Trefwoorden

Meer en meer vrouwen en kinderen zoeken toevlucht in Europa

© UNICEF/UN07717/Kljajo
Een jongen uit Afghanistan krijgt handschoenen voor de winter in een distributiecentrum van UNICEF, in het onthaal- en transitcentrum van Slavonski Brod, in Kroatië. © UNICEF/UN07717/Kljajo

Kinderen en vrouwen vertegenwoordigen nu 60% van alle vluchtelingen en migranten die in Gevgelija de grens tussen Griekenland en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië oversteken. Kinderen maken 36% uit van het aantal mensen dat per boot de gevaarlijke overtocht waagt tussen Griekenland en Turkije. Dit cijfer ligt vermoedelijk nog hoger, want vele minderjarigen geven geen informatie over hun leeftijd zolang ze hun eindbestemming niet bereikt hebben.

Children on the move
Children on the move

“De gevolgen van deze verhoging van de proportie kinderen en vrouwen onder de vluchtelingen zijn enorm, zegt Marie-Pierre Poirier, speciale coördinator voor UNICEF voor de vluchtelingen- en migrantencrisis in Europa. “Het betekent dat er meer vrouwen en kinderen in gevaar zijn op zee, vooral nu in de winter, en dat er veel meer zijn die bescherming nodig hebben aan land. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de systemen om hen te beschermen – zowel op sociaal vlak als op gezondheidsvlak – verbeterd worden voor iedere etappe, om te vermijden dat vrouwen en kinderen uitgebuit worden of tussen de mazen van het net vallen.

In juni 2015 maakten mannen nog 73% uit van het percentage vluchtelingen en migranten. Sindsdien wordt een voortdurende stijging vastgesteld van het aantal kinderen en vrouwen op de vlucht. Toen waren 10 % van de vluchtelingen begeleide kinderen. Nu gaat het om meer dan een derde.

Children on the move
Children on the move

Hoewel we niet weten hoeveel kinderen exact zonder begeleiding op de vlucht zijn, weten we dat 35.400 onder hen, vooral jonge Afghanen, asiel hebben aangevraagd in Zweden. Duitsland heeft meer dan 60.000 niet-begeleide minderjarigen opgevangen, vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak.

UNICEF benadrukt dat kinderen steeds prioritair zijn tijdens iedere etappe. Kinderen die alleen leven en reizen zijn immers kwetsbaar voor mishandeling en uitbuiting. – ze moeten grondig geïnformeerd worden over hun rechten om asiel aan te vragen en over hun recht op gezinshereniging met familie in Europa. Het belang van ieder niet-begeleid kind moet gerespecteerd worden alvorens om het even welke maatregel wordt getroffen.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld