Jemen, een levende hel voor kinderen

Vijf jaar burgeroorlog heeft Jemen op de rand van de verwoesting gebracht. Kinderen moeten niet alleen dagelijks de verschrikkingen van de oorlog doorstaan, ze lijden ook onder de extreme armoede, een falend gezondheidssysteem en ondervoeding. Daarbovenop komt nu de COVID-19-pandemie, een noodsituatie bovenop een noodsituatie.

Al voor het coronavirus zijn opwachting maakte in Jemen, was het door de oorlog verscheurde land verwikkeld in de ergste humanitaire crisis ter wereld.

Duizenden kinderen zijn al gestorven door de honger en miljoenen anderen dreigen nog te overlijden. Sara Beysolow Nyanti, vertegenwoordiger van UNICEF in Jemen, vat de situatie vlijmscherp samen: “Een kind zijn in Jemen is verschrikkelijk.”

 

COVID-19: een noodsituatie binnen een noodsituatie

© UNICEF Yemen/2020

COVID-19 verspreidt zich snel over Jemen. Lokale en internationale media, artsen, getroffen gezinnen, hulpverleners en andere ooggetuigen melden unaniem dat de infecties in het hele land toenemen.

Zoals we ook hier weten, is je handen wassen met water en zeep een effectief middel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar wat als je geen water en zeep hebt?

Jemen is een van de landen met de grootste waterschaarste ter wereld. Door de burgeroorlog is de toegang tot veilig water nog moeilijker geworden. Sinds het geweld oplaaide in 2015, werken onze UNICEF-teams non-stop aan het herstel van het waternetwerk en sanitaire voorzieningen.

Ongeveer vier miljoen mensen in Jemen zijn rechtstreeks afhankelijk van UNICEF voor de toegang tot water. De helft daarvan zijn kinderen.

Een wankel gezondheidssysteem

In Jemen bedreigt COVID-19 het leven van ondervoede kinderen zoals Diala’a, zes maanden oud. Ze lijdt aan ondervoeding en heeft een huidziekte door voedingstekorten. ©Unicef/Yemen/2020/Alghabri

De gezondheidsinfrastructuur in Jemen is gevaarlijk slecht uitgerust om deze noodsituatie het hoofd te bieden. Slechts de helft van de gezondheidsvoorzieningen functioneerde nog volledig voor de pandemie. Salarissen van gezondheidswerkers zijn al lang teruggeschroefd of werden niet meer uitbetaald.

De nog werkende faciliteiten worden nu ingezet om slachtoffers van COVID-19 te verzorgen, waardoor kinderen nog minder toegang hebben tot gezondheidszorg. In de ziekenhuizen ontbreekt het aan basisuitrusting zoals maskers en handschoenen, laat staan zuurstof en andere benodigdheden om COVID-19 te behandelen.

Onderwijs op losse schroeven

© Unicef/Yemen

Het zijn niet alleen de gezondheidszorgfaciliteiten van het land die te lijden hebben onder de oorlog. Ook vele scholen zijn gesloten.

Vóór COVID-19 waren ongeveer 2 miljoen kinderen van school. Door de pandemie zijn scholen in het hele land gesloten, waardoor zo’n 7,8 miljoen kinderen geen toegang meer hebben tot onderwijs.

“De kinderen hebben geen toegang tot school, noch tot afstands- of online onderwijs. Heel wat kinderen in andere ontwikkelingslanden hebben hetzelfde probleem, maar in Jemen kunnen ze bovendien niet eens meer buiten spelen. Onlangs werden 12 kinderen het slachtoffer van een luchtaanval “, vertelt Beysolow Nyanti.

Kinderen zijn ondervoed en kunnen geen behandeling krijgen

Mazen wordt behandeld voor ondervoeding in een ziekenhuis in Sana’a, dat wordt ondersteund door UNICEF.- © UNICEF/Yemen/2020/Alghabri

De situatie waarin deze kinderen zich bevinden is de nachtmerrie van iedere ouder. “Bijna een half miljoen kinderen zijn ondervoed en kunnen geen behandeling krijgen omdat veel van de ziekenhuizen die nog werken worden ingezet om mensen met COVID-19 te behandelen,” zegt ze.

