UNICEF is al 65 jaar aanwezig in Afghanistan. We hebben 13 terreinkantoren over het hele land en doorheen de jaren hebben we vertrouwensbanden opgebouwd met lokale organisaties, gemeenschappen, vrouwengroepen, en transportbedrijven waarop we vertrouwen om noodhulpgoederen vanuit Pakistan aan te voeren. Samen zetten we ons in om de kinderrechten te beschermen. Met de steun van onze trouwe donateurs hebben we de voorbije jaren hard gewerkt om het leven voor kinderen beter te maken en we zijn vastbesloten dat te blijven doen. 

Op dit moment ondersteunen we al mobiele gezondheids- en voedingsteams in vluchtelingenkampen, zetten kindvriendelijke ruimten, voedingscentra en vaccinatiecentra op, leggen extra levensreddende voorraden aan en ondersteunen het onderwijs van duizenden leerlingen. Ook voeren we gesprekken om de humanitaire hulpverlening in het land verder uit te breiden en schalen we de watervoorziening op in vluchtelingenkampen en in gebieden die door droogte zijn getroffen.

Om de moeilijkst bereikbare kinderen te bereiken, pleit UNICEF bij alle partijen voor veilige en ongehinderde toegang. 

Lees meer: Afghanistan: UNICEF blijft, voor ieder kind

De situatie van kinderen in Afghanistan

Hoewel het jarenlange harde werk om polio uit te roeien, resultaten opleverde, is Afghanistan een van de laatste twee landen ter wereld waar polio nog voorkomt, samen met buurland Pakistan. 96% van het land is poliovrij, maar in 2020 werden nog 56 gevallen geregistreerd. 

De vaccinatiegraad blijft in sommige provincies laag door de onveilige situatie, de politieke instabiliteit en door COVID-19, maar ook door het sluimerende wantrouwen dat wordt gevoed door verkeerde informatie en geruchten. Dit heeft al geleid tot uitbraken van mazelen die meer dan 47.000 kinderen heeft getroffen.

De snel veranderende situatie zet het gezondheidszorgstelsel verder onder druk. Tenzij we onmiddelijk ondersteuning bieden, kan de vooruitgang van de afgelopen jaren helemaal verloren gaan.
 

UNICEF is een belangrijke partner in het Global Polio Eradication Initiative - een wereldwijd initiatief dat meer dan drie decennia geleden van start ging. Samen met zijn partners werkt UNICEF aan innovatieve manieren om ieder kind te bereiken met vaccins, en om het vertrouwen in vaccins op te bouwen.  

Om polio voorgoed uit te roeien, moeten alle kinderen onder de vijf jaar in Afghanistan gevaccineerd worden, een grote uitdaging als je weet dat maar de helft van de kinderen jonger dan 2 jaar gevaccineerd is tegen ziekten die kunnen voorkomen worden. Teams gaan daarom van deur tot deur, ook op afgelegen plaatsen, om ervoor te zorgen dat ieder kind wordt beschermd. 

De waterstress is enorm hoog in Afghanistan. Veel kinderen moeten vaak kilometers lopen om veilig drinkwater te halen in loodzware jerrycans. Zuiver water, toiletten en goede hygiënepraktijken zijn nochtans essentieel voor kinderen om te overleven en zich te ontwikkelen.

De onveiligheid en de gebrekkige toegang tot sommige gebieden blijven een grote belemmering om onze WASH-programma’s optimaal uit te rollen. Ook de klimaatverandering zet Afghanistan, een van de meest waterarme landen ter wereld , voor enorme uitdaging.

Meer dan een derde van de Afghaanse bevolking heeft nog geen toegang tot veilig water, 60% van de scholen en gezondheidsinstellingen beschikt niet over sanitaire voorzieningen en 5,5 miljoen kinderen hebben geen toegang tot elementaire voorzieningen om hun handen te wassen met zeep.

