Trefwoorden

Nepal, een jaar na de aardbeving: wat deed UNICEF?

Een jaar geleden beefde de aarde in Nepal. De kracht van deze aardbeving was enorm en verwoestte de centrale en oostelijke regio’s van het land, waardoor het leven van miljoenen inwoners werd gebroken.

© UNICEF/UN017133/Shrestha
© UNICEF/UN017133/Shrestha

De aardbevingen die Nepal hebben getroffen in april en mei 2015 maakten bijna 9000 dodelijke slachtoffers. Een derde ervan waren kinderen. Duizenden mensen raakten gewond en honderdduizenden anderen verloren hebben en houden. Op enkele minuten tijd werden huizen, ziekenhuizen en scholen tot puin herleid.

Onmiddellijke actie van de internationale gemeenschap

UNICEF was meteen aanwezig op het terrein. Onze organisatie staat immers steeds klaar om in actie te treden bij noodsituaties dankzij een reserve aan noodhulpgoederen die steeds klaar staat, zoals drinkbaar water, sanitaire infrastructuur en tenten voor families die geen woning meer hebben.
Aan de oproep van UNICEF voor giften werd massaal gehoor gegeven. Daardoor konden we tijdelijke ziekenhuizen opzetten, de verspreiding van dodelijke ziektes stoppen en kinderen beschermen tegen uitbuiting. De kinderen konden ook terugkeren naar school en kregen psychologische bijstand om de trauma’s te verwerken die ze hadden opgelopen door de aardbeving, de krachtigste die Nepal getroffen heeft in decennia.

Het voorbije jaar behaalde UNICEF dankzij uw giften volgende resultaten:

WASH

Tijdens de aardbeving werd een groot deel van het waterdistributiesysteem verwoest, waardoor de bevolking zonder water kwam te zitten. Dankzij UNICEF hadden 1.3 miljoen mensen toch toegang tot drinkbaar water da dag na de aardbeving. UNICEF kon ook de verspreiding van diarree en cholera stoppen, die vooral kinderen en de meest kwetsbare mensen treffen. 420.000 mensen kregen toegang tot sanitaire voorzieningen en 9000 mensen werden geholpen met een hygiënekit.

Bescherming van de kinderen

In noodsituaties van deze omvang, worden vele kinderen gescheiden van hun familie. Op die manier zijn ze blootgesteld aan mensenhandel, illegale adoptie en uitbuiting. UNICEF werkte samen met de Nepalese autoriteiten om te vermijden dat families werden gescheiden en om te voorkomen dat kinderen te snel in weeshuizen werden geplaatst.

©UNICEF/UN017152/Shrestha
©UNICEF/UN017152/Shrestha

Kinderen zijn aan het spelen in Barpak, een dorp in een van de zwaarst getroffen regio’s in Nepal.

40.000 niet-begeleide kinderen konden zo geïdentificeerd worden en 13.000 onder hen kregen noodhulp.

Voeding

Ook voor deze catastrofe plaatsvond, was de situatie in Nepal op voedingsvlak zorgwekkend. 4 Nepalese kinderen op 10 leden al aan chronische ondervoeding. Tijdens de campagne « Week van de kindervoeding », heeft UNICEF in partnerschap met de Nepalese overheid en andere partnerorganisaties meer dan 90% van de ondervoede kinderen onder de vijf jaar en zwangere vrouwen behandeld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving.
Moeders en kinderen kregen een gezondheidscheck, maar ook voeding en raad over de manier waarop ze zich best kunnen voeden in noodsituaties.

Onderwijs

Als alles rondom chaos is, biedt de school aan de kinderen een stabiele omgeving waarin ze zich kunnen ontplooien samen met hun vrienden en hun leerkrachten. De aardbeving verwoestte echter meer dan 35.000 klassen, waardoor 1 miljoen kinderen niet de kans krijgen op adem te komen in deze veilige omgeving.
Meer dan een maand na de aardbeving konden de kinderen terug naar school. UNICEF leverde een belangrijke bijdrage in de opbouw van 1.739 tijdelijke educatieve centra en bezorgde schoolmateriaal aan 881.000 kinderen.

© UNICEF/UNI199133/Panday
© UNICEF/UNI199133/Panday

Gezondheid

Om een mazelenepidemie te voorkomen in de geïmproviseerde kampen, heeft UNICEF een noodvaccinatiecampagne opgezet voor een half miljoen kinderen onder de vijf jaar. In de maanden na de ramp heeft UNICEF ook een nationale vaccinatiecampagne tegen polio opgezet. 3.6 miljoen kinderen onder de vijf jaar kregen een behandeling, waardoor het land werd behoed voor een uitbraak van de ziekte.

Zorg voor moeder en kind

Bijna 70% van de bevallingscentra werden verwoest in de getroffen regio’s. Zwangere vrouwen en pasgeborenen hadden dus niet langer een veilige plek. UNICEF heeft 22 tijdelijke opvangcentra gebouwd, waar 11.000 zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven en hun kinderen, terecht kunnen en specifieke zorg krijgen. Bij het begin van de winter hebben deze gezondheidscentra hun deuren geopend voor nog meer mensen, zodat families zich konden beschermen tegen de koude. UNICEF deelde eveneens dekens uit.

© UNICEF/UN016487/Shrestha
© UNICEF/UN016487/Shrestha

Chinmaya Shrestha warmt de voetjes van haar kleindochter  die drie dagen oud is in het gezondheidscentrum van UNICEF in Gorkha.

Wat na de noodhulp?

Een jaar na de aardbeving begint het land erop vooruit te gaan. Er is echter nog heel wat te doen om het leven van de kinderen en hun families terug de normale koers te laten varen. Vele kinderen hebben nog steeds tijdelijk onderdak en krijgen onderwijs in een tent. Het grootste gedeelte van de sanitaire infrastructuur en 80% van de gezondheidscentra werden verwoest en de heropbouw zal jaren duren.

Er moet dus nog een lange weg afgelegd worden en vandaag meer dan ooit houdt UNICEF zich klaar om in actie te treden bij nieuwe rampen.
Nepal en de Nepalese kinderen moeten voorbereid zijn op toekomstige natuurrampen die het land in de komende jaren zullen treffen. Daarom wordt ingezet op preventie en worden jongeren uit de getroffen zones in contact gebracht met leeftijdsgenoten die in een het westen van het land wonen, een zone die vorig jaar gespaard bleef, maar  tot een gevarenzone behoort. Zo kunnen ze ervaringen uitwisselen en van elkaar leren hoe ze moeten reageren op het moment van een ramp.
UNICEF is aanwezig in Nepal sinds meer dan 40 jaar. Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs zullen we ter plekke blijven zolang onze hulp nodig is.

Doe een gift voor de kinderen in nood