Kinderrechten -en ontwikkelingseducatie voor toekomstige leerkrachten!

Ons aanbod:

Lesideeën en gratis kant-en-klaar educatief materiaal gelinkt aan de eindtermen
Educatieve filmpjes en een website voor de leerlingen
Workshops en lezingen over volgende thema’s:
o Kinderrechten algemeen, bij ons en in de wereld
o Ontwikkelingseducatie, burgerschap, noord-zuid-thema’s
o Gelijke kansen, multiculturaliteit, armoede
Ondersteuning voor eindwerk, project of stage
Begeleiding van een traject op maat binnen de lerarenopleiding

Contacteer ons of 02/230.59.70, vraag naar de dienst educatie
Brochure lerarenopleiding voor de lerarenopleiding of vraag deze brochure gratis aan.

Meer achtergrondinformatie over kinderrechteneducatie in de Child Rights Education Tool Kit en het onderzoek  “Child rights education study”

En hierbij vind je de bevindingen uit het onderzoek ‘Kinderrechteneducatie in de lerarenopleiding voor het lager onderwijs in België: stand van zaken, opportuniteiten en behoeften en haar relatie  met ontwikkelingseducatie en andere educaties

Uniceffoto Annie Timmermans België veranderde het leven van vele studenten. Hun onbevangenheid, hun ideeën, hun creatieve geest opgehangen aan de kinderrechteneducatieboom zorgt voor heel diverse eindprojecten in de opleiding kleuteronderwijs: uitwerking van weekthema’s rond 1 specifiek kinderrecht (recht op een thuis, recht op water), kennismaking met het concept ‘kinderrecht’, onderzoek naar de kinderrechten in de klas: recht op privacy, kansarmoede bij kleuters, multiculturaliteit, pesten en anders zijn, ouderbetrokkenheid, standpunt tegenover mishandeling, en vergelijking en uitwisseling van informatie over de Vlaamse kleuterklas en de Surinaamse en de Zuid-Afrikaanse kleuterklas. – Annie Timmermans, AP Hogeschool

Terug naar “Vorming en begeleiding”