Trefwoorden

Internationale dag van het meisje 2014

De kringloop van geweld op jonge meisjes doorbreken.

De VN koos 11 oktober uit om de fundamentele rechten van meisjes overal ter wereld te promoten. Dit jaar heeft de internationale dag van het meisje als objectief gekozen om de kringloop van geweld tegen jonge vrouwen te doorbreken.

Een internationale dag ter ere van meisjes

Sinds 2011 wil de internationale dag van het meisje de nadruk leggen op de ongelijkheden tussen jongens en meisjes. Het doel van deze dag is de strijd aan te binden tegen discriminaties en misbruiken waar meisjes overal ter wereld onder lijden.

De kringloop van geweld op jonge meisjes doorbreken

Het Kinderrechtenverdrag en het Verdrag voor de uitsluiting van elke vorm van discriminatie ten opzichte van vrouwen, staan borg voor het recht van jongeren om tegen elke vorm van geweld beschermd te worden.

Nochtans worden deze rechten vaak miskend en weinig gerespecteerd: naar schatting krijgt een kwart van alle meisjes tussen 15 en 19 jaar te maken met lichamelijk geweld en is één meisje op 10 ooit slachtoffer van seksueel geweld.

Een limiet stellen aan geweld op jonge vrouwen vraagt om acties op alle niveaus en in de hele gemeenschap. Het vraagt een totale inzet om meisjes de kennis, het vermogen en de nodige middelen te geven zodat zij hun rechten kunnen laten respecteren.

UNICEF is actief in Tanzania om meisjes te beschermen

Zoals in vele andere landen speelt UNICEF in Tanzania een cruciale rol in de strijd voor de rechten van meisjes. Wij zorgen er voor dat deze problematiek bij de lokale overheden een prioriteit blijft.

Een speciaal programma werd gelanceerd met het oog op rechten voor meisjes. UNICEF hoopt 780.000 meisjes te bereiken en hen te sensibiliseren over hiv/aids, geweld, voeding en gezondheid. Ook blijven wij alert om hen toegang te verlenen tot onderwijs. Dit alles om ervoor te zorgen dat meisjes hun toekomst in eigen handen hebben.

Ontdek hier een van de projecten die we in Tanzania steunen (in het Engels):

Hier is de “teaser” van het project:

Deel dit artikel om jonge meisjes te steunen!

Internationale dag van het meisje
Internationale dag van het meisje
Internationale dag van het meisje
Internationale dag van het meisje
Internationale dag van het meisje
Internationale dag van het meisje