Voor de bezoeken aan de projecten van UNICEF Vietnam reisde Hare Majesteit naar Lao Cai, een bergachtige provincie in het noorden van Vietnam, die tot de armste van het land behoort en waar de meerderheid van de inwoners afkomstig is uit etnische gemeenschappen.

Tijdens het eerste bezoek kreeg Hare Majesteit een innovatief onderwijsprogramma te zien om kinderen vertrouwd te maken met digitale apparatuur. 

Hare Majesteit maakte kennis met nieuwe methodes die, met de steun van UNICEF, worden ingezet door het ministerie van Onderwijs en Opleiding om de kwaliteit van het onderwijs en de digitale geletterdheid bij de jongste meisjes en jongens van etnische minderheden te verbeteren. Ze volgde een les mee waar Augmented Virtual Reality (AVR) wordt ingezet om de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen zodat ze al spelend leren en vaardigheden verwerven. 

Het gaat om een proefprogramma dat wordt uitgerold in kleuterklassen en in de eerste jaren van de basisschool om de digitale kloof te dichten voor kinderen die in afgelegen, bergachtige gebieden wonen. Het zorgt er ook voor dat kinderen uit etnische minderheden, die te vaak uitvallen en de lagere of middelbare niet afmaken, de best mogelijke start van hun schoolcarrière krijgen.
 

Hare Majesteit bracht een bezoek aan ons programma voor tweetalig onderwijs op basis van de moedertaal (Mother Tongue Based Bilingual Education of MTBBE) dat inspeelt op de rijke taalkundige en culturele context van Vietnam. 

Kinderen leren sneller in hun moedertaal. Om de kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen te verbeteren werkt UNICEF daarom samen met het ministerie van Onderwijs om kinderen van etnische minderheden van wie het Vietnamees niet hun eerste taal is, tweetalig onderwijs te geven. Geleidelijk aan wordt het Vietnamees de primaire onderwijstaal. 

Deze aanpak is heel doeltreffend om de leerresultaten van kinderen in zowel hun moedertaal als in het Vietnamees te verbeteren. Het is een oplossing om taalbarrières voor leerlingen uit etnische minderheden weg te nemen en hen gelijke toegang tot onderwijs te geven. 

UNICEF zet zich al jaren in om de ondervoedingscijfers bij kinderen terug te dringen. UNICEF ondersteunt voedingsclubs in Lao Cai om de kennis over voedzame maaltijden te vergroten. Ouders krijgen er tips over voedzame ingrediënten die beschikbaar zijn op de lokale markt en advies over hoe ze ze kunnen verwerken tot voedzame maaltijden voor jonge kinderen. Ook wordt exclusieve borstvoeding aanbevolen in de eerste zes maanden. 

Hare Majesteit de Koningin bezocht een van deze voedingsclubs, waar ze enkele moeders ontmoette die deelnemen aan de sessies. De clubs werden aanvankelijk met de steun van UNICEF opgestart, maar worden nu gerund door de lokale gemeenschap. 

De voedingsclubs zijn een voorbeeld van hoe methodes door UNICEF op kleine schaal worden getest en vervolgens door de overheid op grotere schaal worden uitgerold om nog meer kinderen te bereiken. 

Op haar laatste dag in Vietnam sprak Hare Majesteit met een groep jongeren over hun bezorgdheden, hun ideeën en hun hoop voor de toekomst. 

Het verbeteren van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren is een gedeelde prioriteit voor UNICEF Vietnam en voor Hare Majesteit. 

Hare Majesteit was verheugd over het werk dat wordt verzet om een positieve geestelijke gezondheid te bevorderen, door kinderen en jongeren te helpen een gezonde levensstijl aan te nemen en te behouden. 

Ze moedigde UNICEF en zijn partners aan nog meer inspanningen te leveren, onder meer door de budgetten voor mentaal welzijn te verhogen, mentaal welzijn in alle sociale sectoren te integreren en de verwijzingssystemen in gezondheidsinstellingen, scholen en sociale diensten te verbeteren.