De aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter die het land op 14 augustus door elkaar schudde, was de laatste in een lange reeks donkere gebeurtenissen. 

Volgens de laatste tellingen zijn bij de aardbeving 2.200 mensen omgekomen en 12.200 gewond geraakt. De materiële schade is groot en de medische diensten zijn overbelast. Meer dan 130.000 huizen raakten beschadigd of zijn verwoest net zoals de openbare infrastructuur, zoals ziekenhuizen, scholen en bruggen. Helaas zullen deze cijfers wellicht nog stijgen.

UNICEF schat dat ongeveer 1,2 miljoen mensen, waarvan 540.000 kinderen, zijn getroffen door de krachtige aardbeving.

De departementen Nippes, Sud en Grand'Anse, die het zwaarst getroffen zijn, worden nu geteisterd door tropische storm Grace. De toegang tot water, onderdak en andere basisvoorzieningen wordt daardoor nog verder verstoord. Gevreesd wordt dat overstromingen en modderstromen de situatie van kwetsbare gezinnen nog hachelijker zal maken en de humanitaire respons verder bemoeilijken.

In Les Cayes, en in andere zwaar getroffen steden op het zuidwestelijke schiereiland, brachten heel wat de nacht door buiten hun huizen - of wat daar nog van over was - uit angst voor nieuwe naschokken.

"Afgelopen nacht werden dezelfde gebieden die al door de aardbeving waren getroffen geteisterd door een harde wind en zware regenval", vertelt Bruno Maes, vertegenwoordiger van UNICEF in Haïti, die zich momenteel in Les Cayes bevindt. "Talloze Haïtiaanse gezinnen zijn bij de aardbeving alles verloren en zitten nu letterlijk in het water door de overstromingen.” Maes vervolgt:

"Op dit moment hebben ongeveer een half miljoen Haïtiaanse kinderen weinig of geen toegang tot onderdak, schoon water, gezondheidszorg en voedsel.” 

Criminaliteit, geweld en onveiligheid bemoeilijken de humanitaire hulpverlening. De hoofdweg van Port-au-Prince naar het zuiden van het land wordt gecontroleerd door bendes. Desondanks kon UNICEF al enkele uren na de aardbeving de getroffen gebieden bereiken met medische voorraden. Een UNICEF-vrachtwagen leverde medisch noodmateriaal aan drie ziekenhuizen in Les Cayes. We voorzagen hen van voorraden chirurgische handschoenen, pijnstillers, antibiotica en injectiespuiten – voldoende om 30.000 slachtoffers van de aardbeving drie maanden lang te behandelen.

Samen met onze partners verdelen we : 

  • dekzeilen voor noodonderkomens, latrines en douches
  • watertanks voor de distributie van drinkwater; 
  • hygiënekits met onder meer waterzuiveringstabletten, zeep, materiaal voor menstruele hygiëne en jerrycans. 

Op de binnenplaats van een ziekenhuis zette UNICEF tenten op om onderdak te bieden aan patiënten die vreesden dat het gebouw zou instorten. Ook staat de levering gepland van extra noodhulpmateriaal, zoals onderwijs- en recreatiekits. Verder plant UNICEF activiteiten samen met de getroffen gemeenschappen om te voorkomen dat gezinnen van elkaar worden gescheiden en om kinderen de nodige bescherming en psychosociale ondersteuning te geven.
 

Haïti lijdt opnieuw. Deze ramp valt bovenop de politieke instabiliteit, toenemend bendegeweld, alarmerende cijfers voor ondervoeding bij kinderen, en de COVID-19 pandemie - waarvoor Haïti slechts 500.000 doses vaccin heeft ontvangen, ondanks het verzoek om meer. Het is nu uiterst dringend om de mensen die getroffen zijn door de aardbeving toegang tot het vaccin te verschaffen.

We zijn aanwezig in Haïti sinds 1949 en onze teams hebben een nauwe band met het land. Humanitaire hulpverleners ter plaatse verrichten momenteel uitzonderlijk werk en zitten in een race tegen de klok. Het zal maanden duren eer de toestand ten gevolge van deze ernstige natuurramp zal stabiliseren.