Nafi Thiam op UNICEF-missie naar Libanon

Voor haar eerste missie als ambassadrice van UNICEF België, trok Nafi Thiam naar Libanon. Ze bezocht er UNICEF-projecten rond het thema sport en onderwijs, onderwerpen die Nafi nauw aan het hart liggen.

‘Sport voor ontwikkeling’ – Bezoek aan het Hoops-center in Hazmiyez – Beiroet

“De Syrische kinderen op de vlucht hebben heel wat meegemaakt.  Ze raakten hun thuis kwijt, hun vrienden, soms zelfs hun ouders of broers of zussen.  Als we willen voorkomen dat ze een verloren generatie worden, moeten we hen opnieuw hoop geven in de toekomst.  In het Hoops center leren de kinderen opnieuw kind zijn, opnieuw dromen en hoopvol naar de toekomst kijken. Sport opent letterlijk deuren naar een nieuw leven, dat kan ik alleen maar toejuichen” – Nafi Thiam

UNICEF BELGIE/Benjamin Denolf

Samen met Nafi bezochten we Hoops, een sportcentrum gelegen in een arme wijk in Beiroet. UNICEF en Hoops ontwikkelden een gezamenlijk project om de Syrische vluchtelingengemeenschap en de Libanese gemeenschap met elkaar in contact te brengen.

De kinderen die naar dit centrum komen, de helft Libanees, de andere helft Syrisch, wonen allemaal in dezelfde wijk. In het dagelijks leven hebben ze echter weinig contact met elkaar. In dit centrum komen ze elkaar tegen.

“We gebruiken sport als communicatiemiddel,” legt Myriam Hafez uit, coordinatrice van het project. “Het gaat erom hen waarden voor het leven mee te geven, hen te leren hoe ze kunnen omgaan met verlies, hun woede te beheersen.”

Sport en spel zijn een ideaal middel om waarden en lessen te leren.  Het is niet enkel een basisrecht voor ieder kind, het is ook een manier om vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen hun volledige potentieel te ontwikkelen. Bovendien bevorderen ze de vriendschap tussen kinderen.

UNICEF BELGIE/Philippe Henon

Vele van de Syrische kinderen  die ontheemd zijn door het conflict, verloren hun vriendennetwerk en ondervinden moeilijkheden om nieuwe vrienden te maken.  Met dit programma willen UNICEF en zijn partners de kinderen opnieuw een echte kindertijd geven.

Kinderen en jongeren leren er met anderen omgaan, in groep te werken, vrijuit te praten, ideëen en gedachten te delen en zo bij te dragen tot sociale verandering.  De trainers kregen een speciale opleiding om met kwetsbare jongeren om te gaan en psychosociale bijstand te verlenen waar nodig.  Via het project kunnen extra kwetsbare kinderen worden opgespoord, maar ook talenten worden ontdekt. Kinderen en jongeren leren er omgaan met winst en verlies.  Ze krijgen opnieuw hoop op een toekomst waar alles mogelijk is.

Ook moeders krijgen in de centra vormingen over thema’s al hygiëne, pedagogie, adaptieve psychologie, het gebruik van sociale media en de bescherming van kinderen.

Het project “Sport voor Ontwikkeling” wil 12.000 kinderen bereiken in Beiroet, Mount Lebanon, Nabatieh, Tyre, Baalbek, Beqaa, Tripoli en Akar.

UNICEF BELGIE/Benjamin Denolf

Bezoek aan de NGO LOST in Baalbek, om een verloren generatie te vermijden

“Alle kinderen die ik hier heb ontmoet, hebben de oorlog in Syrië overleefd. Ze zijn hun land verloren en soms zelfs hun ouders, maar niet hun dromen. We mogen hen niet in de steek laten.” Nafi Thiam.

UNICEF BELGIE/Benjamin Denolf

UNICEF Libanon zet in het hele land in op de vorming van jongeren. Beroepsopleidingen en het bijbrengen van  levensvaardigheden staan hierbij centraal.  Daarvoor werkt UNICEF Libanon samen met verschillende partners.

Samen met Nafi bezochten we het programma van een van onze partners, “Skills for active Youth” van de NGO LOST, de Libanese Organisation for Studies en Training in Baalbek. Het programma is gericht op Libanese en Syrische jongeren tussen 14 en 24 jaar. 45 % van de jongeren in Baalbek is immers werkloos, onder hen ook universitair geschoolden.  Vaak gaat het om jongeren die getraumatiseerd zijn door de oorlog in Syrië, maar ook om kwetsbare Libanese jongeren uit arme gezinnen.

LOST en UNICEF zorgen eveneens voor life skills trainingen (sociale cohesie, burgerlijk engagement) en beroepsopleidingen (metsen, mechanica, IT, haartooi, bedrijfsbeheer, boekhouding, …) en zorgt voor stages bij bedrijven die aan het programma deelnemen.  Vele cursisten kunnen na hun stage aan de slag bij een van die bedrijven.

LOST gaat daarbij heel innovatief te werk. Ze zoeken naar oplossingen voor lacunes in de arbeidsmarkt en zorgen ervoor dat jongeren aan het werk kunnen in die sectoren. Maar het programma doet meer dan hen een vak aanleren. Het leert jongeren met een verschillende achtergrond samenwerken en elkaar begrijpen en legt zo de basis voor een vreedzame samenleving.

De situatie in Libanon in cijfers