Kinderen lopen meer risico online tijdens COVID-19 pandemie

Nieuwe technische nota wil overheden, ICT bedrijven, opvoedkundigen en ouders helpen kinderen beschermen tijdens lockdown.

Miljoenen kinderen lopen een hoger risico nu ze vaker online zitten tijdens de lockdown door de COVID-19 pandemie.

De coronaviruspandemie leidde tot een ongeziene stijging in schermtijd,” zegt de algemeen directeur van het Global Partnership to End Violence Dr. Howard Taylor. “De sluiting van scholen en strenge insluitingsmaatregelen zorgen ervoor dat meer en meer families rekenen op technologie en digitale oplossingen om ervoor te zorgen dat kinderen blijven leren, bezig blijven en in contact staan met de buitenwereld. Maar niet alle kinderen bezitten de nodige kennis, vaardigheden en middelen om zichzelf veilig te houden online.”

Meer dan 1.5 miljard kinderen en jongeren wereldwijd zijn getroffen door schoolsluitingen. Velen onder hen nemen nu online lessen en onderhouden hun sociale contacten online. Meer tijd spenderen op virtuele platformen, kan ervoor zorgen dat kinderen meer kwetsbaar zijn voor online seksuele uitbuiting en ‘grooming’ en mensen met slechte bedoelingen proberen misbruik te maken van de pandemie. Zonder reëel contact met vrienden en partners, kunnen sommige kinderen meer online risico’s nemen zoals het verzenden van seksueel getinte afbeeldingen, en meer en ongestructureerde tijd online kan hen blootstellen aan mogelijk schadelijke en gewelddadige inhoud. Ook het risico op cyberpesten stijgt.

UNICEF en zijn partners, het Global Partnership to End Violence Against Children, de International Telecommunication Union (ITU), de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), het UN Office on Drugs and Crime (UNODC), de WePROTECT Global Alliance, de World Health Organization (WHO), and de World Childhood Foundation USA, verspreiden daarom een nieuwe technische nota die overheden, de ICT industrie, opvoedkundigen en ouders aanmoedigt om alert te blijven en dringend maatregelen te nemen om mogelijke risico’s te temperen, zodat de ervaringen van kinderen online veilig en positief blijven tijdens COVID-19.

In de schaduw van COVID-19 krompen de levens van miljoenen kinderen tijdelijk in tot enkel hun thuis en hun schermen. We moeten hen helpen navigeren in deze nieuwe realiteit,” zegt UNICEF algemeen directeur Henrietta Fore. “We roepen overheden en industrieën op om hun krachten te bundelen om kinderen en jongeren online veilig te houden met verhoogde veiligheidsmaatregelen en nieuwe hulpmiddelen die ouders en opvoedkundigen leren hoe hun kinderen het internet veilig kunnen gebruiken.

De voorlopig aangeraden acties om online risico’s voor kinderen te temperen tijdens COVID-19 zijn onder andere:

– Overheden: versterk kerndiensten die kinderen beschermen zodat ze open en actief blijven tijdens de pandemie; leidt gezondheids-, educatie- en sociale welzijnswerkers op omtrent de weerslag die COVID-19 kan hebben op kinderwelzijn, inbegrepen de verhoogde online risico’s; verhoog bewustzijn en educationele initiatieven rond online veiligheid voor kinderen, en zorg ervoor dat sociale dienstverleners, scholen, ouders en kinderen zich bewust zijn van lokale rapportagemechanismen en in het bezit zijn van telefoonnummers van lokale telefonische hulplijnen.

– Informatietechnologie-industrie inclusief sociale netwerkplatforms: verzeker dat online platformen verhoogde veiligheids- en beschermingsmaatregelen hebben, in het bijzonder virtuele leerhulpmiddelen, en dat ze duidelijk toegankelijk zijn voor opvoedkundigen, ouders en kinderen; promoot en vergemakkelijk de doorverwijzing naar dienstverlening en hulplijnen; ontwikkel een standaard moderatiebeleid dat rekening houdt met de Rechten van het Kind; gebruik ingebouwde beschermingsmaatregelen en vernieuw zoals gepast, en zorg voor internettoegang zodat kwetsbare kinderen in minderbedeelde gezinnen een betere toegang krijgen.

– Scholen: werk het huidige beschermingsbeleid bij zodat het de nieuwe realiteit van kinderen die van thuis uit leren weerspiegelt; promoot en monitor goed onlinegedrag en verzeker dat kinderen blijvend toegang hebben tot schoolgebaseerde adviesdiensten.

– Ouders: zorg ervoor dat de apparaten van kinderen de laatste software updates en antivirusprogramma’s hebben; praat openlijk met kinderen over hoe en met wie ze online communiceren; werk samen met hen regels uit rond hoe, wanneer en waar ze het internet kunnen gebruiken; wees alert voor tekenen van spanning bij kinderen die voortkomen uit hun online gedrag en wees vertrouwd met het schoolbeleid en de lokale rapportagemechanismen. Hou ook de telefoonnummers van telefonische steun- en dienstverleningen bij de hand.