Wereldklas worden

Trefwoorden

Wat is een “Wereldklas”?

Klassen die zich op een duurzame manier willen inzetten voor UNICEF België kunnen een aanvraag indienen om Wereldklas te worden. De module “Wereldklas” is gratis en is ook toegankelijk voor (toekomstige) klasleerkrachten en leerkrachten van “speciale vakken” (moraal, godsdienst, etc.)

Wereldklas worden

Een Wereldklas is een klas die speciale aandacht schenkt aan ontwikkelings- en kinderrechteneducatie tijdens het schooljaar. Het is een klas die zich interesseert voor kinderrechten, d.w.z. kinderrechten in de klas, maar ook voor de rechten van andere kinderen in de nabije omgeving en in andere landen. Een klas die zich in de situatie van het kind kan plaatsen en erover kan nadenken.

Tijdens de verschillende lessen wordt er zoveel mogelijk een verband gelegd met kinderrechten. De leerkrachten van die Wereldklassen ontvangen gedurende het gehele jaar educatief materiaal van UNICEF België.

Ze ontdekken onze interactieve leeromgeving over kinderrechten: verfrissend digitaal lesmateriaal dat via verschillende thema’s kinderrechten in je klas brengt.

Ook worden hun leerlingen aangespoord om te werken met de website van UNICEF Kids. Deze site biedt, via informatiebronnen en spelletjes, meer informatie over kinderrechten en geeft hen de mogelijkheid om in contact te komen met kinderen van over de hele wereld.

Ook kunnen de Wereldklassen projecten of activiteiten organiseren, hetzij een klasactiviteit, hetzij een sportactiviteit Sport for UNICEF. Dankzij die activiteiten, die gekozen worden door de klas, worden de kinderrechten in de schijnwerpers geplaatst.

Ons educatief aanbod beantwoordt aan de kaderrichtlijnen van de Ontwikkelingseducatie in overeenstemming met verschillende ministeriële referentieteksten voor onderwijs in de Belgische scholen. Je vindt meer informatie in de brochure Kinderrechten in uw klas.
Contacteer ons voor meer informatie