Reap Song, 26 jaar, geeft al zes jaar les aan kinderen tussen 6 en 12 jaar uit deze etnische minderheden. Om het nationale curriculum voor hen toegankelijk te maken, paste ze het aan in hun moedertaal en aan hun culturele gebruiken. 

Toen zoals op vele plaatsen ter wereld de scholen in het hele land door de uitbraak van COVID-19, was haar eerste zorg ervoor te zorgen dat haar leerlingen de lessen konden blijven volgen. Een hele uitdaging, gezien het ook voor andere kinderen al niet evident was niet achterop te raken. Mevrouw Reap moest - net als zovele andere leerkrachten – een versnelling hoger schakelen om haar lessen op afstand te geven.
 

Hierbij kreeg ze ondersteuning van UNICEF. Samen met het Cambodjaanse ministerie van Onderwijs vonden we snel een manier om kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven thuis verder te leren. We ontwikkelden materialen en video’s om de lessen op afstand te ondersteunen en zorgden ervoor dat ze beschikbaar waren voor leerlingen en leerkrachten in heel Cambodja. Ook voorzagen we opleidingen voor de leerkrachten. 

Voor de meer dan 7.000 kinderen die tot de etnische minderheden behoren en die een andere moedertaal hebben dan het Khmer, de officiële voertaal in Cambodja, werden materialen op maat geproduceerd. De meertalige onderwijsprogramma’s werden vervolgens via de radio uitgezonden, een medium dat zelfs de meest afgelegen gebieden bereikt.

"Het gaat om de meest kwetsbare kinderen in het land," legt Katheryn Bennett uit, hoofd van de onderwijsprogramma’s bij UNICEF Cambodja. "We moesten snel handelen om ervoor te zorgen dat ze geen achterstand opliepen en bleven verder leren."

Aangezien de internetdekking in de noordoostelijke provincies in het beste geval onbetrouwbaar is, was het niet haalbaar om hen online thuis te laten leren zoals in andere delen van het land. Ook via televisie was het problematisch, vooral in de meer bergachtige gebieden. Radio bleek dus het enige medium om de lessen bij de kinderen te brengen die ze nodig hadden. Verschillende NGO's staken ook de handen uit de mouwen om radio’s uit te delen aan gezinnen die geen eigen toestel hadden. 

Kvas Em, een achtjarig meisje uit de klas van mevrouw Reap, was heel blij dat ze met de steun van haar lerares thuis in haar moedertaal, het Tumpoun, verder kon leren. Elke dinsdag- en vrijdagavond zaten zij en haar klasgenootje uit de tweede klas, Rocham Yhang, op de veranda van Kvas's huis met een kleine transistorradio om de wiskunde- en moedertaallessen te volgen.

"Het radioprogramma helpt en het lesmateriaal dat ik kreeg van mijn lerares helpen me om mijn lessen te herhalen en om te leren lezen en schrijven in het Khmer," vertelt Kvas. 

"Het leukst vind ik de liedjes in het radioprogramma. Ze gebruiken rijmpjes in het Tumpoun, mijn moedertaal, om ons de 33 medeklinkers van het Khmer aan te leren," legt ze uit. "De liedjes zijn heel mooi, en ze helpen ons te herinneren wat we leerden in de klas voor de school dichtging. Ik kijk er naar uit om meer van dit soort materiaal te krijgen. Het helpt ons om in ons eentje verder te leren."

Mevrouw Reap legt uit dat een van de grootste uitdagingen erin bestaat iedere leerling de nodige ondersteuning te geven en erop toe te zien dat ze voldoende vorderingen maken. Het materiaal dat ontworpen is op maat van meertalige studenten is een grote hulp. 

"Afstandsonderwijs betekent ook dat we heel wat bezoeken afleggen bij de kinderen thuis, niet alleen om hen op te volgen, maar ook om de ouders aan te moedigen hun kinderen te stimuleren de lessen te volgen op de radio," vertelt mevrouw Reap. "Het is een enorme opdracht om bij alle leerlingen langs te gaan. Ook heeft elke leerling andere problemen. Sommigen zijn goed in lezen maar niet in wiskunde en omgekeerd." 

Maar ook voor de leerlingen is het niet gemakkelijk. Rocham Yhang, een negenjarige jongen uit de klas van Reap, vertelt: "Overdag moet ik mijn ouders helpen met klusjes en met de oogst. Ik heb hoogstens een paar uur om te studeren. Ik mis mijn klas heel erg, en mijn vrienden nog veel meer."

"Door COVID-19 hebben veel gezinnen moeite om rond te komen”, besluit Reap. “Soms betekent dit dat kinderen moeten helpen om het inkomen aan te vullen. We moeten ervoor zorgen dat ouders niet vergeten hoe belangrijk onderwijs is en dat ze hun kinderen moeten ondersteunen om verder te studeren."

Reap is een van de leerkrachten die Cambodja's Meertalig Onderwijs Actieplan (MEAP) implementeren. Het programma werd door het ministerie van Onderwijs Jeugd en Sport gelanceerd in 2015 met de steun van UNICEF. Bedoeling is meertalig onderwijs op basis van het curriculum aan te bieden aan meisjes en jongens die tot etnische minderheden behoren en zo het onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Meertalig onderwijs levert immers een positieve bijdrage tot de participatie van kinderen in het onderwijs en de samenleving.

Ondersteuning van de ontwikkeling van lesmateriaal in de vijf belangrijkste etnische talen van Cambodja is de afgelopen tien jaar een belangrijk onderdeel geweest van de onderwijsstrategie van UNICEF. 

"Onderwijs in de moedertaal is een belangrijke basisinvestering voor het onderwijs van deze kinderen," zegt Bennett. "Het geeft hen een veel betere kans om door te gaan en school af te maken, en om een productievere leerervaring te hebben in het algemeen."