"Luister naar ons, zodat jullie ons beter kunnen helpen."

Volgens schattingen tonen de laatste cijfers (UNICEF) dat wereldwijd meer dan één op zeven adolescenten tussen 10 en 19 jaar met een gediagnosticeerde psychische stoornis (16,3% in België) leven.

Te veel kinderen en jongeren hebben geen of onvoldoende toegang tot mentale gezondheidszorg. Velen worden ervan weerhouden hulp te zoeken door stigmatisering en misvattingen die mentale gezondheid gelijkstellen met gemedicaliseerde interventies.

De menselijke tol van deze situatie is verwoestend voor kinderen, adolescenten en gezinnen. Maar de financiële kostprijs - de kosten van niets te doen om dit te veranderen - bedragen maar liefst 393 miljard US dollar per jaar.

Ondanks de groeiende roep om maatregelen op het gebied van mentale gezondheid, blijven de investeringen minimaal. Volgens de WHO bedroegen de mediane overheidsuitgaven voor mentale gezondheid in lage-inkomenslanden in 2016 0,02 dollar per hoofd van de bevolking; in lagere midden-inkomenslanden was dit 1,05 dollar; in hogere midden-inkomenslanden was dit 2,62 dollar en in hoge-inkomenslanden 80,24 dollar. 

Kordate maatregelen zijn nodig om een goede mentale gezondheid voor ieder kind te bevorderen, kwetsbare kinderen te beschermen en zorg te dragen voor kinderen die met de grootste uitdagingen worden geconfronteerd.

Die inspanningen moet gebaseerd zijn op drie basisbeginselen: Communicatie, Engagement, Actie.