Trefwoorden

Kavira overleefde Ebola en vangt Josué op nu zijn mama ziek is

UNICEF werkt samen met mensen die Ebola overleefden om kinderen op te vangen van wie de ouders in behandeling zijn voor de ziekte. Ze krijgen dagelijkse gezondheidscheck-ups en worden gecontroleerd op symptomen van Ebola, maar ze krijgen ook heel veel liefde en emotionele en psychosociale steun van vrouwen zoals Jemima, die de ziekte niet langer kunnen oplopen.

© UNICEF DRC Hubbard

Als je Jemima en kleine Josué samen ziet, zou je denken dat ze moeder en zoon zijn. Maar Jemima heeft Josué alleen maar in de armen omdat zijn moeder was besmet met het Ebola-virus.

Josué’s mama werd opgenomen in het Ebola-behandelingscentrum in Beni, in het Oosten van de Democratische Republiek Congo. Ze werd in isolatie behandeld, wat betekent dat ze van haar baby moest gescheiden worden. Josué, 6 maanden oud, verblijft nu in de kinderopvang die door UNICEF werd opgericht naast het behandelingscentrum.
© UNICEF DRC Hubbard

Jemima wiegt de kleine Josué liefdevol in haar armen, alsof het haar eigen zoon is. De jonge vrouw hoeft niet te vrezen voor haar gezondheid. Ze overleefde immers Ebola, en is niet meer vatbaar voor het virus. Aangezien ze genezen werd verklaard, zet Jemima zich nu samen met UNICEF in om voor de kinderen te zorgen van wie de moeders ziek zijn en niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen.

 “We zorgen voor hen en geven hen de liefde die ze nodig hebben,” legt Jemima uit, terwijl ze de kleine Josué wiegt en knuffelt. “Als ik hem in mijn armen hou, kijkt hij me aan,” zegt Jemima trots.

Het leek erop dat alles in orde zou komen. De gezondheidstoestand van Josué’s mama was stabiel. De jongen was kerngezond en zijn vader kwam hem iedere dag bezoeken. Maar plots is alles omgeslaan: Josué’s moeder overleed en zijn vader kreeg gelijkaardige symptomen. Toen Jemima het nieuws kreeg, was ze erg bezorgd over de toekomst van Josué. Ook hij kon ieder moment ziektesymptomen krijgen.

 “Ieder dag zonder symptomen, is een dag gewonnen.”

Uiteindelijk kreeg Josué’s vader de bevestiging dat hij niet besmet was, en Josué, die geen symptomen ontwikkelde, kon de kinderopvang verlaten. Sinds ze terug thuis zijn, worden Josué en zijn papa opgevolgd door een team psychosociale assistenten van UNICEF, om hun leven, dat voor altijd door Ebola getekend zal zijn, terug op te bouwen.

Doe een gift voor kinderen als Josué

Meer dan een derde van de slachtoffers van Ebola in het oosten van de DRCongo, zijn kinderen. Een tiende is jonger dan vijf. Sinds het begin van de epidemie, vingen we bijna 700 kinderen op die wees zijn of gescheiden zijn van van hun ouders. Ze krijgen verzorging en psychosociale steun.

De tweede grootste Ebola-uitbraak ooit

© UNICEF DRC Naftalin

Sinds het begin van de Ebola-uitbraak op 1 augustus 2018, zijn al meer dan 740 mensen besmet met de ziekte. 460 van hen zijn overleden. 258 mensen hebben de ziekte overleefd. UNICEF zet alles in het werk om slachtoffers bij te staan, de verspreiding van de ziekte te controleren, en de dodelijke uitbraak ten slotte in de kiem te smoren.

650 stafleden van UNICEF en zijn partners zijn in de weer om getroffen families bij te staan. Ook sensibiliseren we over de maatregelen die kunnen worden genomen, bijvoorbeeld op vlak van hygiëne, om te voorkomen dat Ebola zich verder verspreidt.

© UNICEF DRC Naftalin

Tot op vandaag hebben UNICEF en partners:

  • Meer dan 10 miljoen mensen gesensibiliseerd in getroffen gebieden met preventieboodschappen via lokale radiostations, deur-aan-deurbezoeken en publieke animaties;
  • Drinkwater bezorgd aan meer dan 1.3 miljoen mensen op publieke plaatsen, gezondheidscentra en scholen;
  • 8.146 leerkrachten opgeleid rond preventiemaatregelen tegen Ebola;
  • 157.133 kinderen bereikt in 888 scholen met preventieboodschappen;
  • Steun verleend aan 830 families getroffen door Ebola;
  • 686 Ebola-wezen geïdentificeerd en hen de nodige zorg gegeven.

Meer weten over UNICEF’s aanpak om Ebola te bestrijden