Info voor de media : 80ste zitting van het VN-comité voor de Rechten van het Kind bespreekt kinderrechten in België

24 en 25 januari 2019 komt het VN-comité voor de Rechten van het Kind samen in zijn 80ste zitting.  Bij die gelegenheid zal het Comité de situatie van de rechten van het kind in België bespreken. Een delegatie van de Belgische regering reist naar Genève om de vragen van het comité te beantwoorden. Verschillende waarnemers van het maatschappelijk middenveld zullen ook aanwezig zijn.

België heeft het Verdrag inzake de rechten van het kind (1989) en de drie protocollen ervan geratificeerd. Daarom moet regelmatig worden nagegaan hoe het de eerdere aanbevelingen van het Comité en het Verdrag of de facultatieve protocollen daarbij heeft geïmplementeerd. Deze periodieke beoordeling maakt het mogelijk om de vooruitgang te evalueren die de Belgische Staat heeft gemaakt bij de toepassing van het Verdrag. Het biedt de mogelijkheid om de echte situatie te bespreken en niet alleen de officiële situatie van kinderen in België.

Na deze hoorzitting zal het Comité aanbevelingen publiceren gericht aan de Belgische regering, die op donderdag 7 februari worden verwacht.

Deze sessie is open. Journalisten die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via : https://reg.unog.ch/event/19377/

Als u niet naar Genève kunt gaan: de hoorzitting wordt live uitgezonden via http://webtv.un.org/live. De hoorzitting van België is gepland op 24 januari ’s middags (15 tot 18 uur) en vrijdag 25 januari in de ochtend (tussen 10 en 13 uur) de aanbevolen hashtags om de sessie te volgen op Twitter zijn:  #CRC80 of #BelgiumCRC . Verschillende leden van het maatschappelijk middenveld, waaronder UNICEF België en Defence for Children International Belgium, staan ook voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Achtergrond:

Het “Children’s Rights Committee”  bestaat uit 18 onafhankelijke deskundigen die de uitvoering van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de lidstaten controleren. Het houdt ook toezicht op de uitvoering van twee facultatieve protocollen bij het Verdrag inzake de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten, de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie. Op 19 december 2011 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een derde Facultatief Protocol aangenomen inzake een communicatie-procedure, zodat elk kind een klacht neer kan leggen over specifieke schendingen van zijn rechten uit hoofde van het Verdrag en de eerst twee optionele protocollen. Dit protocol is in april 2014 van kracht geworden.

Sinds de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de VN op 20 november 1989 en de inwerkingtreding ervan in september 1990 groeide het VN-verdrag inzake de rechten van het kind uit tot het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ooit.  Begin 2016 was het geratificeerd door alle VN-lidstaten behalve één (de Verenigde Staten).

Meer informatie over het Comité voor de rechten van het kind en het Verdrag inzake de rechten van het kind

Meer informatie over de rapporten die de Belgische staat en het maatschappelijk middenveld aan het comité hebben voorgelegd

Maud Dominicy, Child Rights Officer bij UNICEF Belgium en Nele Van den Cruyce, Advocacy manager van UNICEF Belgie zullen ter plaatse zijn. Ze zijn beschikbaar  (vóór en na de sessies) via:
Maud : +32 477 591 002  –  mdominicy@unicef.be
Nele : + 32 478 781 580   –  nvandencruyce@unicef.be

Ander lokaal contact:

Benoit Van Keirsbilck, directeur van Defence for Children International Belgium (DEI) is te bereiken op +32 497 42 07 77 of via bvankeirsbilck@defensedesenfants.be