“Voor de kinderen is de situatie catastrofaal en extreem beangstigend, ” vertelt ze.

Naarmate het coronavirus zich verspreidt, lopen tienduizenden kinderen het risico aan ernstige acute ondervoeding te lijden. Het totale aantal ondervoede kinderen onder de vijf jaar kan oplopen tot 2,4 miljoen.

Fatma met haar dochter Saleh, die een behandeling krijgt tegen ernstige, acute ondervoeding in een ziekenhuis in Aden dat wordt ondersteund door UNICEF. – ©UNICEF/Yemen/2020

COVID-19 heeft een impact op het aanbod van voedsel op de markt, maar ook op de inkomsten en op de lonen van de Jemenieten. De maatregelen om de verspreiding van COVID-19 in te tomen hebben geleid tot logistieke vertragingen.

Doe een gift voor de kinderen in Jemen

Wat doet UNICEF?

Vanwege de toename van het aantal gevallen van COVID-19 in Jemen charterde UNICEF een vliegtuig met levensreddend materiaal om de verspreiding van de ziekte in het door het conflict getroffen land te helpen indijken. Foto: Unicef/Yemen/2020

We werken de klok rond om COVID-19 terug te dringen door gezondheidsvoorzieningen en noodhulpdiensten te ondersteunen en essentieel hulpmateriaal te voorzien.

Zo leverden we 80 tenten om quarantainecentra op te zetten en beschermend materiaal voor ten minste 1.600 gezondheidswerkers in eerstelijnsgezondheidscentra, ziekenhuizen en isolatie-eenheden in heel Jemen.

© UNICEF

Ook blijven we de kinderen vaccineren en zorgen we ervoor dat ze drinkbaar water hebben. Zonder zuiver water lopen deze kinderen onmiddellijk risico op levensbedreigende ziekten, zoals malaria en cholera, en op COVID-19. Door ondervoeding is hun immuunsysteem immers gevaarlijk verzwakt.

© UNICEF/UNI339518/Gabreez

Gezondheidswerkers die een opleiding kregen van UNICEF gaan in Jemen van deur tot deur om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Gezondheidswerkers ondersteund door UNICEF zoals de 23-jarige Saba (foto hierboven) doorkruisen te voet het land om gezinnen te bereiken die door de aanhoudend gevechten zijn afgesneden van levensreddende gezondheidszorg.

Ze gaan huis-aan-huis om gezinnen te informeren over COVID-19 en mensen aan te moedigen om hun handen te wassen, elkaar niet meer de hand te schudden en drukke plaatsen te vermijden. Ook screenen ze kinderen op ondervoeding en verwijzen ze hen door indien nodig.

Hulp is dringend nodig

Een ondervoed kind krijgt een behandeling in een kamp voor ontheemde families in Ahl Al-Jalal, Mareb. © UNICEF Yemen/2020

UNICEF is een van de weinige humanitaire organisaties die nog actief zijn in Jemen, vanwege de gevaarlijke situatie. De humanitaire noden in zijn er nog nooit zo acuut geweest en de financiering nog nooit zo krap.

“Voor het eerst in de geschiedenis, hebben alle andere landen eigen prioriteiten, omdat iedereen getroffen is door COVID-19″, legt Beysolow Nyanti uit. “Maar er zijn 12 miljoen kinderen in Jemen die nergens anders terecht kunnen dan bij ons”.

Geen enkel kind zou dit mogen doorstaan. UNICEF probeert te helpen, maar we komen gevaarlijk dicht bij een tekort aan financiële middelen. Voor de kinderen in Jemen is dit een zaak van leven of dood.

We hebben dringend jullie steun nodig om de levensreddende programma’s van UNICEF draaiende te houden. Dankzij jouw bijdrage kunnen we het leven van de meest kwetsbare kinderen in Jemen blijven beschermen.

Doe een gift voor de kinderen in Jemen