Kinderarbeid: UNICEF zet zich in om deze ernstige schending van de kinderrechten uit te roeien

Wereldwijd worden kinderen beroofd van hun kindertijd, doordat ze gedwongen zijn te gaan werken. Daardoor loopt ook hun gezondheid gevaar kunnen ze vaak niet langer naar school gaan.

© UNICEF/UNI111984/Asselin
© UNICEF/UNI111984/Asselin

De International Labour Organisation definieert kinderarbeid als alle activiteiten die kinderen van hun kindertijd, van hun potentieel en hun waardigheid beroven, die hun scholing, gezondheid en fysieke en mentale ontwikkeling schaden.

Ongeveer 168 miljoen kinderen (of 11% van alle kinderen) lopen wereldwijd hun kindertijd mis omdat ze aan het werk zijn. Meer nog: 115 miljoen kinderen voeren taken uit die gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld in mijnen, of waar chemische producten, pesticiden of gevaarlijke machines aan te pas komen. 

Kinderen die aan het werk zijn, vind je overal, maar ze zijn onzichtbaar. Ze werken als bedienden binnenshuis, achter de muren van ateliers, verborgen op de velden. De meerderheid van de kinderen werkt in de landbouwsector (59%), maar de ergste vormen van kinderarbeid situeren zich in slavenarbeid, prostitutie, drugsverkoop, criminaliteit of de rekrutering van kindsoldaten in conflictsituaties of voor andere gevaarlijke activiteiten.

12 juni 2018, de internationale dag tegen kinderarbeid, is gewijd aan alle kinderen die gedwongen worden te werken, terwijl ze naar school zouden moeten gaan.

Kinderarbeid wordt voornamelijk veroorzaakt door armoede in gezinnen en gemeenschappen, maar er zijn ook andere factoren:

  • Sociale normen die kinderarbeid toelaten
  • Het gebrek aan fatsoenlijk werk voor volwassenen en adolescenten
  • Migratie
  • Noodsituaties

Het is ook een gevolg van sociale ongelijkheid, die wordt versterkt door discriminatie. Zo lopen kinderen van inheemse volken of uit de lage kasten meer risico de school te moeten verlaten en aan het werk te moeten. Ook migrantenkinderen lopen een groter gevaar clandestien en illegaal werk te moeten verrichten.

De nodige vooruitgang om kinderarbeid uit te roeien is dan ook nauw verbonden aan het terugdringen van deze kwetsbare situaties.

© UNICEF/UN020109/Khuzaie
© UNICEF/UN020109/Khuzaie

Fahad, 12 jaar, werkt in een industriezone vlakbij Bagdad. Hij zegt dat hij van school is moeten gaan om te gaan werken, omdat zijn vader ziek is geworden en hij niet langer voor het zeskoppige gezin kon zorgen. “Mijn weeksalaris bedraagt 15.000 Iraakse dinars (ongeveer 13 US$). Ik werk elke dag van 8:00 uur ’s morgens tot 18:00 uur ’s avonds. 

Wat kan er gedaan worden tegen kinderarbeid ?

Over de hele wereld is het een basisrecht voor kinderen om naar school te gaan, toegang te hebben tot drinkbaar water, tot voedsel en tot een stabiele en veilige omgeving. Het zijn de essentiële voorwaarden voor een goede ontwikkeling. Kinderarbeid bedreigt deze rechten.

In vele landen en regio’s hebben UNICEF en zijn partners ervoor gezorgd dat het beschermingssysteem verstevigd werd, wat ervoor gezorgd heeft dat er minder kinderarbeid is en het algemene welzijn erop vooruit ging. De respons van UNICEF om kinderarbeid te voorkomen, is gebaseerd op het Internationale Kinderrechtenverdrag.

Wetten en regelgevingen verbeteren

UNICEF vraagt overheden om wetten uit te vaardigen om een einde te stellen aan kinderarbeid. Vele bedrijven in de geïndustrialiseerde landen hebben regels aangenomen om te voorkomen dat kinderen betrokken zijn in de fabricatie van goederen die worden ingevoerd uit ontwikkelingslanden.

Armoede verminderen

Het terugdringen van armoede zorgt ervoor dat ouders niet gedwongen worden hun kinderen te laten werken of ze te verkopen aan werkgevers om te overleven.  Daaraan gekoppeld kan de verbetering van de competenties van de volwassenen voor een verhoging van hun inkomsten zorgen.

Kwaliteitsvol onderwijs garanderen

Onderwijs moet gratis en verplicht zijn. Alle kinderen hebben recht op onderwijs: zowel kinderen als hun ouders moeten de school zien als een betere optie dan werk. Het is onontbeerlijk de kinderen bewust te maken van hun rechten en hun kans een job te vinden op volwassen leeftijd te verhogen. Een veilige omgeving voor het kind houdt in dat strategieën moeten uitgebouwd worden om kinderen in de school te houden.

Gemeenschappen en families sensibiliseren

De wereld moet op de hoogte worden gesteld van deze situatie en de onrechtvaardigheden die kinderarbeid teweegbrengt. Families en gemeenschappen verzetten zich vaak niet genoeg tegen kinderarbeid. Al te vaak wordt nog gedacht dat werken een meer gepaste activiteit is voor meisjes, dan naar school te gaan.

Wat doet UNICEF

© UNICEF/UNI111983/Asselin
© UNICEF/UNI111983/Asselin

Kinderen aan het werk in een steengroeve bij Makeni, in de regio Bombali (Sierra Leone)

In Burkina Faso, heeft UNICEF, samen met de overheid en burgerorganisaties een project opgezet om kinderen uit de mijnen te halen, door steun te bieden op vlak van onderwijs, professionele vorming en door te helpen bij de alfabetisering van gemeenschappen, maar ook door activiteiten te organiseren waardoor moeders een inkomen hebben. Het project heeft ervoor gezorgd dat meer dan 15.000 kinderen niet langer in de mijnen hoeven te werken.

In Brazilië hebben UNICEF en zijn partners ervoor gezorgd dat kinderen terug naar school konden. Ook werden activiteiten georganiseerd om hun scholing te vervolledigen, door families en gemeenschappen te laten deelnemen en lessen te organiseren over burgerschap voor de kinderen, adolescenten en hun familie. Ook heeft UNICEF de oprichting gesteund van een Parlementair Front voor de Rechten van de Kinderen en Adolescenten, die controle uitoefent op de wetten die een invloed hebben op kinderen.

In Nepal heeft UNICEF gewerkt op het verbeteren van de kennis van ouders wat betreft de negatieve en gevaarlijke effecten van kinderarbeid. Ook werden voor kinderen van drie tot vijf jaar leer- en speelruimtes voorzien in de gemeenschapscentra voor de ontwikkeling van de kinderen.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld