Trefwoorden

Kinderarmoedecijfers in België blijven onrustwekkend hoog

Verschillende recente armoederapporten belichten de hoogdringendheid van bijkomende concrete maatregelen in de strijd tegen kinderarmoede in België.

Kinderarmoedecijfers in België blijven onrustwekkend hoog

België heeft één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa: in Brussel groeien 4 kinderen op 10 op in armoede, in Wallonië 1 op 4 en in Vlaanderen 1 op 10. Strijden tegen kinderarmoede moet dan ook een strategische prioriteit zijn.

Want achter die hallucinante cijfers zit een harde en complexe realiteit. Armoede is veel meer dan een geldprobleem. Het raakt kinderen in alle facetten van hun leven en heeft vergaande gevolgen op hun gezondheid, onderwijskansen, veiligheid en toekomst. In ons land is de socio-economische achtergrond van een kind wellicht de meest doorslaggevende factor voor zijn welzijn en toekomstperspectieven.

Recent verschenen verschillende rapporten die de vinger op de wonde leggen en aantonen dat in België het risico voor kinderen op te groeien in armoede de voorbije jaren niet is afgenomen. Integendeel. En dit ondanks de toenemende aandacht van het beleid voor het probleem en ondanks de gedane verbintenissen.

Zo verschenen deze week onder meer het informatieverslag van de Senaat over de Gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede en het rapport over kinderarmoede opgesteld voor het parlement van de Franse Gemeenschap

Al deze rapporten geven eenzelfde negatief beeld over de toename van kinderarmoede in on land. UNICEF België roept dan ook op om bijkomende concrete maatregelen te realiseren die er voor kunnen zorgen dat minder kinderen in armoede moeten opgroeien.

UNICEF pleit daarbij in het bijzonder voor een daadkrachtige, structurele en multidimensionale aanpak van (kinder)armoede, door te voorzien in:

  • adequate middelen voor de gezinnen zodat hun basisbehoeften verzekerd zijn;
  • toegang tot kwalitatieve diensten (onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg,…) voor het welzijn van kinderen zowel nu als in de toekomst
  • de participatie van kinderen in de besluitvorming die hen aanbelangt.

Participatie-kinderen_web

UNICEF België zet zich zelf ook in om het probleem van de kinderarmoede in ons land onder de aandacht te blijven brengen. Zo laten we de stem horen van kinderen en jongeren die in in armoede leven in België. Het rapport “Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven” onderzoekt hoe jongeren de armoede die ze ondergaan ervaren en brengt, vanuit het standpunt van deze kinderen en jongeren, een aantal gevolgen van armoede en sociale uitsluiting aan het licht.

Daarnaast publiceert UNICEF op regelmatige tijdstippen een internationaal vergelijkend onderzoek rond armoede en sociale uitsluiting. Zo verscheen eind 2014 het rapport “De impact van de crisis op kinderen in rijke landen” (report Card 12) waarin een analyse wordt maakt van de impact van de economische crisis op het welzijn van kinderen in 41 rijke landen. In april 2016 verschijnt een nieuw rapport (Report Card 13) rond de groeiende ongelijkheid tussen kinderen in rijke landen.
Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld