Koningin Mathilde in Kenia met UNICEF

Van 25 t.e.m. 27 juni is koningin Mathilde op missie naar Kenia samen met UNICEF België. Ze wordt vergezeld door een ruime delegatie journalisten maar vooral door haar dochter, kroonprinses Elisabeth. Voor prinses Elisabeth is het de eerste buitenlandse missie.

De delegatie zal een aantal duurzame ontwikkelingsprojecten bezoeken maar ook initiatieven opgezet in het kader van de noodsituaties waarmee het land wordt geconfronteerd. Koningin Mathilde is VN-Pleitbezorgster voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) die de VN tegen 2030 willen waarmaken. Het is in dat kader dat de Koningin de aandacht wil vestigen op de acties van UNICEF en van de lokale overheden ter bescherming van de rechten van het kind en de vrouw.

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

Kenia in enkele cijfers

Kenia staat vandaag op de 179ste plaats (totaal 228 landen) in de Human Development Index (HDI). Deze VN welzijnindex meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied.

  • Bevolking: 26 miljoen inwoners
  • Sterftegraad kinderen jonger dan 5 jaar: 46 per 1000 levend geboren
  • Jaarlijks aantal kinderen die sterven: 68.882
  • Percentage kinderen jonger dan 5 jaar wettelijk geregistreerd: 67%
  • Percentage kinderen tussen 5 en 17 jaar die werken: 26%
  • Percentage personen die geweld onder bepaalde omstandigheden verrechtvaardigd vinden: 42 % vrouwen – 36 % Mannen
  • Percentage kinderen in basisonderwijs: 85%
  • Percentage kinderen in secundair onderwijs: 36%
  • Ondervoedingsgraad (gematigd en ernstig): 26%

Dag 1 – 25 juni 2019

Vandaag bezoeken de koningin en de prinses het tweede grootste vluchtelingenkamp in Kenia, het Kakuma kamp in het Noord-westen van het land tegen de grens van Zuid-Soedan en Oeganda. Van de 180.000 mensen die in het kamp leven, zijn er ongeveer 60% jonger dan 18 jaar. Moeder en dochter aarzelden niet een handje toe te steken bij het uitladen van de vracht uit het vliegtuig van de Verenigde Naties dat hen naar het vluchtelingenkamp heeft gebracht. De vracht bevat vooral noodvoorzieningen, zoals schoolmateriaal, voor de tijdelijke leercentra in het kamp.

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

Bezoek aan het ontspanningscentrum Fuhara

In het Fuhara-centrum, dat vreugde betekent, ontmoeten de koningin en prinses de kinderen van Kakuma. In dit centrum kunnen de kinderen zich op creatieve manier ontspannen door te dansen, zingen, tekenen, …. Daardoor kunnen ze makkelijker bepaalde traumatische ervaringen beter verwerken.

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

Bezoek aan de school van Kalobeyei

Dankzij onder meer het werk van UNICEF hebben 80.000 kinderen in Kakuma toegang tot onderwijs in een gezonde en veilige omgeving. UNICEF biedt tevens psyschosociale begeleiding aan kinderen die het nodig hebben.

Deze school ondersteund door UNICEF begeleidt 3.700 kinderen in het lager en 1.000 kinderen in het basisonderwijs. Er zijn 18 tijdelijke en 14 permanente klassen. Verder zijn in het gebouw alle nodige faciliteiten voorzien zoals lokalen voor administratie, WaSH (zoals aparte toiletten voor jongens en meisjes), een keuken, een opslagplaats voor schoolmateriaal, ….

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

Ontdekking van vormende en winstgevende activiteiten voor de jonge moeders

Dit programma, ondersteund door UNICEF en de Lutheran World Federation (LWF), geeft jonge mama’s de kans om hun studies af te maken en om competenties voor hun dagelijks leven te ontwikkelen.

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

De schoolkosten van deze jonge moeders worden betaald door UNICEF en LWF, waardoor ze hun studie kunnen voortzetten of kunnen kiezen voor opleidingen als kapper, in de confectie of als bakker.

De jonge moeders genieten ook van een opvang dienst voor hun kinderen gedurende hun opleidingen. Zelfs als de mama’s van verschillende regio’s komen, hebben ze toch dezelfde sterkte en vastberadenheid

« Wanneer ik hier ben, ervaar ik geen stress en denk ik niet meer aan de negatieve dingen die ik heb moeten doorstaan. De sociale en communautaire kant ervan bevalt mij. Wij zijn allemaal jonge moeders. We delen onze ervaringen en we ondersteunen elkaar” – legt Elizabeth, een kleermaakster in opleiding, uit .

