Jaarverslag UNICEF België 2018

Meer dan 17 miljoen euro voor kinderrechten wereldwijd

Dankzij de steun van donateurs, bedrijven en overheden in 2018, maakte UNICEF België meer dan 17 miljoen euro over aan programma’s die de kinderrechten ten goede komen. De belangrijkste inkomstenbronnen waren de vaste maandelijkse bijdragen via het peter en meter programma en de legaten (respectievelijk goed voor 43,2% en 19,5% van de inkomsten).

Het jaarverslag 2018 toont hoe en volgens welke criteria de inkomsten werden verdeeld.  In 2018 ging de steun van UNICEF België zowel naar structurele ontwikkelingsprogramma’s en noodhulp als naar pleidooiwerk rond kinderrechten.

We steunden onder meer de verdeling van krachtvoeding in Jemen, de uitbouw van het onderwijs voor Syrische vluchtelingenkinderen, de toegang tot zuiver water en hygiëne en de strijd tegen Ebola in DR Congo, de toegang tot noodonderwijs en psychosociale bijstand voor Rohingyakinderen in Bangladesh, de bouw van ecologische scholen in Madagascar en de heropbouw van scholen en gezondheidcentra na de aardbevingen in Indonesië.

In eigen land voerden we pleidooiwerk om de stem van kwetsbare kinderen tot op het hoogste politieke niveau te brengen en de prioriteiten van onze organisatie op de agenda van de beleidsmakers te plaatsen. In 2018 was ons beleidswerk vooral toegespitst op het rapporteringsproces bij het Comité voor de Rechten van het Kind waarbij we de nadruk legden op de rechten van migranten- en vluchtelingenkinderen, kinderen in armoede en kinderen die te maken hebben met ongelijke onderwijskansen.

Terugblikkend op 2018 zijn we vooral dankbaar voor de steun en betrokkenheid van de steeds groter wordende groep donateurs, peters, meters, vrijwilligers, bedrijven en beleidsmakers.  We zijn er trots op dat we de levens van vele duizenden kinderen in de wereld konden verbeteren zowel met concrete, levensreddende hulp voor kwetsbare kinderen in het zuiden als door beleidsbeïnvloeding rond de zorg voor kinderen in België ”, zegt Philippe Henon, woordvoerder van UNICEF België.

UNICEF is voor zijn werking volledig afhankelijk van bijdragen van overheden, bedrijven en particulieren. De nationale comités voor UNICEF, zoals UNICEF België, spelen hierbij een cruciale rol.

Omdat we de de activiteiten van UNICEF België zo transparant mogelijk willen voorstellen,hebben we gekozen voor een heldere en dynamische lay-out. Grafieken en tabellen plaatsen de resultaten in perspectief en tonen in één oogopslag de evolutie van al onze activiteiten over de laatste vijf jaar. Zoals we benadrukken in het voorwoord van ons jaarverslag, stemmen we onze strategieën regelmatig af op de uitdagingen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd. We gaan voor meer transversaliteit en werken samen met een brede waaier aan partners die onze waarden delen.

In 2019 gaan we op de ingeslagen weg verder. De 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag op 20 november 2019, biedt ons wat dat betreft een bijzonder perspectief. Iedere dag en zonder ophouden werken we aan hoopgevende oplossingen in humanitaire noodsituaties en bij natuurrampen. Dankzij de steun van het publiek voelen we ons sterker en staan we steeds klaar om alle uitdagingen aan te gaan. Bedankt om aan onze zijde te staan.”, aldus  Bernard Sintobin, sinds begin deze week Algemeen Directeur a.i. van UNICEF België.

Naast de papieren editie is er ook een digitale versie, die u kunt bekijken op onze website