Jaarverslag 2017 UNICEF Belgie : 14 miljoen euro voor kinderrechten wereldwijd

BRUSSEL 19 april 2018 - UNICEF België stelt vandaag zijn jaarverslag 2017 voor. In 2017 kon UNICEF België meer dan 14 miljoen euro overmaken aan programma’s en activiteiten die de kinderrechten ten goede komen. De maandelijkse steun van de UNICEF-meters en peters, de individuele giften van het grote publiek, de inkomsten via legaten en de steun van bedrijven liggen aan de basis van dit resultaat.

Met programma’s in 156 landen, is UNICEF de grootste en belangrijkste ontwikkelingsorganisatie die zijn activiteiten op kinderen en vrouwen richt.

UNICEF ontwikkelt noodhulpprogramma’s en structurele programma’s om de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren op verschillende domeinen: gezondheidszorg, onderwijs, voeding, watervoorziening, hygiëne en de bescherming van kinderen. De prioriteit ligt bij de armste landen en de armste bevolkingsgroepen.  Geleid door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) zet de organisatie alles in het werk om het verschil te maken voor ieder kind.

UNICEF is voor zijn werking volledig afhankelijk van bijdragen van overheden, bedrijven en particulieren. De nationale comités voor UNICEF, zoals UNICEF België, spelen hierbij een cruciale rol.

UNICEF België is een stichting van openbaar nut. De organisatie richt zich op zowel financiële als niet financiële doelstellingen. UNICEF België zamelt fondsen in, informeert het publiek over het werk van UNICEF, promoot het wereldwijd respect voor de rechten van het Kind bij het publiek, bedrijven en op school en geeft kinderen in moeilijke omstandigheden een stem.

“UNICEF België dat zijn 35 medewerkers, 550 vrijwilligers en 79.000 peters en meters. Enthousiast, gooien ze zich ten volle in de strijd voor de kinderen hier en in de wereld. 2017 was, wat dat betreft, een bijzonder druk jaar.  Er was de grootschalige campagne rond de honger in Afrika die we samen met het 12-12 consortium voerden. Het aantal noodsituaties in de wereld is gegroeid en de impact hiervan  op het welzijn van de kinderen is dramatisch toegenomen: Jemen, Syrië, Congo, Bangladesh… Vele duizenden kinderen wordt hun kindertijd ontnomen. ”, zegt algemeen directeur Olivier Marquet.

Ook in België richtte UNICEF België zich vorig jaar op de situatie van kwetsbare kinderen, met name de vluchtelingen- en migrantenkinderen. Via het “What Do You Think?”-project gaf UNICEF België deze kinderen een stem en luisterde naar honderden getuigenissen. Die werden verwerkt in een meerjarenrapport over de kinderrechten in België dat in juni 2018 met het VN comité voor de rechten van het Kind in Genève wordt besproken.

“Het jaarverslag 2017 bevat flink wat cijfers, maar achter elk cijfer schuilt een kind dat werd geholpen! Uiteraard mogen we daarbij ook de individuele personen en instanties niet vergeten die een bijdrage hebben geleverd aan onze resultaten. Meters en peters, vrijwilligers, donateurs, bedrijven, overheidsinstanties. In 2018 gaan we verder op de ingeslagen weg.  Natuurlijk zijn er nog heel wat uitdagingen en ongetwijfeld zullen er ook setbacks en tegenslagen zijn die maken dat we soms een stap achteruit lijken te zetten.  Dit wordt dan vaak geïnterpreteerd als de spreekwoordelijke “druppel op een hete plaat”. Beter 1 druppel, dan geen druppel, denken we dan… Ieder kind, waar ook ter wereld heeft immers recht op een échte kindertijd.  Geen enkel kind verdient het om vergeten en uitgesloten te worden. Iedereen die ons  kan helpen is van harte welkom.  Mocht het nog niet zijn gebeurd, sluit u dan vandaag nog bij ons aan.” zegt Olivier Marquet.

 


Het jaarverslag 2017 is beschikbaar in gedrukte en digitale versie.


Meer informatie:

Philippe Henon
Persattaché
UNICEF België
Tél : (+32) 477/55.50.23
phenon@unicef.be
@philippehenon