Misplaatst optimisme bedreigt het leven van kinderen en adolescenten. Globale doelstellingen voor de strijd tegen hiv/aids komen in het gedrang.

NEW YORK/JOHANNESBURG/BRUSSEL, 1 december 2017 - In 2016 stierven 120.000 kinderen jonger dan 14 jaar aan aids-gerelateerde oorzaken en werden elk uur 18 kinderen besmet met hiv. Als de huidige trends aanhouden, zullen er tegen 2030 3,5 miljoen nieuwe hiv-infecties bij adolescenten zijn, zegt UNICEF in een statistische update van 2017 over kinderen en aids die vandaag is vrijgegeven.

“Het is onaanvaardbaar dat we zoveel kinderen blijven zien sterven aan aids en er zo weinig vooruitgang wordt geboekt om adolescenten te beschermen tegen nieuwe hiv-infecties,” zei Dr. Chewe Luo, hoofd van het hiv-programma van UNICEF. “De aids-epidemie is nog niet voorbij; het blijft een bedreiging voor de levens van kinderen en jongeren en er kan en moet meer worden gedaan om dit te voorkomen. ”

Een UNICEF-analyse van demografische trends en nieuwe hiv-gegevens laat zien dat de doelstellingen die in 2016 werden vastgelegd in het “2020-super Fast track”raamwerk om aids bij kinderen te beëindigen, niet zullen worden bereikt.

Er is enige vooruitgang geboekt in de strijd tegen aids, met name bij het voorkomen van hiv-overdracht van moeder op kind. Sinds 2000 zijn ongeveer 2 miljoen nieuwe infecties bij kinderen afgewend. UNICEF waarschuwt echter dat dergelijke vooruitgang niet tot zelfvoldaanheid mag leiden, aangezien de nieuwe statistische gegevens benadrukken dat kinderen van 4 jaar en jonger die met hiv leven het grootste risico lopen op aids-gerelateerde sterfgevallen in vergelijking met andere leeftijdsgroepen.

Pediatrische hiv-tests en -behandelingen lopen achter:slechts 43 procent van de aan hiv blootgestelde baby’s wordt getest binnen de aanbevolen eerste twee maanden van hun leven. Hetzelfde percentage kinderen met HIV krijgt een levensreddende antiretrovirale behandeling.

UNICEF zegt dat vooruitgang bij het voorkomen van nieuwe hiv-infecties bij adolescenten en het verbeteren van testen en behandeling bij adolescente populaties onacceptabel langzaam verloopt. Alleen al in 2016 stierven 55.000 adolescenten (10-19 jaar) aan aids-gerelateerde oorzaken, 91 procent daarvan in Afrika beneden de Sahara. De gegevens laten ook een verontrustende ongelijkheid zien tussen de geslachten: voor elke vijf jongens in de puberteit met hiv zijn er zeven meisjes van dezelfde leeftijd.

“Doorgaan aan dit trage tempo betekent spelen met het leven van kinderen en toekomstige generaties veroordelen tot een leven met hiv en aids, terwijl dit kan voorkomen worden”, voegde Dr Luo eraan toe. “We moeten dringend actie ondernemen om verder te bouwen, op de vooruitgang die we het afgelopen decennium boekten.”

UNICEF stelt volgende actiepunten voor om lacunes in de hiv-respons aan te pakken:

– Investeren in en gebruik maken van opkomende innovaties zoals hiv-zelftests en nieuwe pediatrische geneesmiddelen;
– Opschalen van de respons voor kinderen, waaronder uitbreiding van behandelprogramma’s en investering in nieuwe technologie voor diagnostische tests;
– Versterken van de capaciteit van overheden voor het verzamelen van uitgebreide, test- en behandelingsgegevens, vooral bij adolescenten, om de programmering te helpen informeren;
– Voorrang geven aan interventies bij adolescente meisjes in Afrika beneden de Sahara.

De aids-pandemie moet een wereldwijd aandachtspunt bljven, stelt UNICEF. Innovatieve oplossingen moeten verder opgedreven worden om hiv-besmetting bij kinderen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de kinderen die al besmet zijn de nodige verzorging krijgen.