De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste 7 leden, die worden benoemd voor een vrijwillig mandaat van 3 jaar, dat tweemaal kan worden verlengd.

De Raad van Bestuur zorgt voor een samenstelling op basis van complementaire vaardigheden en zorgt ook voor een evenwicht tussen mannen en vrouwen en tussen de generaties, en weerspiegelt in het algemeen de diversiteit van de Belgische gemeenschap.

De Raad van Bestuur past de bestuursregels van UNICEF International nauwgezet toe.

Onder het erevoorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Mathilde

Voorzitter

Luc Suykens
CEO and Vice-Chairman UBA Belgium

Ondervoorzitter

Joris Vanthienen
Senior Strategy & Transformation – BrightWolves

Andere Bestuurders

Hassan Al Hilou
Co-founder CAPITAL vzw

Jean-Paul Buess
Manager van JPB Consulting

Geert Cappelaere
Child Rights Expert
Retired after serving in several positions within UNICEF in Africa, the Middle East and Europe

Emilie de Morteuil
Consultant Milieu en Gezondheid

Tiny Ergo
Deputy-CFO Federale Verzekeringen 

Geneviève Schamps
Gewoon hoogleraar aan de UCL 

Sylvie Van den Eynde
Chief HR, Sustainability & Corporate Affairs Officer , Brussels Airport Company