De UNICEF Kids website

Een website voor leerlingen vanaf het derde leerjaar van het basisonderwijs die hen aanvullende en nuttige informatie verschaft. Deze website is tot stand gekomen als een uitbreiding van het educatief materiaal en kan gebruikt worden door de leerkrachten om leerlingen de campagne grondig te laten ontdekken.

Op deze website, kunnen de leerlingen zich, zelfstandig of in ateliers, verdiepen in het thema van onderwijs in noodsituaties. Ze ontdekken partnerlanden van UNICEF België en andere landen waar op dit moment kinderen leven in een conflictsituatie of die getroffen zijn door natuurrampen.

De UNICEF Kids website concentreert zich op drie pijlers:

  1. Sensibiliseren
  2. Experimenteren
  3. Actie ondernemen

1. Op de website, aangepast aan hun leeftijd, vinden de kinderen fiches met thematische informatie: kindsoldaten, kinderarbeid, kinderrechten…

2. Gebruik het educatieve en dynamische spel in de klas! De kinderen experimenteren met kinderrechten in verschillende landen en meer specifiek wat betreft de toegang tot scholen. Dit spel maakt het mogelijk om online met je leerlingen op verkenning te gaan naar Indië, Libië, Burundi, Indonesië, Haïti, de Democratische Republiek Congo en Mexico en de problemen die de scholieren in die landen ervaren te leren kennen.

3. Bovendien vind je er hulp om een actie te organiseren met jouw klas. Overgaan tot actie is de beste manier om een actieve houding aan te nemen ten aanzien van de rechten van het kind. De verbeelding is aan de macht en de leerlingen hebben die te over!

UNICEF Kids
Naar de UNICEF Kids website

Een website toegewijd aan leerlingen vanaf het derde leerjaar van het basisonderwijs om dieper in te gaan op het thema van kinderrechten.