnen vinden en de vis die ze kunnen vangen. De heropleving van het conflict in juli vorig jaar heeft ook voor moeilijkheden gezorgd in de eerder rustige gebieden.

De enorme inflatie – jaar in jaar uit 800 procent – en de verstoring van de markt hebben ook mensen getroffen die normaal afhankelijk zijn van het kopen van voedsel. De stedelijke bevolking heeft grote moeite met de torenhoge prijzen van basisvoedsel.

De acties van FAO, WPF  en UNICEF

© UNICEF/UN053459/Gonzalez Farran
© UNICEF/UN053459/Gonzalez Farran

Juba, Nyaduop Gijor geeft Plumpy’Nut, een voedingspasta op basis van pindanoten, aan haar kleinzoon Goanar Subet. Hij lijdt aan ernstige ondervoeding. 

FAO, UNICEF en WFP hebben sinds de start van het conflict grote hulpoperaties uitgevoerd om de ergste nood te lenigen. Streven is dit jaar 4,1 miljoen mensen te helpen om door het hongerseizoen heen te komen. Hieronder zal onder andere noodvoedselhulp, financiële steun, schoolmaaltijden en hulp aan gemeenschappen vallen.

UNICEF streeft er naar om in 2017, 207.000 kinderen te behandelen voor acute ondervoeding. Om dit te realiseren werken we nauw samen met 40 partners waaronder WFP. Samen bereiken we gemeenschappen in de meest afgelegen locaties. Tijdens deze snelle interventies worden duizenden kinderen die aan ondervoeding lijden beghandeld, worden vaccinatiecampagnes opgezet en krijgen ze toegang tot zuiver water en sanitaire voorzieningen. Deze maatregelen dragen tegelijkertijd bij tot het voorkomen van ondervoeding in de toekomst.

Steun de kinderen in Zuid-Soedan met een gift