Trefwoorden

Kinderen bedreigd door mazelen en cholera-uitbraken in DR Congo

Al verzwakte gezondheidsdiensten staan nu voor COVID-19 uitdaging

Het verslechterende gezondheidsstelsel in de Democratische Republiek Congo (DRC) heeft dringend behoefte aan hulp nu het geconfronteerd wordt met mazelen- en cholera-epidemieën die duizenden kinderen doden, en met de groeiende dreiging van het coronavirus (COVID-19), aldus UNICEF.

In een vandaag uitgebracht rapport, zegt het Kinderfonds van de Verenigde Naties dat de voortdurende inspanningen om de Ebola-epidemie in het oosten van het land een halt toe te roepen, de aandacht hebben afgeleid  van de aanpak van verschillende dodelijke endemische ziekten.

Sinds begin 2019 heeft een uitbraak van de mazelen  meer dan 5.300 kinderen onder de vijf jaar gedood en zijn er 31.000 gevallen van cholera gemeld. Momenteel neemt het aantal gevallen van COVID-19 snel toe en vormt het een groot probleem in een land dat wordt beschouwd als een van de meest blootgestelde in Afrika.

De volksgezondheidscentra kampen  met een groot tekort aan apparatuur, geschoold personeel en financiering. Veel voorzieningen hebben niet eens toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen. Het reeds lage vaccinatie dekkingspercentage is in het afgelopen jaar in sommige provincies sterk gedaald.

Naar schatting 3,3 miljoen kinderen blijven verstoken van  elementaire gezondheidszorg  en in het hele land hebben 9,1 miljoen kinderen (bijna een op de vijf kinderen onder de 18 jaar) humanitaire hulp nodig.

Veel van de meest kwetsbare kinderen leven in een van de drie door het conflict getroffen oostelijke provincies die door de Ebola-epidemie werden geteisterd. Alleen al in 2019 heeft extreem militiegeweld – waaronder aanvallen op gezondheidscentra – bijna 1 miljoen mensen uit hun huizen verdreven. Deze situatie maakt het voor kinderen nog moeilijker om toegang te krijgen tot essentiële medische zorg.

Uitbraken van malaria, mazelen en cholera vormen een dodelijke bedreiging in het hele land. Geïsoleerde plattelandsdorpen zijn bijzonder kwetsbaar.

Volgens het rapport:

– werden er in 2019 naar schatting 16,5 miljoen gevallen van malaria vastgesteld met bijna 17.000 doden tot gevolg. Kinderen onder de vijf jaar worden het zwaarst getroffen door de ziekte.

–  is het aantal gevallen van mazelen in 2019-2020 aanzienlijk gestegen tot 332.000 in het hele land. Dit is de ernstigste epidemie in de DRC. Er zijn meer dan 6.200 slachtoffers geregistreerd, waarvan ongeveer 85% kinderen onder de vijf jaar.

Cholera is een endemische ziekte die te wijten is aan de slechte kwaliteit van de sanitaire voorzieningen en het gebrek aan toegang tot zuiver water voor vele gezinnen. Cholera doodde ongeveer 540 mensen in 2019. Ongeveer  45 procent van de getroffenen zijn kinderen.

Het is absoluut noodzakelijk om het basisgezondheidsstelsel in de DRC te versterken“, aldus de UNICEF-vertegenwoordiger Edouard Beigbeder.

Als de gezondheidsvoorzieningen niet de capaciteit hebben om vaccinatie, voeding en andere essentiële diensten te verstrekken, vooral in afgelegen gebieden van het land, lopen de levens en de toekomst van veel Congolese kinderen gevaar. »

In zijn verslag roept UNICEF de regering op om een groter deel van haar budget te besteden aan essentiële gezondheidsdiensten die zwangere vrouwen, pasgeborenen en jonge kinderen ondersteunen, en om van het versterken van routinematige vaccinatie een prioriteit te maken.

De organisatie roept internationale donoren op om meerjarenhulp te verlenen ter ondersteuning van de inspanningen van de regering om haar routinematige gezondheidszorg te reorganiseren en de  duurzame ontwikkelingsdoelen inzake water en hygiëne (WaSH)  te kunnen bereiken en zo kinderen beter te beschermen tegen overdraagbare ziekten.