Leerkrachten

Ons vernieuwd aanbod


Ontdek ons vernieuwd aanbod van educatieve fiches, werkvormen en thema’s om een concrete kinderrechtenaanpak in de klas en op school te initiëren en te ondersteunen. Deze fiches vormen een educatief pakket dat je kan classeren in een map of een classeur met volgende onderdelen : « Introductie » met algemene informatie over kinderrechten en kinderrechteneducatie; « Leren over kinderrrechten » met concrete voorstellen voor lessen of activiteiten m.b.t. de inhoud en de principes van het Kinderrechtenverdrag; «Leren door kinderrechten » waarbij methodologische fiches worden aangeboden met de bedoeling om kennis, waarden en vaardigheden voor een kinderrechtencultuur te ontwikkelen; « Bonus » waarin je een gevarieerd aanbod van fiches zal terug vinden. Deze onderdelen zullen geleidelijk aangevuld worden. We starten nu (oktober 2017) met een bijdrage in alle onderdelen, behalve “Leren door kinderrechten” voorzien voor februari 2017.