Veel plaatsen waar mensen naartoe vluchten hebben zelf al een ontoereikende basisinfrastructuur. UNICEF werkt nauw samen met partners in Soedan en met overheden en partners in de buurlanden om gezinnen zo snel mogelijk toegang te geven tot sanitair, drinkbaar water, voeding, basisgezondheidszorg, psychologische ondersteuning en onderwijs. In de conflictgebieden zoals Khartoem en Darfur ondersteunen we de kritieke levensreddende voorzieningen en monitoren we ernstige schendingen van kinderrechten. 

Ook voor het conflict uitbrak, hadden veel gezinnen in Soedan moeite om toegang te krijgen tot veilig water en goede hygiënische voorzieningen. Het risico op door water overgebrachte ziekten, zoals cholera, wordt daardoor groter. Voor kinderen die al aan ondervoeding lijden en een verzwakt immuunsysteem hebben, kan dit levensbedreigend zijn.  

Om dit te voorkomen, voeren we veilig water aan via trucks, behandelen we onzuiver water en graven en herstellen we waterputten. Dit doen we zowel in Soedan als in de buurlanden. Tot nu toe bereikten we al 2.1 miljoen mensen met veilig drinkwater

Al voor het geweld uitbrak had Soedan al een van de hoogste ondervoedingspercentages ter wereld, met meer dan 3 miljoen kinderen die acuut ondervoed zijn en 700.000 kinderen die lijden aan ernstige acute ondervoeding. Door het conflict is het nog moeilijker om aan voedzame, veilige en betaalbare voeding te komen en zijn gezondheidsdiensten verstoord. 

UNICEF ondersteunt voedingsdiensten om kinderen te behandelen, zowel in gezondheidscentra als in mobiele klinieken. Ook gaan we huis-aan-huis om kinderen die aan ondervoeding lijden vroegtijdig te helpen identificeren. Tot nu toe screenden we al bijna 3 miljoen kinderen op ondervoeding, waarvan er 152.200 een levensreddende behandeling kregen

Om de toegang tot gezondheidszorg te waarborgen voor gezinnen op de vlucht en voor de gastgemeenschappen die hen opvangen doen we gezondheidscheck-ups, vaccineren we kinderen en leveren we medicijnen en medisch materiaal. 

In conflictgebieden als Khartoem en Darfoer ondersteunen we ziekenhuizen door medisch materiaal en medicijnen aan te leveren en ervoor te zorgen dat vaccins koud bewaard blijven. 

Duizenden kinderen hebben sinds het uitbreken van het conflict ingrijpende traumatische gebeurtenissen meegemaakt of zijn uit hun huis verdreven op zoek naar veiligheid. Geweld kan een levenslange tol eisen van de emotionele gezondheid, de fysieke gezondheid en de sociale ontwikkeling van kinderen. Als kinderen al op jonge leeftijd worden blootgesteld aan geweld, kan deze ervaring zelfs de ontwikkeling van de hersenen van het kind belemmeren.

UNICEF biedt psychosociale steun aan de kinderen. Dit doen we in de 464 kindvriendelijke ruimtes die we in het land hebben opgezet, via persoonlijke begeleiding en door hen door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten. Verder helpen we kinderen op te sporen en te herenigen met hun families en monitoren we ernstige schendingen van kinderrechten.

Voor kinderen in noodsituaties is onderwijs van levensbelang. Scholen beschermen hen tegen de fysieke gevaren om hen heen - waaronder misbruik, uitbuiting, verwaarlozing, vroegtijdige huwelijken en rekrutering door gewapende groepen. Ze voorzien kinderen ook van voeding, water, en gezondheidszorg. En ze zijn cruciaal voor hun mentaal welzijn. Kinderen krijgen er stabiliteit en structuur die hen helpen omgaan met de trauma's die ze elke dag meemaken.

Door het conflict in Soedan zijn veel scholen en onderwijsinstellingen gedwongen te sluiten, waardoor de leercrisis in het land is verergerd en bijna 7 miljoen kinderen niet meer naar school gaan. UNICEF biedt onderwijsdiensten aan in Soedan en de buurlanden om ervoor te zorgen dat ontheemde kinderen en kinderen uit de gastgemeenschappen die hen opvangen toegang krijgen tot inclusief kwaliteitsonderwijs in een veilige en beschermende omgeving. UNICEF ondersteunt ook tientallen e-learningcentra om kinderen een veilige plaats te bieden waar ze hun opleiding kunnen verderzetten.