Voor ieder kind, resultaten

UNICEF werd opgericht in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog om alle kinderen te helpen die hun leven en toekomst in gevaar zagen – uit welk land ze ook afkomstig waren. Het enige wat telde voor UNICEF, was kinderen in nood te bereiken. Hetzelfde geldt nog steeds vandaag.

De resultaten van UNICEF in 2019

In 2019 behaalden we heel wat resultaten voor kinderen. In meer dan 190 landen en gebieden hielpen we kinderen overleven, zich te ontwikkelen, naar school te gaan en al hun kansen te benutten. Samen met partners over de hele wereld zetten we ons in om kinderen te beschermen, hen een veilige omgeving te garanderen, armoede terug te dringen, nefaste gendernormen aan te pakken en discriminatie te bestrijden.

In 2019 bereikten we :

  • 307 miljoen kinderen onder de 5 jaar met behandelingen om ondervoeding te voorkomen;
  • 17 miljoen kinderen die niet naar school gingen met onderwijs;
  • 4 miljoen kinderen en jongeren met opleidingen om hun vaardigheden te ontwikkelen;
  • 18,3 miljoen mensen met toegang tot veilig drinkwater;
  • 5,5 miljoen mensen met sanitaire basisvoorzieningen;

en we boden humanitaire hulp in 281 noodsituaties in 96 landen.

Lees het jaarverslag 2019 van UNICEF

Maar ook al kijken we terug op 2019, onze focus ligt op de toekomst. De COVID-19-crisis heeft verstrekkende gevolgen voor kinderen, en er moeten maatregelen genomen worden om de bestaande diensten en systemen te versterken. Deze gezondheidscrisis mag niet leiden tot een kinderrechtencrisis. UNICEF neemt het voortouw om de gevolgen van de wereldwijde pandemie aan te pakken, en te helpen en te herstellen waar nodig. UNICEF wil helpen de wereld opnieuw uit te vinden, zodat die geschikt is voor ieder kind.

6 manieren waarop UNICEF resultaten behaalt

1. Lokale aanwezigheid, wereldwijde impact

UNICEF is actief in 190 landen en gebieden – meer dan om het even welke andere organisatie die zich inzet voor kinderen. Door ons uitgebreide netwerk van bekwame en toegewijde medewerkers kunnen we methodes die succesvol zijn gebleken op de ene plaats, toepassen om uitdagingen op een andere plaats aan te pakken. Daardoor kunnen we de resultaten voor de kinderen op wereldschaal verbeteren.

Meer levens redden voor minder geld

In Kenya slaapt Linet Atieno onder een muskietennet dat speciaal werd behandeld om malaria en andere ziektes overgedragen door muggen, tegen te gaan.

UNICEF wordt volledig gefinancierd door vrijwillige bijdragen. Wij verbinden er ons toe om iedere gift ten volle te benutten om het leven van de kinderen te redden en te verbeteren.

Als een van de grootste afnemers van levensreddend materiaal wereldwijd, zoals vaccins, muskietennetten en therapeutische voeding dat klaar is voor gebruik, beschikt UNICEF over een unieke positie om de laagste prijs te onderhandelen. Door in grote hoeveelheden aan te kopen, en dankzij onze transparantie kunnen we de markt beïnvloeden, onze kosten verlagen, onze efficiëntie verbeteren en – het allerbelangrijkste – meer levens te redden.

In 2019 bespaarden we zo 363 miljoen dollar bij de aankoop van vaccins en andere benodigdheden voor kinderen.

Noodinterventies en voorbereiding

Gezondheidswerkers staan voor een tent die gebruikt wordt om patiënten met cholera te behandelen bij het Macurungo Centrum in Beira, Mozambique. Mozambique werd getroffen door twee categorie vier cyclonen in 2019, wat leidde tot ernstige overstromingen en een cholera-uitbraak. – © UNICEF/UN0321069/De Wet

UNICEF is ter plaatse tijdens en na humanitaire noodsituaties. Onze wereldwijde logistieke keten en wereldwijde aanwezigheid laten ons toe snel hulpgoederen aan te leveren waar het nodig is. We zijn in staat om binnen de 72 uur levensreddend materiaal te leveren op bijna alle plekken ter wereld.

Even belangrijk is dat UNICEF ter plaatse blijft en het werk verderzet. De manier waarop we reageren in een crisis, legt de basis voor duurzame ontwikkeling. Anderzijds helpen ook onze ontwikkelingsprogramma’s in situaties waar geen crisis is eventuele toekomstige noodsituaties op te vangen.

In 2019:

51 miljoen kinderen konden genieten van cash transfer programma’s, waarvan 8.5 miljoen in noodistuaties

41.3 miljoen kinderen in noodsituaties werden gevaccineerd tegen mazelen

3.7 miljoen kinderen in noodsituaties kregen psychosociale ondersteuning

1.7 miljoen migranten-, vluchtelingen- en ontheemde kinderen kregen toegang tot kinderbeschermingsdiensten

Nieuwe oplossingen voor oude problemen

In Malawi nemen kinderen en leden uit de gemeenschap deel aan een test met drones. UNICEF heeft er een proefproject waarbij drones worden ingezet om vaccins en ander levensreddend materiaal te leveren in moeilijk toegankelijke gebieden.

