In 2019 rondde de Raad van Bestuur een hervormingsproces af in nauwe samenwerking met het UNICEF-hoofdkantoor in Genève. Sinds juni 2019 bestaat de Raad van Bestuur uit minimum 7 leden met aanvullende bevoegdheden en competenties. De Raad van Bestuur waakt ook over een evenwicht tussen vrouwen en mannen en tussen generaties.

Samen met deze veranderingen gelden voortaan ook aangepaste beschrijvingen van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur, de voorzitter, de bestuursleden, het auditcomité en de algemeen directeur. Alle bestuurders van UNICEF België oefenen hun functie uit op vrijwillige basis zonder enige vergoeding te ontvangen.

Huidige leden

  • H.K.H. Koningin Mathilde (Erevoorzitster)
  • Roland Steisel (Voorzitter) - Juridisch directeur van Deutsche Post DHL in Europa
  • Lieve Schueremans (Vicevoorzitster) - Gewezen algemeen beheerder van het Instituut voor Tropische Geneeskunde
  • Jean-Paul Buess - Manager van JPB Consulting
  • Geneviève Schamps - Gewoon hoogleraar aan de UCL, directrice van het Centre de droit médical et biomédical
  • Wouter Van Bellingen - Directeur Integratiepact
  • Martine Van den Poel - Executive Coach INSEAD Executive Education
  • Roland Van Malderghem - Gewezen algemeen directeur van Euler Hermes World Agency
  • Ramona Wilmes - Oprichtster & CEO Mona Wie