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

Hun opleiding duurt van 1 tot 3 maanden en de moeders ontvangen een certificaat na het afleggen van geschreven en praktische proeven.

Pas na het behalen van deze examens ontvangen de moeders een complete set waarmee ze zichzelf kunnen vestigen en inkomstengenererende activiteiten kunnen ontwikkelen. Het holistische programma dekt alle behoeften van deze jonge moeders: opleiding, ontwikkeling van vaardigheden, empowerment, zorg voor jonge kinderen, versterking van hun positie in de gemeenschap en psychosociale ondersteuning.

Dag 2 – 26 juni 2019

Koningin Mathilde en haar dochter prinses Elisabeth bezoeken vandaag het centrum voor de bescherming en ontwikkeling van kinderen in Dagoretti. Het centrum Dagoretti, gesitueerd op enkele kilometers ten westen van de hoofdstad Nairobi, wordt gesteund door UNICEF. Doel is de meest kwetsbare kinderen een tweede kans te geven. Het zijn dikwijls kinderen bloot gesteld aan gevaarlijke situaties of die zonder familie verder moeten.  Het centrum richt op een sociale reïntegratie door scholing of reïntegratie in hun familie of gemeenschap.

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

Dagoretti biedt een veilige thuis aan de kinderen en adolescenten. Ze krijgen maaltijden, lessen om schoolachterstand in te halen en professionele cursussen in functie van de kennis en talenten die ze elk apart blijken te bezitten. Daarnaast kunnen ze ook muziek of toneel spelen en sport beoefenen. Door hun moeilijke startjaren in het leven, hebben ze dikwijls veel te verwerken. Het personeel van het centrum moedigt hen aan hierover met elkaar en met specialisten te praten, zodat ze voort kunnen in het leven en de moeilijke moment achter zich kunnen laten.

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

In het Dagoretti centrum, ontmoeten de koningin en prinses tevens jonge mama’s met hun babies. UNICEF ondersteunt dit project zodat ook deze jonge mama’s professionele opleidingen kunnen volgen terwijl hun kinderen deskundig worden opgevangen.

Dag 3 – 27 juni 2019

Op de laatste dag van de missie reizen Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth naar de Kajiado-regio. Daar willen ze een beter zicht krijgen op de context die speelt in landelijke gemeentes bij schadelijke praktijken als genitale verminking en kindhuwelijken.

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

Bezoek van een lagere en middelbare school in een Masai-gemeenschap

Veel scholen uit Masai-gemeenschappen werken nauw samen met de overheid, UNICEF en andere partners als World Vision om kinderen te beschermen tegen deze schadelijke praktijken. De partners helpen kinderen ook om zich opnieuw te integreren in hun thuis en/of school. Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth leerden een aantal interessante dingen bij uit de gesprekken met de kinderen, de leraar-redders en de sociale werkers tijdens de bezoeken.

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

De uitwisseling bracht de dubbele rol van scholen naar voren: ze bieden niet alleen toegang tot onderwijs, informatie rond hygiëne en seks, psychologische steun en sanitaire diensten, maar ook een omgeving die beschermt tegen geweld, uitbuiting en mishandeling.
© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

Ontmoeting met een familie van de Masai-gemeenschap

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

Bij hun ontmoeting met een Masai-gezin, stelden de Koningin en haar dochter vast welke uitdagingen de Masai ondervinden, en over welke middelen ze beschikken om ze het hoofd te bieden. UNICEF sensibiliseert Masai-gezinnen rond schadelijke praktijken als te vroeg trouwen en genitale verminking bij vrouwen. Deze praktijken zijn nog sterk aanwezig in de gemeenschap. De inspanningen werpen vruchten af: de familie met wie onze vorstin praat, steunt haar dochter en geeft voorrang aan haar opleiding, rechten en toekomst.

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

Communautaire gespreksessie over de schadelijke praktijken

Aan het einde van deze derde dag namen Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth deel aan een discussie met ongeveer twintig leden van de Masai-gemeenschap, geanimeerd door Community Change functionarissen. Zo kregen de Koningin en de Prinses een overzicht van de schadelijke praktijken in het dorp en de omliggende gemeenschappen van de Kajiado-regio, en van de huidige inspanningen van UNICEF en World Vision om ze tegen te gaan.

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

© UNICEF Belgium/Frank Dejongh

 

Hoe kan ik helpen?