Dankzij onze inspanningen van de voorbije jaren heeft vandaag meer dan 67 procent van de Afghanen toegang tot veilig drinkwater. We verbeterden de drinkwaterbronnen en beschermden ze tegen besmetting van buitenaf - een grote vooruitgang ten opzichte van tien jaar geleden, toen amper 20 procent van de mensen toegang had tot drinkwater. 

UNICEF zette in 2020 ook extra in op klimaatbestendige en duurzame watervoorzieningsfaciliteiten. Als gevolg daarvan werken nu 97 procent van de systemen op zonne-energie of via zwaartekracht en zijn ze CO2-neutraal.

Help ons dit levensreddende werk voort te zetten

Dankzij jouw gift kan UNICEF zijn programma's in Afghanistan verderzetten en onze activiteiten aanpassen aan de snel veranderende crisis.

De meeste kinderen in Afghanistan hebben nooit vrede gekend. Conflicten en gevechten maken al meer dan twee decennia deel uit van het dagelijks leven. Zo werden in de eerste helft van 2021 meer dan 552 kinderen gedood en raakten 1400 kinderen gewond. Families bleven verscheurd achter en vele kinderen zijn getraumatiseerd.    

Een van de kinderen die recent moest vluchten voor het conflict, is Habiba, die samen met haar familie een veilig onderkomen vond in een vluchtelingenkamp. 

"Op een dag waren de gevechten zo hevig dat mijn vader ons aanspoorde om naar de kelder te rennen. Daar verstopten we ons tot de gevechten voorbij waren," vertelt Habiba. "Ik hield mijn moeders jurk vast en vroeg haar om haar handen op mijn oren te leggen, zodat ik de explosies niet zou horen." 

Zowat 300.000 kinderen zijn uit hun huis verdreven, sommigen in hun pyjama terwijl ze sliepen, anderen terwijl ze rustig hun huiswerk aan het maken waren. Sommigen zijn in de chaos gescheiden geraakt van hun ouders en te veel kinderen zijn getuige geweest van taferelen die geen enkel kind ooit zou mogen meemaken. Ze worstelen met angsten en stress en hebben dringend nood aan geestelijke gezondheidszorg.

In dergelijke moeilijke omstandigheden hebben kinderen onmiddellijk steun en een veilige omgeving nodig. Daarom zet UNICEF in humanitaire noodsituaties kindvriendelijke ruimtes op. Het zijn veilige toevluchtsoorden waar kinderen kunnen spelen, leren, andere kinderen ontmoeten en zich herstellen van hun trauma’s. Ze zijn er beschermd tegen misbruik, uitbuiting en geweld, ze worden er bewust gemaakt van de mogelijke risico's die ze lopen en ouders, gezinnen en gemeenschappen worden gemobiliseerd om een beschermende omgeving voor kinderen te creëren.

Habiba kwam in de kindvriendelijke terecht dankzij Maryam, die er lesgeeft. Ze moedigde haar familie aan om Habiba naar het centrum te brengen. 

Sinds ze naar de kindvriendelijke ruimte gaat, heeft ze zich hersteld van de verschrikkelijke ervaringen die ze heeft meegemaakt en durft ze weer haar huis te verlaten. Ze spreekt nu niet alleen Turkmeens, haar moedertaal, maar ze heeft ook Dari geleerd en nieuwe vrienden gemaakt.

Het Afghaanse onderwijssysteem heeft enorm te lijden gehad door decennia van conflict.  

Voor veel kinderen blijft een diploma van de basisschool halen een verre droom - vooral in plattelandsgebieden. 4 miljoen kinderen, waarvan 2.2 miljoen meisjes gaan niet naar school. Traditionele normen en praktijken weerhouden meisjes en jonge vrouwen ervan naar school te gaan. Een op de drie meisjes trouwt voor haar 18de verjaardag.  

Rubaba volgt nu een programma ondersteund door UNICEF voor meisjes tussen 12 en 20 die hun onderwijs niet hebben afgemaakt. Ze gaat de vijfde en de zesde klas combineren, zodat ze binnen 1 jaar haar diploma basisschool kan halen.  

