Nepal: onderwijs voor bijna 1 miljoen kinderen in gevaar

Op 15 mei begint het schooljaar in Nepal. Minstens 950.000 kinderen zullen niet terugkeren naar school tenzij dringende maatregelen genomen worden om tijdelijke leerruimtes in te richten en bestaande scholen te herstellen.

Scholen ernstig beschadigd

Bijna 24.000 klaslokalen werden beschadigd of vernietigd door de aardbeving die het land ondertussen al 13 dagen geleden raakte. De omvang van de onderwijscrisis zal naar verwachting groeien in de komende dagen en weken naarmate meer informatie binnenkomt uit afgelegen gebieden.

In de zwaar getroffen districten van Gorkha, Sindhupalchok en Nuwakot, zijn naar schatting meer dan 90 procent van de scholen vernietigd, terwijl ongeveer 80 procent van de schoolgebouwen zijn ingestort in Dhading. In sommige gebieden, met inbegrip van Kathmandu en Bhaktapur, worden ongeveer negen op de tien nog rechtstaande schoolgebouwen gebruikt als noodopvang.

Bijna één miljoen kinderen die waren ingeschreven op school voor de aardbeving hebben nu geen schoolgebouwen om naar terug te keren, zegt Tomoo Hozumi, UNICEF vertegenwoordiger in Nepal.

Onderwijs van kapitaal belang in noodsituaties

Kinderen getroffen door de aardbeving hebben dringend nood aan levensreddende hulp, zoals zuiver water en onderdak, maar ook onderwijs  – zelfs in een tijdelijke opstelling – speelt een cruciale rol.

Scholen zorgen ervoor dat kinderen gezond en veilig blijven en geven hen een indruk van een terugkeer naar het normale leven. Ook voor het opsporen en verwerken van psychosociale trauma’s is onderwijs belangrijk.

Leerlingen die te lang wegblijven keren niet terug

UNICEF vreest dat de enorme vooruitgang op het vlak van de scholingsgraad die de voorbije 25 jaar geboekt werd, teniet wordt gedaan. De inschrijvingsgraad in het lager onderwijs steeg van 64 procent in 1990 tot meer dan 95 procent vandaag de dag.

Schooluitval was al een belangrijk probleem in Nepal. Ongeveer 1,2 miljoen Nepalese kinderen tussen vijf en 16 jaar gingen nooit naar school of haakten vroegtijdig af. Onze ervaring leert ons dat kinderen die voor langere tijd van school wegblijven, ook tijdens noodsituaties, steeds minder kans hebben om ooit terug te keren naar de klas.

Wat doet UNICEF?

Er is een enorme nood aan het opzetten van alternatieve leerruimtes, het herstellen van beschadigde schoolgebouwen en het opzetten van een bewustmakingscampagne om gezinnen aan te moedigen om hun kinderen terug te sturen naar de basisschool en de kleuterschool, zegt Hozumi.

Langdurige onderbreking van onderwijs kan verwoestend zijn voor de ontwikkeling van kinderen en de vooruitzichten voor de toekomst.

Vandaar dat UNICEF alles in het werk stelt om kindvriendelijke ruimtes en tijdelijke leerruimtes in te richten in 14 districten getroffen door de aardbeving. Met onze partners doen we al het mogelijke om de kinderen zo snel mogelijk terug op school te krijgen.

Ondertussen wordt ook al nagedacht aan een systeem om de structuur en de veiligheid van de schoolgebouwen die nog rechtstaan te beoordelen. We bekijken ook met de overheid om nationale richtlijnen op te stellen over het gebruik van de scholen als schuilplaats tijdens noodsituaties.

Doe een gift voor de kinderen

UNICEF België is lid van het Consortium 12-12.

Nepal 2015 ingestorte kmleuterklas aardbeving
Nepal aardbeving 2015 ingestort klaslokaal