Na zeven uitzichtloze oorlogsjaren in Syrië dreigen kinderen met een beperking vergeten en gestigmatiseerd te worden

BEIRUT/BRUSSEL 12 maart 2018 – Kinderen die een beperking opliepen door het geweld in Syrië riskeren om vergeten en uitgesloten te worden.

In 2017 is het conflict in Syrië onverminderd doorgegaan. Het geweld heeft het hoogste aantal kinderen ooit gedood; 50 procent meer dan in 2016. Alleen al in de eerste twee maanden van 2018 zijn duizend kinderen gedood of gewond geraakt door het toenemende geweld. Het conflict is nu de grootste doodsoorzaak onder jongeren in het land.

Sami (14), die oorspronkelijk uit Dera’a in het zuiden van Syrië komt, is nu vluchteling in Jordanië. Hij vertelt: ‘Ik ging naar buiten om met mijn neefjes en nichtjes in de sneeuw te spelen. Toen sloeg er een bom in.. Ik ben mijn beide benen verloren. Twee van mijn neefjes werden gedood en eentje is ook zijn benen kwijtgeraakt.’

‘Kinderen met een beperking zijn het meest kwetsbaar’, stelt Geert Cappelaere, directeur van UNICEF in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. ‘Hun omstandigheden vereisen gespecialiseerde hulp en kinderen hebben andere behoeften dan volwassenen. Omdat hun lichamelijke mogelijkheden veranderen, moet de zorg dat ook. Deze kinderen lopen grote risico’s om te worden verwaarloosd en gestigmatiseerd, terwijl het conflict onverbiddelijk doorgaat.’

Door het gebruik van explosieve wapens en lukrake aanvallen in dichtbevolkte gebieden zijn een toenemend aantal kinderen gedood. Kinderen vormen nu een kwart van de burgerslachtoffers. In 2017 raakten meer dan 360 kinderen gewond, waarvan sommigen met onherstelbare schade en levenslange beperkingen.

 • Ongeveer 3,3 miljoen kinderen in Syrië worden blootgesteld aan ontploffingsgevaar waaronder landmijnen, onontplofte munitie en geïmproviseerde explosieven;
 • Meer dan 1,5 miljoen mensen leven met permanente beperkingen door de oorlog, waaronder 86.000 mensen waarvan hun verwondingen hebben geleid tot amputaties;
 • Onder Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië is tachtig procent van de verwondingen een direct gevolg van de oorlog;
 • Een gebrek aan toegang tot goede medische en psychosociale zorg heeft deze verwondingen onder kinderen verlengd of verergerd;
 • Kinderen met een beperking lopen een groter risico op geweld en hebben problemen met de toegang tot basisvoorzieningen, waaronder gezondheidszorg en onderwijs;
 • De kwetsbaarheid van deze kinderen wordt verergerd wanneer hun ouders of verzorgers zijn gedood, of wanneer ze van hen gescheiden zijn;
 • Families van deze kinderen hebben vaak niet de mogelijkheden om hun kinderen te voorzien van de specialistische zorg en hulpmiddelen die ze nodig hebben;
 • De buurlanden van Syrië, die zelf ook fragiel zijn door instabiliteit en economische stagnatie, huisvesten meer dan negentig procent van alle vluchtelingen uit Syrië. Deze stroom aan vluchtelingen verhoogt de druk enorm op basisvoorzieningen. Dit verslechtert de toegang tot voorzieningen voor zowel Syrische vluchtelingen als de inwoners van het gastland. Voor families die kinderen hebben met een beperking is deze last twee keer zo zwaar;
 • De vlucht voor het geweld in Syrië zorgt voor extra gevaar voor kinderen zoals wegverkeer, rivieren en onontplofte munitie.

Door de wijdverspreide vernietigingen en aanvallen op medische posten en onderwijsgebouwen in Syrië, liggen de gezondheidszorg en het onderwijssysteem in puin. In 2017 meldden de Verenigde Naties 175 aanvallen op onderwijs- en medische voorzieningen en personeel. Dit heeft kinderen met een beperking het hardst geraakt. De vernietiging ontneemt hen vaak de toegang tot de gespecialiseerde zorg en onderwijs die ze nodig hebben om hun dromen waar te maken.

Ondanks de vernietigende schade van zeven jaar oorlog blijven Syrische kinderen vastberaden.

‘Ondanks de verwondingen, levenslange fysieke beperkingen en het leven op de vlucht, kennen de ambities van de kinderen uit Syrië geen grenzen’, zegt Cappelaere. ‘Wanneer zij en hun families worden voorzien van de hulp die ze nodig hebben, kunnen de kinderen hun beperking overstijgen en het buitengewone bereiken; het terugwinnen van hun kindertijd, hun waardigheid en hun dromen.’

De oorlog in Syrië is ongekend in zijn complexiteit, wreedheid en lengte. De huidige aanpak kan niet zo doorgaan. Namens kinderen met een beperking en alle kinderen die worden getroffen door het Syrische conflict, vraagt UNICEF de strijdende partijen en de internationale gemeenschap om de volgende acties:

 • Investeren in de voorziening van levensreddende ondersteuning en lange termijn revalidatie, waaronder psychosociale hulp en geestelijke gezondheidszorg voor kinderen;
 • Het verbeteren van de toegang tot inclusieve basisvoorzieningen, waaronder gezondheidszorg en voeding, onderwijs, kinderbescherming en water;
 • De ontwikkeling van programma’s voor en met deelname van kinderen die een beperking hebben. Maak financiering vrij om publieke voorzieningen inclusiever te maken;
 • Het verhogen van financiële en psychosociale ondersteuning voor families met kinderen die een beperking hebben, om te helpen bij hun herstel, het overwinnen van stigma’s, het aanpakken van schooluitval en het voorkomen van kindhuwelijken en kinderarbeid;
 • Het verstrekken van flexibele, onbegrensde, en meerjarige financiering om aan de behoeften te voldoen van kinderen, waaronder kinderen met een beperking en hun families om de toegang tot gespecialiseerde hulp te vergroten. Om kinderen die zijn getroffen door de oorlog in Syrië zelf en in buurlanden te ondersteunen, heeft UNICEF 1,3 miljard euro nodig voor de programma’s in 2018;
 • Het ondersteunen van heropbouw, met als prioriteit de behoeftes van kinderen, waaronder kinderen met een beperking. Naast de reconstructie van gebouwen en infrastructuur, vereist een duurzame vrede het herstel van de sociale verbindingen en het terugbrengen van een cultuur van tolerantie en diversiteit om gemeenschappen bijeen te houden;
 • Een einde maken aan de ernstige schendingen tegen kinderen, waaronder moord, verminking, de werving van kindsoldaten, en aanvallen op scholen en ziekenhuizen.
 • Daarnaast moet de oorlog worden beëindigd met een politieke oplossing en dienen alle beperkingen op de levering van humanitaire hulp te worden opgeheven.

Met de campagne “Alles kwijt, behalve zijn toekomst” vraagt UNICEF België de komende weken meer aandacht en steun voor de Syrische kinderen op de vlucht.

Giften zijn welkom via http://www.unicef.be/giftof via ons rekeningnummer BE 31 0000 0000 5555 met vermelding “Een Toekomst”

Meer info op de campagnewebsite  www.eentoekomst.be


Digitaal materiaal, waaronder infographics en verhalen van kinderen, is hier beschikbaar


Meer informatie:

Philippe Henon
Persattaché
UNICEF België
Tél : (+32) 477/55.50.23
phenon@unicef.be
@philippehenon