"Het goede is dat veel ouders nu het belang van onderwijs inzien. Dit programma helpt meisjes met de voorbereidingen om zich later in te schrijven op een reguliere school," zegt Rubaba.  
 

UNICEF heeft er altijd voor gepleit en zal er altijd voor pleiten dat alle meisjes in Afghanistan, ook meisjes met een beperking, naar de basisschool en de middelbare school kunnen gaan en naar de universiteit als ze daarvoor kiezen. We werken al tientallen jaren samen met lokale partners om ervoor te zorgen dat meer kinderen in Afghanistan naar school gaan. We helpen alternatieve manieren te vinden om hen terug op de schoolbanken te krijgen en de onderwijskansen voor de moeilijkst bereikbare kinderen te vergroten. 

Ook nu blijft UNICEF in het land om kinderen te helpen terug naar school te gaan. Dit jaar zetten onze teams zich in om scholen te ondersteunen om de schoolpoorten op een veilige manier te openen en zorgen we voor benodigdheden om ervoor te zorgen dat kinderen die hun huis zijn moeten ontvluchten zo snel terugkeren naar de klas. 

Ook jij kan ons helpen dit levensreddende werk in Afghanistan verder te zetten >>
 

Met 35% van de kinderen is Afghanistan een van de landen met het hoogste percentage kinderen onder de vijf jaar die een groeiachterstand hebben door chronische ondervoeding. Ze lopen een grotere kans om ziektes op te lopen en presteren minder goed op school. 

"In Kandahar zag ik de directe gevolgen van de opflakkering van het geweld. Het gevolg is dat kinderen ernstig ondervoed zijn," vertelt Mustapha Ben Messaoud, Chief Field Operations bij UNICEF Afghanistan, vanuit Kabul. "Afghanistan lijdt momenteel onder de droogte. Bijna 85 procent van het land is getroffen. De oogsten voor dit jaar zijn extreem slecht . Daardoor lijdt de bevolking honger en dat zal in toenemende mate het geval zijn."

Meer dan 12 miljoen mensen verkeren nu al in voedselonzekerheid . Als we nu geen actie ondernemen, zal 1 op de 2 kinderen onder de vijf jaar tegen eind 2021 te kampen hebben met voedseltekort en lopen veel Afghaanse kinderen het risico ernstige acute ondervoeding. 

De voorbije jaren, zette UNICEF 45 voedingscentra op in het land om mensen te helpen die hun huis hebben moeten verlaten door de droogte of door het conflict. We ondersteunen 1300 gezondheidscentra in alle 34 provincies in Afghanistan, waar kinderen levensreddende medische zorg krijgen. Ook gaf UNICEF in 2020 een behandeling aan meer dan 250.000 kinderen die lijden aan ernstige acute ondervoeding. 

We leidden ook 12.000 gezondheidswerkers en vrijwilligers op om ouders te sensibiliseren rond gezonde voeding voor jonge kinderen om chronische ondervoeding tegen te gaan. Het programma bouwt voort op de bestaande gezondheidszorgplatforms in Afghanistan en worden in nauwe samenwerking met de gemeenschap georganiseerd. Gezondheidswerkers  zoals Balqis volgen de groei van de kinderen op, promoten borstvoeding en informeren ouders rond gezonde voedingsgewoonten.

UNICEF is vastbesloten deze essentiële voedingsdiensten verder te zetten. Daarvoor hebben we ook jouw steun nodig.
 

Alleen al in de eerste zes maanden van 2021 hebben we 1,7 miljoen mensen bereikt met humanitaire hulp. Nu meer dan ooit zijn we er voor de kinderen van Afghanistan.  Ondanks de uitdagingen zullen we blijven en ons inzetten voor elk kind.

“UNICEF is hier om te blijven en zich in te zetten voor elk kind en elke vrouw in Afghanistan. UNICEF is hier al 65 jaar en we gaan niet weg." - Hervé Ludovic De Lys, vertegenwoordiger van UNICEF in Afghanistan.