© UNICEF/NYHQ2012-2238/Markisz

Contacteer ons

UNICEF België - Stichting van openbaar nut Keizerinlaan 66 1000 Brussel Tel: +32 (0)2/230.59.70 Fax: +32 (0)2/230.34.62 info@unicef.be Ondernemingsnr: 0407562029 BTW: BE 407 562 029 Bankgegevens IBAN: BE31 0000 0000 5555 BIC: BPOTBEB BBAN: 000-0000055-55

Ons per email contacteren?

Informatie

Peterschappen, giften, legaten en andere financiële steun

Partnerschappen met ondernemingen

Vrijwilligers en evenementen in België

Persrelaties

Pleitbezorging voor de rechten van het kind en onderwijs

Communicatie

Digitale marketing en communicatie

Relaties met het terrein

Human Resources, financiën en administratie

Algemene directie

Deel