Voor UNICEF stond innovatie steeds centraal om resultaten te bekomen voor de kinderen. Ons mondiaal innovatiecentrum rolt op grote schaal beproefde methodes uit. Een fonds voor innovatie biedt financiële ondersteuning aan veelbelovende projecten in een vroeg stadium. De resultaten? Nieuwe technologieën en producten helpen ons ook tot bij die kinderen en gemeenschappen te komen die het moeilijkste te bereiken zijn.

Big Data+ Social Goods
We hebben samenwerkingsverbanden met meerdere technologiereuzen, zoals Google, IBM en Telefónica. Ze nemen deel aan ons Magic Box-initiatief, een platform dat informatie verzamelt en analyseert in real time en onze capaciteit versterkt om adequaat te reageren in humanitaire noodsituaties.

We hebben bijgedragen aan de afname van de moeder- en kindersterfte dankzij ons mobiel platform RapidPro. In Zambia kunnen seropositieve mama’s die op het platteland wonen het HIV-statuut van hun baby twee keer sneller te weten komen dan vroeger. Het gaat om een primordiale vooruitgang om de overdracht van HIV van moeder op kind te voorkomen.

Maandelijks bereiken we meer dan 1 miljoen mensen in meer dan 40 landen en in 20 talen via ons Internet of Good Things, dat pedagogische informatie geeft die levens kan redden.

We zijn de drijvende kracht achter innovatieve methodes, zoals het gebruik van de eerste drones voor humanitaire doeleinden. In Malawi worden deze ingezet om sneller resultaten van HIV tests te krijgen. In Pakistan worden mobiele telefoons gebruikt om de registratie van geboortes te vergemakkelijken.

Een doelstelling van UNICEF is in iedere school ter wereld internet te voorzien, zodat ieder kind toegang heeft tot informatie.

Stevige partnerschappen

In een landelijk gebied van Viêt Nam, houden drie meisjes van de basisschool Ban Pho elkaar vast. In deze school, die ondersteund wordt door UNICEF, krijgen de kinderen onderwijs in een veilige pedagogische omgeving. 

Sterke partnerschappen met regeringen, NGO’s, het maatschappelijk middenveld en de privé-sector maken UNICEF’s werk voor kinderen mogelijk. Onze geloofwaardigheid, onze onpartijdigheid en onze resultaten maken van UNICEF een partner bij uitstek.

Heel wat mondiale merken – van LEGO tot Unilever – zetten hun middelen in en dragen bij tot de innovatie die de de inspanningen van UNICEF om ieder kind te bereiken, ondersteunen.

En uiteraard hangt de mogelijkheid van UNICEF om resultaten te behalen voor ieder kind af van onze belangrijkste partners, namelijk de regeringen, die levensnoodzakelijke middelen ter beschikking stellen om de kinderen te bereiken waar ze ook zijn.

Resultaten in 2019:

De Europese Unie droeg in 2019 382 miljoen dollar bij voor kwaliteitsonderwijs voor meer dan 500.000 kinderen in Jordanië, Libanon en Turkije, voor verbeterde dienstverlening voor het welzijn van de Rohingya-vluchtelingenkinderen in Bangladesh en om de ondervoeding in het Sahelgebied te bestrijden.

Filantropische partners droegen in 2019 185 miljoen dollar bij. Bijdragen van major donors zijn verdubbeld in de afgelopen vijf jaar, dankzij de vrijgevigheid van de donateurs en de innovatieve aanpak van UNICEF.

Financiële bijdragen van corporate partners zijn toegenomen in 2019, met meer dan 20 procent groei ten opzichte de 167 miljoen dollar opgehaald in 2018.

Een invloedrijke stem voor kinderen

In 2019 werd aan de Verenigde Naties in New York een geïmproviseerd kerkhof geïnstalleerd dat de aandacht trok van de hele wereld. Het kerkhof, samengesteld uit 3.758 rugzakken, staat symbool voor de kinderen die in 2018 het leven lieten in een conflict.

UNICEF is de belangrijkste woordvoerder voor en met kinderen ter wereld. Als onpartijdige en apolitieke organisatie zwijgen we nooit over schendingen van de kinderrechten.

Onze onderzoeken en rapporten zijn een belangrijke bron van informatie over de situatie van kinderen en jongeren over de hele wereld voor journalisten, onderzoekers, beleidsmakers en pleitbezorgers.

Onze Goodwill Ambassadeurs inspireren mensen over de hele wereld te inspireren om zich in te zetten voor kinderen.

Resultaten in 2019:

In 136 landen werden positieve beleidsveranderingen doorgevoerd voor kinderen.

Het aantal UNICEF-supporters is wereldwijd gegroeid tot 96 miljoen, met meer dan 81 miljoen online followers, 1,2 miljoen vrijwilligers en 8,2 miljoen donateurs.

Aan de 30ste verjaardag van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind namen 181 landen en regeringen deel, middenveldorganisaties, UNICEF Goodwill Ambassadeurs, de privésector en jongeren.

Lees het jaarverslag 2019 van UNICEF

Help ons kwetsbare gezinnen te beschermen tegen het coronavirus