Een plaats om te leren, zelfs tussen al het geweld

3.7 miljoen kinderen in Afghanistan gaan niet naar de basissschool. Het land heeft dan ook een van de grootste percentages analfabetisme ter wereld.

Oorzaken zijn traditionele en culturele barrières, sociale verwachtingen, maar ook een gebrek aan infrastructuur en opgeleide leraren. Kinderen op het platteland gaan vaker niet naar school dan in de steden en ook meisjes hebben minder kans om naar school te gaan dan jongens. Naar schatting 30% van de kinderen gaan niet naar school doordat ze uit werken gaan.

Het aanslepende conflict is eveneens een belangrijke oorzaak. In 2018 waren er 192 aanvallen op scholen, meestal door de Taliban. Vele ouders besloten daarop hun kinderen van school te halen.

In samenwerking met de overheid zet UNICEF onderwijsprogramma’s op om alle kinderen, ook de meest kwetsbare, de kans te geven naar school te gaan. Het ‘Community based Education’ – programma is erop gericht ervoor te zorgen dat kinderen in onveilige gebieden, waar scholen vaak een doelwit zijn, toegang hebben tot onderwijs. In 2019 kregen 244.000 kinderen onderwijs in deze informele scholen.

Polio bestrijden

Afghanistan is een van de laatste drie landen op de wereld waar polio nog voorkomt. Het jarenlange harde werk om de ziekte uit te roeien leverde resultaten op: 96% van Afghanistan is poliovrij. Toch steeg het aantal poliogevallen in 2018 opnieuw, vooral in het verarmde zuiden van het land.

Door de aanslepende conflicten en de politieke instabiliteit is het vaak moeilijk om afgelegen gebieden te bereiken. Ook blijft er een sluimerend wantrouwen ten opzichte van vaccinaties.

“Tot sommige plaatsen hebben we geen toegang, tenzij we eerst onderhandelen met de Talban,” vertelt Sayed Mohammed, polio-expert bij UNICEF Afghanistan. “Als we een vaccinatieplan hebben, gaan we het eerst met hen bespreken. Ook komt ons team uit de streek. Het zijn mensen die de Taliban kent en goedkeurt.”

Het polioprogramma wordt gekoppeld aan gezondheidszorg. Mobiele gezondheidsteams komen om de zoveel weken langs in afgelegen dorpen en zetten er een geïmproviseerd gezondheidscentrum op. De rol van deze teams is van levensbelang aangezien vele dorpen op meer dan twee uur van de dichtstbijzijnde gezondheidsfaciliteiten liggen. 

In 2019 ondersteunden we 77 van deze mobiele gezondheidsteams. 1.2 miljoen kinderen en moeders kregen daardoor toegang tot gezondheidszorg.

Een duurzame oplossing voor de groeiende nood aan water

De waterstress is enorm hoog in Afghanistan. Meer dan 35% van de bevolking heeft geen toegang tot zuiver water. Door de snelle bevolkingsgroei en door de klimaatverandering wordt deze nood steeds groter en de behoefte aan innovatieve en duurzame oplossingen nog prangender.

Tijdens de droogte van 2018, die 2.8 miljoen Afghanen trof, installeerden UNICEF en zijn partners waterpompen op zonne-energie. De zonnepanelen zorgen voor de nodige energie om het water 120 meter diep op te pompen.

In 2018 gaf UNICEF in totaal toegang tot zuiver water aan 197.000 mensen in 123 dorpen over het hele land.

Ondervoeding: een crisis op lange termijn

De lange oorlogsjaren, de extreme droogte van 2018 en de overstromingen in 2019 hebben hun tol geëist: 2 miljoen kinderen hebben voedingstekorten die zo ernstig zijn dat ze een negatieve impact hebben op hun fysieke en mentale gezondheid op lange termijn. 600.000 van hen lijden aan ernstige, acute ondervoeding en dreigen te sterven. Enkel Jemen en Zuid-Soedan hebben vergelijkbare percentages van ondervoeding.

Een gebrek aan voldoende voedzame voeding, een slechte hygiëne die tot een slechte gezondheid leidt en onvoldoende toegang tot gezondheidsdiensten zijn de oorzaak. Maar de situatie gaat er nog op achteruit door de jaren van humanitaire crisis en conflict, waardoor duizenden families ontheemd zijn.

De voorbije twee jaar, zette UNICEF 45 voedingscentra op in het land om 200.000 mensen te helpen die hun huis hebben moeten verlaten door de droogte of door het conflict. Ook ondersteunen we 1300 gezondheidscentra in alle 34 provincies in Afghanistan, waar kinderen levensreddende medische zorg krijgen. Ook gaf UNICEF een behandeling aan meer dan 277.000 kinderen die lijden aan ernstige acute ondervoeding, 18 % meer dan in 2017. Ze kregen kant-en-klare therapeutische voedselpasta.