Trefwoorden

Minstens 4.000 kinderen – 1/3 van de totale bevolking in het kamp – dakloos na branden in Moria

Na de uitbraak van meerdere branden raakte het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos haast volledig vernield. UNICEF zet alles in het werk om de ruim 4.000 kinderen te helpen met dringende noodhulp, opvang en bescherming.

De prioriteit van UNICEF is het waarborgen van de onmiddellijke veiligheid en bescherming van kinderen.

In samenwerking met de Griekse overheid, de speciale secretaris voor de bescherming van niet-begeleide minderjarigen, lokale autoriteiten en onze partners in de VN- en ngo-gemeenschap werden de 409 kwetsbare, alleenstaande kinderen ondertussen overgebracht naar het Griekse vasteland.

Nog eens 35 nieuw geïdentificeerde alleenstaande kinderen hebben zich aangemeld.  We zetten alles in het werk om ze ofwel te herenigen met hun families of ervoor te zorgen dat ze onmiddellijk naar geschikte opvangvoorzieningen worden overgebracht.

De uitdaging bestaat erin om ook alle andere kinderen en families te helpen. Het UNICEF Tapuat familiecentrum in de buurt van Moria werd omgevormd tot een noodopvang waar de meest kwetsbare personen zoals alleenstaande kinderen en zwangere vrouwen tijdelijk terecht kunnen in afwachting van een meer permanente oplossing.

We mogen ook niet uit het oog verliezen dat er nog steeds zo’n 430 niet-begeleide kinderen zijn op andere Griekse eilanden, waaronder Samos en Chios, die ook in eventuele onmiddellijke herplaatsingsplannen moeten worden opgenomen

Sokratis Vlachakis van UNICEF Griekenland, brengt verslag uit:

Een team van UNICEF -experten op het vlak van psychosociale bijstand en kinderbescherming is ingezet om de kinderen uit het kamp te ondersteunen.
UNICEF zorgt mee voor zuiver water, hygiënemateriaal, dekens, beschuttingsmateriaal en tenten om de kinderen en hun families veilig te houden.

Het Kinderfonds bedankt de lokale autoriteiten en eerstelijnshulpverleners die alles in het werk zetten om de crisis aan te pakken. De pandemie van het coronavirus maakt het des te complexer en kritischer om snel en veilig te reageren.

“Wat er nu gebeurt is alwéér een nieuwe tragische ramp voor vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun families”, zegt Galit Wolfensohn, hoofd kinderbescherming van UNICEF Griekenland. “UNICEF blijft zich grote zorgen maken over het welzijn van al deze kinderen en met name de meest kwetsbaren die al in gevaarlijke en onzekere omstandigheden leefden.”

De gebeurtenissen herinneren ons sterk aan de dringende behoefte aan een kindgevoelig, humaan EU-migratiepact dat de rechten van kinderen op adequate bescherming en diensten in heel Europa respecteert.

UNICEF lanceerde een oproep voor een bedrag van 1,176.600 miljoen US dollar om in de meest dringende noden van de kinderen te  voorzien.

Ik doe een gift voor de kinderen in noodsituaties