Meisjes besteden dagelijks 160 miljoen uren meer aan huishoudelijke taken dan jongens

Ten opzichte van de jongens van dezelfde leeftijd, besteden meisjes tussen 5 en 14 jaar 40% meer tijd, of 160 miljoen extra uren per dag aan niet betaalde huishoudelijke taken en aan het halen van hout en water. Dit blijkt uit een rapport gepubliceerd door UNICEF naar aanleiding van ‘Wereldmeisjesdag’ op 11 oktober.

© UNICEF/UN011604/Holt
© UNICEF/UN011604/Holt

Sierra Leone – Een meisje draagt een bus water op het hoofd na het geput te hebben in een bron vlakbij het hospitaal van Tunkia in Sierra Leone.

Het rapport ‘Harnessing the Power of Data for Girls‘ geeft een eerste wereldwijde schatting van de tijd die meisjes besteden aan huishoudelijke taken, zoals koken, voor familieleden zorgen of water en hout halen.

De cijfers tonen dat de ongelijke verdeling van de huishoudelijke taken al van jongs af begint. Meisjes tussen 5 en 9 jaar besteden 30% meer, of 40 miljoen extra uren, aan huishoudelijke taken in vergelijking met jongens van hun leeftijd.  De ongelijkheid wordt nog groter op latere leeftijd. Meisjes van 10 tot 14 jaar besteden 50% meer tijd, of 120 miljoen uren per dag, meer aan het huishouden dan jongens.

© UNICEF/UN029865/Ismail
© UNICEF/UN029865/Ismail

Syrië – Een meisje is op weg naar huis nadat ze water is gaan halen in de wijk al-Qaterji in het oostelijke gedeelte van Aleppo.

«De ongelijke last van het niet-betaalde huishoudelijke werk weegt al van kleins af op meisjes, en wordt nog zwaarder voor adolescenten », betreurt Anju Malhotra, Adviseur Gendergelijkheid bij UNICEF. « Als gevolg daarvan kunnen ze minder investeren in onderwijs en persoonlijke ontwikkeling of simpelweg ten volle van hun kindertijd genieten. Bovendien houdt deze ongelijke verdeling van het werk de genderstereotypen in stand en weegt de dubbele last op vrouwen en meisjes door van generatie op generatie.»

Het rapport geeft ook aan dat het werk van meisjes minder zichtbaar is en zelden naar waarde wordt geschat. Al te vaak krijgen ze de verantwoordelijkheden van volwassenen toebedeeld. Zo moeten ze zich ontfermen over familieleden, andere kinderen inbegrepen. De tijd die ze besteden aan huishoudelijke taken reduceert de tijd die ze kunnen spenderen aan spelen, vriendschappen opbouwen, studeren of eenvoudigweg kind zijn. In sommige landen worden meisjes ook blootgesteld aan seksueel geweld terwijl ze water of hout halen.

Uit het rapport blijkt ook dat:

  • Meisjes van 10 tot 14 jaar in Zuid-Azië, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika bijna twee keer zo veel tijd spenderen aan huishoudelijke taken dan jongens ;
  • Burkina Faso, Jemen en Somalië de landen zijn waar de verdeling van de taken het meest ongelijk is tussen jongens en meisje van 10 tot 14 jaar;
  • Het zijn de Somalische meisjes die het meest in het huishouden werken met 26 uur per week.
© UNICEF/UNI78664/Kamber
© UNICEF/UNI78664/Kamber

Guinea – Een meisje steekt een vuurt aan met steenkool voor haar huis in Conakry.

Om de obstakels weg te nemen waarmee 1.1 miljard meisjes geconfronteerd worden, moeten we ze helpen de kennis, de competenties en de middelen te verwerven die ze nodig hebben om hun potentieel te verwezenlijken. Zo dragen we niet alleen bij tot de belangen van de meisjes, maar helpen we ook de economische groei en vrede te bevorderen, en armoede te verminderen.

© UNICEF/UNI110035/Pirozzi
© UNICEF/UNI110035/Pirozzi

Alphonsine, 13 jaar, maakt een maaltijd klaar op basis van maïs voor het huis waar ze woont met haar neven en nichten, haar tante en haar oom.

© UNICEF/UNI127620/Asselin
© UNICEF/UNI127620/Asselin

Burkina Faso – Deze meisjes gebruiken een grote vijzel en een mortier om het graan fijn te stampen, dat andere meisjes aanvoeren in een kruiwagen.

© UNICEF/UNI135101/Noorani
© UNICEF/UNI135101/Noorani

Népal – Saru Saud, 7 jaar, draagt een grote pot vol water voor haar familie. Saru is de oudste van 4 kinderen.

© UNICEF/UNI184983/Yasin
© UNICEF/UNI184983/Yasin

Jemen – Een meisje vervoert twee kinderen in een kruiwagen, met een stapel bidons ; Samen gaan ze water halen in Sana’a.
Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld