Humanitaire crisis dreigt voor bijna 5 miljoen kinderen in de Sahel

Bijna 5 miljoen kinderen in Burkina Faso, Mali en Niger zullen nood hebben aan humanitaire hulp in 2020, meldt UNICEF. Deze projectie houdt verband met een stijging van het geweld, in het bijzonder van aanvallen tegen kinderen en burgers, ontvoeringen en rekrutering van kinderen in gewapende groepen.

“Bij onze analyse van de situatie in de centrale Sahel, valt de omvang van het geweld tegen kinderen bijzonder sterk op. Zij worden gedood, verminkt en seksueel misbruikt. Honderdduizenden kinderen beleven traumatiserende ervaringen”, zegt Marie-Pierre Poirier, regionaal directrice van UNICEF in West- en Centraal-Afrika.

Aanvallen tegen kinderen stegen het voorbije jaar. Mali bijvoorbeeld registreerde 571 ernstige inbreuken tegen kinderen tijdens de eerste 3 trimesters van 2019, tegenover 544 in 2018 en 386 in 2017. Ook in Niger en Burkina Faso werden kinderen ontvoerd, vermoord, gerekruteerd en gebruikt door gewapende groeperingen.

Sinds begin 2019 moesten meer dan 670.000 kinderen uit de regio hun huis ontvluchten door gewapende conflicten en onveiligheid. “Kinderen geconfronteerd met geweld hebben dringend nood aan bescherming en ondersteuning”, voegt Poirier toe. “UNICEF roept overheden, legertroepen, niet-staatsgebonden gewapende groeperingen en andere partijen in het conflict op om een einde te maken aan aanvallen tegen kinderen (in huizen, scholen, gezondheidscentra enzovoort). UNICEF vraagt een veilige toegang tot de betrokken kinderen, in overeenstemming met de humanitaire principes. We dringen er bij alle partijen op aan de toegang tot sociale diensten te beschermen en te vergemakkelijken. Dat is een hoeksteen van de sociale cohesie en draagt bij tot het verhinderen van conflicten.”

Aanvallen op scholen zijn ook zeer verwoestend voor de opleiding van kinderen. Eind 2019 bleven meer dan 3300 scholen gesloten voor 650.000 kinderen en 16.000 leerkrachten.
Toegang tot basisdienstverlening zoals gezondheid, onderwijs, voeding en andere sociale dienstverlening werd ernstig verstoord, met een weerslag op alle aspecten van het leven van kinderen. UNICEF schat dat meer dan 709.000 kinderen onder de 5 jaar aan ernstige acute ondervoeding zullen lijden in 2020.

Ook de toegang tot zuiver water is verstoord door verplaatsingen en onveiligheid. In Burkina Faso daalde de toegang tot zuiver water met 10% van 2018 tot 2019. Een vijfde van de bevolking is op de vlucht in eigen land. In sommige zones daalde de toegang tot zuiver water met 40%.

UNICEF is aanwezig op het terrein in Burkina Faso, Mali en Niger en werkt er met partners om kinderen de steun en diensten te verlenen waar ze dringend nood aan hebben, zoals bescherming, onderwijs, gezondheidszorg, voeding, water en sanitaire voorzieningen.

Het Kinderfonds van de VN lanceert daarom een oproep voor 208 miljoen dollar zodat de organisatie haar humanitaire acties kan uitvoeren in de centrale Sahel in 2020.

Lees het rapport: Central Sahel Advocacy Brief