Eerst als moeder, dan als Prinses en nu als Koningin: al meer dan 18 jaar engageert H.M. Koningin Mathilde zich voor de rechten van het kind. Sinds 2009 is ze ook Erevoorzitster van UNICEF België en ondersteunde ze reeds verschillende UNICEF België-activiteiten met haar aanwezigheid.

Of ze nu scholen bezoekt, in gesprek gaat met overheden of deel neemt aan internationale conferenties: de Koningin grijpt elke gelegenheid voor een bezield pleidooi ten voordele van het kind. Haar engagement laat zich dus niet beperken door landsgrenzen. Zo bezocht de Koningin al meerdere UNICEF-projecten wereldwijd en neemt ze regelmatig deel aan internationale conferenties rond de rechten van het kind, ook vanuit haar rol als 'VN-Pleitbezorgster voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' die de VN tegen 2030 willen waarmaken.

En dat doet ze al langer dan toen ze Erevoorzitster werd van UNICEF België in 2009 of koningin van België in 2013.

Al in 2002 toonde de toenmalige prinses Mathilde belangstelling voor kinderrechten en reisde ze naar New York waar ze als lid van de Belgische delegatie deelnam aan de Tweede Grote Conferentie van de Verenigde Naties over Kinderrechten.

Twee jaar later, in 2004, reisde ze naar de Republiek Niger. Daar had ze bijzonder veel aandacht voor de educatieve programma’s gericht op nomaden en stelde zo zelf vast hoe UNICEF de kinderrechten in praktijk brengt op het terrein.

In datzelfde jaar bracht H.M. Koningin Mathilde ook een verrijkend bezoek aan het Internationale Logistiek Centrum van UNICEF in Kopenhagen (Denemarken). Deze ‘Supply Division’ is meer dan een opslagplaats: het is het kloppende operationele hart van UNICEF. Een aankoopcentrale, logistieke basis voor noodhulp en innovatiecentrum verenigd op één plek.

Bovendien was H.M. Koningin Mathilde gedurende meerdere jaren Speciaal Vertegenwoordiger voor UNICEF en UNAIDS voor de wereldwijde campagne ter ondersteuning van weeskinderen en kinderen die kwetsbaar gemaakt zijn door hiv/aids. In dat kader bezocht ze meerdere projecten en nam ze deel aan conferenties in Tanzania (2006), Senegal (2008), Liberia (2010), Haïti (2012), Ethiopië (2015) en Laos (2017).

In 2013 reisde Koningin Mathilde samen met de Federale Overheidsdienst voor Buitenlandse Zaken naar New York voor de “Global Compact Leaders” conferentie. Daar nam ze het woord tijdens een evenement gewijd aan de “Children’s Rights and Business Principles” (CRBP) of “Richtlijnen voor Kinderrechten en het Bedrijfsleven”. Deze richtlijnen schetsen een globaal kader voor de relatie tussen bedrijfsactiviteiten enerzijds en kinderrechten en het welzijn van kinderen anderzijds.

Intussen ondernam de koningin een aantal reizen om de duurzame ontwikkelings- en noodhulpprogramma’s van UNICEF te bezoeken.