Kinderrechtendag : UNICEF België organiseert originele actie in Belgische treinstations

20 november is de internationale dag van het kind.  Op die dag in 1989 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen. Sindsdien is het kinderrechtenverdrag uitgegroeid tot het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ooit.  Het verdrag werd ondertekend en geratificeerd door alle landen ter wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten.

UNICEF heeft het mandaat om toe te zien op de naleving van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Met het verdrag als leidraad, zijn UNICEF en zijn partners er de voorbije jaren in geslaagd om heel wat vooruitgang te boeken op het vlak van het welzijn van kinderen.
Dankzij het Verdrag zijn we erin geslaagd om de kindersterfte met meer dan de helft terug te dringen sinds 1990, , kregen 2,6 miljard extra mensen toegang tot zuiver water en krijgen meer en meer kinderen toegang tot basisgezondheidszorg, onderwijs en bescherming. De impact van het Verdrag is zichtbaar op nog tientallen andere indicatoren.

Toch blijft de  wereld nog steeds een erg oneerlijke plek voor de armste en de meest gemarginaliseerde kinderen. Er zijn nog enorme aantallen kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien. Kinderen uit de armste huishoudens lopen een grotere kans op ziekte, misbruik en uitbuiting. De uitdagingen blijven enorm.”, zegt Olivier Marquet, algemeen directeur van UNICEF België.

Om het Belgische publiek te informeren over het belang van het kinderrechtenverdrag en de noodzaak om onze inspanningen voor de bescherming en promotie van de rechten voor ieder kind verder te zetten, organiseert UNICEF Belgie op dinsdagochtend 20 november een ludieke actie in verschillende treinstations in ons land.
Vanaf 7u30 tot 9u00 ’s ochtends zullen UNICEF-vijwilligers in 8 NMBS stations (Antwerpen, Brugge, Leuven, Brussel, Hasselt, Charleroi, Bergen en Luik)  een unieke postkaart en gadgets uitdelen waarmee we oproepen om het recht op onderwijs voor ieder kind onder de aandacht te brengen en waarmee het publiek uiting kan geven aan zijn steun voor onze actie.

Het basisrecht op onderwijs vastgelegd in artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag wordt nog steeds niet ten volle gerespecteerd. Wereldwijd zijn er immers nog 263 miljoen kinderen tussen 6 en 16 jaar die niet naar school gaan. Dit is vooral het geval voor kwetsbare groepen zoals meisjes, arme of gehandicapte kinderen of zij die leven in nood- en conflictsituaties. Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs.

Ook bij ons is onderwijs een belangrijk aandachtspunt in het pleidooiwerk van UNICEF, naast armoede, migratie, geweld en milieu.  Deze punten werden ook opgenomen in een memorandum dat UNICEF België opstelde in aanloop naar de verkiezingen van 2019.

Ook in de rest van de wereld vraagt UNICEF op 20 november  – onder meer met een petitie – extra aandacht voor de rechten van het kind.

Wereldwijd wordt de actie bekendgemaakt via de sociale media onder de hashtag #GoBlue #ForEveryChild

De actie krijgt de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD- Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp)