Meer dan cijfers. Syrische families identificeren hun noden en zorgen nu de oorlog zijn tiende jaar ingaat.

Sinds het begin van de crisis werden er bijna 6 miljoen Syrische kinderen geboren. Zij kenden niets anders dan oorlog en ontheemding. Gemiddeld wordt elke 10 uur een kind in Syrië gedood als gevolg van geweld. Meer meer dan 2,5 miljoen kinderen raakten ontheemd en zijn op de vlucht naar de buurlanden op zoek naar veiligheid.

Syriërs zijn echter niet alleen maar statistische gegevens . Ze hebben stemmen en meningen en deze stemmen mogen niet onopgemerkt of ongehoord blijven.

Onlangs maakte UNICEF de resultaten bekend van een Gallup International-adviesonderzoek. In de persoonlijke enquête werden 3.500 Syrische gezinnen in Syrië, Jordanië en Libanon gevraagd naar de grootste uitdagingen en zorgen waar zij en hun kinderen bijna tien jaar na het begin van de oorlog mee te maken hebben.

In dit onderzoek vertellen de Syriërs ons hoe de oorlog hun leven en dat van hun kinderen heeft beïnvloed en hoe zij een van de meest wrede oorlogen in de recente geschiedenis hebben overleefd“, zegt Ted Chaiban, regionaal directeur voor UNICEF in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. “Het is duidelijk dat de wonden diep zijn en dat de impact op de geestelijke gezondheid van de Syriërs enorm is. We weten ook uit dit onderzoek dat armoede en de nood aan onderwijs voor kinderen tot de grootste zorgen en belangrijkste uitdagingen behoren”, voegde hij eraan toe.

In het onderzoek:

  •  verklaarden Syriërs dat kinderen in dit conflict de zwaarste prijs betaalden.
  •  werd de psychologische schade en de impact op de geestelijke gezondheid geïdentificeerd als even ernstig als de fysieke wonden.
  •  stellen de meeste ondervraagde Syriërs dat ze ontheemding, verwondingen of de dood van een geliefde uit de eerste hand meemaakten.
  •  stellen de Syriërs die in Syrië wonen dat zij over het algemeen optimistischer zijn over de toekomst van de Syrische kinderen dan diegenen die in de buurlanden wonen. Gezinnen met kinderen zijn over het algemeen beduidend minder optimistisch dan gezinnen zonder kinderen.
  • werd onderwijs geïdentificeerd als de grootste uitdaging voor gezinnen in Syrië, gevolgd door armoede, toegang tot gezondheidszorg en zorg voor alleenstaande kinderen.
    In sommige delen van Syrië zei meer dan de helft van de ondervraagde mensen dat ze minstens één kind van school hebben, in vergelijking met ongeveer een derde van de Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon.

Terwijl er 2,8 miljoen Syrische kinderen van school zijn, hebben bijna 5 miljoen kinderen in Syrië en in de buurlanden tegen alle verwachtingen in toegang tot onderwijs. Dit is grotendeels te danken aan de inspanningen van leerkrachten, onderwijspersoneel, partners ter plaatse en aan de genereuze steun van de UNICEF-donoren.

Aan de start van een nieuwe donorconferentie voor Syrië in Brussel, willen we al onze donoren bedanken voor de ongekende vrijgevigheid. Die steun heeft een enorme rol gespeeld om de Syrische kinderen te helpen hun onderwijs voort te zetten. We vragen de donoren om hun vrijgevigheid voor de kinderen van Syrië en de buurlanden te behouden, zodat de kinderen de verloren jaren van onderwijs kunnen inhalen of hun opleiding kunnen voortzetten. Nu COVID-19 het informele onderwijs in sommige door UNICEF gesteunde centra en kindvriendelijke ruimtes gedeeltelijk verstoort, is grootschalige financiering van fundamenteel belang voor hun toekomst en die van Syrië”, concludeerde Chaiban.

Om Syrische kinderen kritische hulp te kunnen blijven bieden, heeft UNICEF momenteel 682 miljoen dollar nodig voor programma’s in Syrië en in de buurlanden.