Trefwoorden

Jemen: Het leven van miljoenen kinderen bedreigd

Het conflict in Jemen heeft een verwoestend effect op het gezondheidssysteem van het land. Miljoenen kinderen lopen het risico op ziekten die te voorkomen zijn, aldus UNICEF.

“Kinderen kunnen levensgevaarlijke ziektes krijgen door de steeds beperktere toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen”, aldus de Nederlandse Marije Broekhuijsen, die als water- en sanitatie specialist voor UNICEF in Jemen werkt. “Als ze geen hulp krijgen, kan dat slecht met ze aflopen.”

Door het conflict worden veel kinderen in Jemen niet gevaccineerd – ofwel omdat gezondheidscentra niet de middelen hebben om de vaccinaties koud te houden en te distribueren, of omdat ouders te bang zijn voor de gevechten om hun kinderen naar de klinieken toe te brengen.

“Het gevolg is dat kinderen dood gaan aan ziekten als mazelen en longontsteking die anders te voorkomen zouden zijn”, aldus Peter Salama, regionaal directeur van UNICEF in het Midden Oosten.

De kinderen van Jemen kunnen niet meer worden verzogd

Volgens UNICEF lopen 2,6 miljoen kinderen door de vaccinatie-onderbreking het risico mazelen te krijgen – een potentieel dodelijke ziekte die zeker in tijden van conflict en vluchtelingenstromen. erg besmettelijk kan zijn. Meer dan een miljoen kinderen loopt gevaar doordat zij, wanneer ze acute ademhalingsproblemen krijgen, niet terecht kunnen bij een functionerend ziekenhuis of kliniek. Ruim 2,5 miljoen kinderen loopt het risico op diarree door de beperkte beschikbaarheid van schoon drinkwater, slechte sanitaire voorzieningen en beperkte beschikbaarheid van medicijnen.

Ondervoeding vormt ook een toenemende bedreiging. Volgens schattingen van UNICEF loopt meer dan een miljoen kinderen onder de vijf jaar het risico op ondervoeding. Een verdubbeling ten op zichte van voor het conflict.

Er is een humanitaire staakt-het-vuren nodig

Ondanks de gevaarlijke situatie in het land gaan UNICEF en partners door met het vaccineren van kinderen en hulp geven aan ondervoede kinderen. Ook stuurt UNICEF schoon water en verbetert waar mogelijk sanitaire voorzieningen. Deze hulp is van groot belang om een gezondheidscrisis te voorkomen.

Meisje in een ziekenhuis in Sanaa
Meisje in een ziekenhuis in Sanaa © UNICEF video Osama Abdulrahman, Jemen, 2015.
Sinds het conflict eind maart begon zijn tenminste 279 kinderen gedood en 402 gewond geraakt. UNICEF steunt de oproep van de VN aan de strijdende partijen om meer hulp te kunnen bieden aan kinderen in nood.

Steun UNICEF. Word Meter of Peter!