Trefwoorden

Libanon – 80.000 kinderen ontheemd door de explosies in Beiroet

UNICEF verhoogt de respons en de bijstand aan kinderen en gezinnen.

BEIRUT – Zo’n 80.000 kinderen zijn door de explosies in Beiroet ontheemd geraakt, volgens schattingen van UNICEF, waarbij de getroffen gezinnen wanhopig behoefte hebben aan hulp.

De explosies op dinsdagavond lieten 140 doden, 5.000 gewonden en honderden vermisten achter. UNICEF maakt zich zorgen over het feit dat veel kinderen een trauma hebben opgelopen en nog steeds in shock verkeren.

“De afgelopen 24 uur is UNICEF nauw blijven samenwerken met de autoriteiten en partners ter plaatse om tegemoet te komen aan de dringende behoeften van de getroffen gezinnen, waarbij de nadruk lag op gezondheid, water en het welzijn van de kinderen”, aldus Violet Speek-Warnery, plaatsvervangend UNICEF-vertegenwoordiger in Libanon.

De haven van Beiroet – waar de explosie plaatsvond – is de belangrijkste levensader van het land. Ze is nu volledig verwoest.

Ik doe een gift voor de slachtoffers in Beiroet

Volgens de laatste informatie:

• zijn er talrijke meldingen van kinderen die gescheiden werden van familieleden, waarvan sommigen nog steeds vermist zijn;
• minstens 12 gezondheidsinstellingen, kraamklinieken, vaccinatiecentra en pasgeborenen in Beiroet zijn beschadigd, wat een impact heeft op de dienstverlening voor bijna 120.000 mensen;
• een kinderziekenhuis in het Karantina gebied, dat een gespecialiseerde eenheid had voor de behandeling van kritieke pasgeborenen, werd vernietigd. Een pasgeborene stierf;
• de resterende operationele ziekenhuizen zijn overbelast en zijn uitgeput van kritieke medische voorraden;
• 10 containers die door het Ministerie van Volksgezondheid waren opgeslagen met persoonlijke beschermingsmiddelen werden vernietigd;
• vijf van de zeven door UNICEF gesteunde vaccinkoelruimtes werden tijdens de explosie vernietigd, waardoor kritieke vaccinatieprogramma’s werden getroffen;
• veel scholen hebben melding gemaakt van schade in Beiroet en omgeving, waarbij de omvang van de schade nog steeds wordt geëvalueerd;
• in de afgelopen 48 uur werden 464 nieuwe gevallen van COVID-19 geregistreerd.

“UNICEF steunt de lokale autoriteiten en partners. Onze teams hebben de klok rond gewerkt om de getroffenen de broodnodige hulp te bieden”, aldus Speek-Warnery.

UNICEF in Libanon werkt samen met collega’s en partners om de steun aan de getroffen kinderen en hun families op te schalen en zo tegemoet te komen aan de onmiddellijke en middellange termijn behoeften, onder meer:

  • drinkwater werd verdeeld onder de eerstelijns hulpverleners en de bewoners van de direct getroffen locatie rond de haven van Beiroet;
  • het uitvoeren van voorlopige evaluaties van magazijnen, scholen, koelcellen, waterinfrastructuur en gezondheidsvoorzieningen, waaronder ziekenhuizen, en het specialiseren van de afdeling intensieve zorg voor pasgeborenen;
  • naar schatting werd 90 procent van de voorraden opgeslagen vaccins uit het beschadigde magazijn in de haven gered;
  • het verlenen van psychosociale steun om kinderen te helpen om te gaan met het verlies en de trauma’s.
  • ondersteuning van de hereniging van kinderen die van hun familie zijn gescheiden en het opzetten van een hotline;
  • het werken met jeugdvrijwilligers die helpen met de opruiming in verschillende gebieden;
  • het opzetten van een cash transfer programma voor tijdelijke huisvestingshulp voor gezinnen die ontheemd zijn geraakt door het verlies van hun huis.

Om in deze enorme behoeften te kunnen voorzien, heeft UNICEF 46 miljoen dollar nodig.

UNICEF Belgie lanceert een oproep en giften zijn welkom via IBAN BE 31 OOOO OOOO 5555 met vermelding “Urgentie Libanon” of via onderstaande link.

Ik doe een gift voor de slachtoffers in Beiroet

OVER UNICEF

UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, werkt in 190 landen en gebieden om het leven van kinderen te redden, hun rechten te verdedigen en hen te helpen op te groeien tot hun volle potentieel. Om meer te weten over UNICEF, bezoek onze internationale website: www.unicef.org

Voor meer informatie (internationaal):
• Juliette Touma, Regionaal Kantoor UNICEF MENA, jtouma@unicef.org, +962-79-867-4628
• Raquel Fernandez, UNICEF Libanon, rafernandez@unicef.org, +961 70762256 (WhatsApp)