"In de loop van zijn geschiedenis heeft UNICEF zich steeds mee ingezet om te zorgen voor een gezondere en veiligere omgeving voor kinderen over de hele wereld. Voor miljoenen kinderen hebben we fantastische resultaten bereikt", zegt Henrietta Fore, algemeen directeur van UNICEF. "Deze vooruitgang is nu in gevaar door de COVID-19 pandemie. In de 75 jaar van ons bestaan hebben we nog nooit een bedreiging van deze omvang gezien voor de vooruitgang van kinderen. Het aantal kinderen dat honger lijdt, niet naar school gaat, mishandeld wordt, in armoede verkeert en gedwongen wordt te trouwen, neem toe terwijl steeds minder kinderen toegang hebben tot gezondheidszorg, vaccinatie, voldoende voedsel en essentiële diensten. Uitgerekend dit jaar, wanneer we zouden moeten nadenken over de weg die we nog moeten afleggen om ons doel te bereiken, verliezen we terrein."

De pandemie vergroot de kloof tussen rijke en arme landen. De meest gemarginaliseerde en kwetsbare kinderen worden het hardst getroffen.

Het rapport laat zien dat naar schatting 100 miljoen kinderen méér in multidimensionele armoede leven als gevolg van de pandemie, een alarmerende stijging van tien procent sinds 2019. Dit komt overeen met bijna 1,8 extra kinderen per seconde sinds medio maart in 2020. Zelfs in het gunstigste scenario zal het zeven tot acht jaar duren om te herstellen en terug te keren naar kinderarmoedeniveaus van vóór COVID-19.  

Er zijn nog meer alarmerende ciijfers. Volgens het rapport wonen sinds het begin van de pandemie bijna 60 miljoen extra kinderen in een gezin waar sprake is van inkomensarmoede. Bovendien misten in 2020 meer dan 23 miljoen kinderen essentiële vaccins. Dit is een stijging met 4 miljoen sinds 2019 en het hoogste aantal in 11 jaar.

Vóór de pandemie hadden bijna 1 miljard kinderen wereldwijd al geen toegang tot ten minste één basisrecht als onderwijs, gezondheid, onderdak, voeding, sanitaire voorzieningen of water. Dit cijfer blijft stijgen aangezien het herstel op twee snelheden de kloof tussen rijke en arme kinderen verder vergroot. De meest gemarginaliseerde en kwetsbare kinderen betalen de hoogste prijs. 

Naast de grote gevolgen van de pandemie signaleert UNICEF in het rapport dat andere rechten van kinderen in gevaar komen. Wereldwijd leven 426 miljoen kinderen – bijna 1 op de 5 – in conflictgebieden die steeds intenser worden en een steeds grotere tol eisen van de burgerbevolking. Kinderen worden daarbij het zwaarst getroffen. Vrouwen en meisjes lopen het grootste risico op conflictgerelateerd seksueel geweld. Bovendien leven 1 miljard kinderen, of bijna de helft van de kinderen in de wereld leeft in landen die een extreem hoog risico lopen op de gevolgen van klimaatverandering.

  • Investeer in sociale bescherming, menselijk kapitaal en uitgaven voor een inclusief en veerkrachtig herstel;
  • Stop de pandemie en de alarmerende achteruitgang van de gezondheid en de voeding van kinderen - onder meer door voort te bouwen op de cruciale rol van UNICEF bij de distributie van het COVID-19-vaccin;
  • Heropbouwen op een stevigere basis dan voorheen door te zorgen dat ieder kind toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs, bescherming en een een goede mentale gezondheid heeft;
  • Veerkracht opbouwen om rampen beter te voorkomen, erop te reageren en kinderen beter te beschermen tegen crises via nieuwe benaderingen om een einde te maken aan hongersnood, kinderen te beschermen tegen klimaatverandering en te herbekijken hoe fondsen worden besteed als zich een ramp voordoet.

In dit tijdperk van een wereldwijde pandemie, groeiende conflicten en klimaatverandering, is een kindgerichte benadering belangrijker dan ooit, stelt UNICEF. Onze toekomst hangt af van de prioriteiten die we vandaag stellen. Dit betekent dat kinderen op de eerste plaats moeten staan als het gaat om investeringen, en als laatsten in de rij voor bezuinigingen.